Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
32 ứng viên ĐHQGHN được HĐGSNN công nhận đạt chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2019
Ngày 11/11, Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước đã công bố danh sách các ứng viên được xét công nhận đạt chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2019.


Hội đồng Giáo sư Nhà nước (GSNN) đã tổ chức kỳ họp lần thứ III nhằm thảo luận và tiến hành bỏ phiếu đối

 Theo đó, năm 2019, ĐHQGHN có 07 ứng viên được công nhận đạt chuẩn Giáo sư, 25 ứng viên được công nhận đạt chuẩn Phó giáo sư. Đến thời điểm này, toàn ĐHQGHN đã có 82 Giáo sư, 384 Phó Giáo sư đang công tác giảng dạy và nghiên cứu tại ĐHQGHN.

Danh sách ứng viên được HĐGS ngành, liên ngành được HĐGS xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019

1. Chức danh Giáo sư

STT

Họ và tên

Năm sinh

HĐGS ngành, liên ngành

Đơn vị

1.      

Nguyễn Thanh Hải

11/8/1965

Dược học

Khoa Y Dược

2.      

Lê Thanh Sơn

5/6/1970

Hóa học - Công nghệ thực phẩm   

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

3.      

Nguyễn Tiến Thảo

17/5/1977

Hóa học - Công nghệ thực phẩm   

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

4.      

Đỗ Minh Đức

14/10/1974

Khoa học Trái đất - Mỏ

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

5.      

Hoàng Anh Tuấn

8/8/1976

Sử học-Khảo cổ học-Dân tộc học

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn

6.      

Hoàng Nam Nhật

29/11/1962

Vật lý

Trường ĐH Công nghệ

7.      

Chử Đức Trình

27/11/1976

Vật lý

Trường ĐH Công nghệ

2. Chức danh Phó Giáo sư

STT

Họ và tên

Năm sinh

HĐGS ngành, liên ngành

Đơn vị

1.      

Nguyễn Hoài Sơn

9/8/1976

Công nghệ thông tin

Trường ĐH Công nghệ

2.      

Vũ Việt Vũ

25/11/1978

Công nghệ thông tin

Trường ĐH Công nghệ

3.      

Phạm Thị Thanh Hải

1/4/1972

Giáo dục học   

Trường ĐH Giáo dục

4.      

Đào Sỹ Đức

29/11/1983

Hóa học - Công nghệ thực phẩm   

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

5.      

Nguyễn Minh Phương

28/10/1981

Hóa học - Công nghệ thực phẩm   

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

6.      

Nguyễn Thị Kim Thường

16/11/1978

Hóa học - Công nghệ thực phẩm   

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

7.      

Trần Mạnh Trí

9/8/1981

Hóa học - Công nghệ thực phẩm   

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

8.      

Nguyễn Xuân Viết

11/12/1981

Hóa học - Công nghệ thực phẩm   

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

9.      

Nguyễn Thị Hoàng Hà

15/3/1982

Khoa học Trái đất - Mỏ

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

10.   

Hoàng Anh Lê

24/11/1977

Khoa học Trái đất - Mỏ

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

11.   

Bùi Quang Thành

15/2/1981

Khoa học Trái đất - Mỏ

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

12.   

Nguyễn Ngọc Trực

14/5/1981

Khoa học Trái đất - Mỏ

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

13.   

Phạm Thế Hải

10/8/1979

Sinh học  

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

14.   

Đỗ Thị Phúc

13/3/1980

Sinh học  

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

15.   

Nguyễn Đình Thắng

7/9/1978

Sinh học  

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

16.   

Phạm Văn Thủy

12/5/1982

Sử học-Khảo cổ học-Dân tộc học

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn

17.   

Nguyễn Thị Thái Lan

1974

Tâm lý học

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn

18.   

Ngô Quốc Anh

16/4/1983

Toán học

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

19.   

Nguyễn Tiến Dũng

8/9/1983

Toán học

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

20.   

Vũ Nhật Huy

23/3/1985

Toán học

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

21.   

Phạm Hồng Long

22/10/1976

Văn hóa-Nghệ thuật-Thể dục Thể thao

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn

22.   

Bùi Chí Trung

18/7/1978

Văn hóa-Nghệ thuật-Thể dục Thể thao

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn

23.   

Trịnh Thị Loan

15/2/1980

Vật lý 

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

24.   

Bùi Thanh Tùng

10/6/1981

Vật lý 

Trường ĐH Công nghệ

25.   

Nguyễn Việt Tuyên

19/12/1984

Vật lý 

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

Năm 2019, theo báo cáo của Văn phòng Hội đồng Giáo sư Nhà nước, năm 2019, cả nước có 75 ứng viên GS, trong đó có 01 ứng viên đề nghị xét ở dạng đặc biệt và 349 ứng viên PGS.

Sau khi thẩm định hồ sơ, đánh giá ngoại ngữ, đánh giá báo cáo khoa học tổng quan, có 440 ứng viên Giáo sư, Phó giáo sư từ 26 Hội đồng giáo sư ngành, liên ngành được đưa vào danh sách đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2019. Riêng Hội đồng giáo sư ngành Khoa học Quân sự và Khoa học An ninh đề nghị 47 ứng viên nhưng chưa tổ chức xét tại kỳ họp lần này do chưa có hướng dẫn cụ thể theo quy chế đặc thù của cấp trên.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ ứng viên từ các Hội đồng giáo sư ngành, liên ngành, Văn phòng Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thường trực các Hội đồng giáo sư ngành, liên ngành kiểm tra, rà soát minh chứng của toàn bộ hồ sơ ứng viên, trước khi trình Hội đồng Giáo sư Nhà nước xét, công nhận.

Trong 2 ngày 10-11/11, Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã tổ chức kỳ họp lần thứ III, thảo luận công khai hồ sơ từng ứng viên, bầu ban kiểm phiếu và tiến hành bỏ phiếu đối với danh sách ứng viên đủ điều kiện được xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư. Tỷ lệ đạt so với tổng số ứng viên đăng ký ban đầu tại các Hội đồng Giáo sư cơ sở là 58,48%; trong đó, tỷ lệ đạt của ứng viên Giáo sư là 63,02%, ứng viên Phó giáo sư là 57,59%.

Điểm mới năm 2019, việc công khai thông tin ứng viên đạt tiêu chuẩn trên trang thông tin điện tử của các cơ sở giáo dục đại học và trang thông  tin điện tử của Hội đồng GS nhà nước đã phản ánh tính công khai, minh bạch của quá trình xét đạt tiêu chuẩn GS, PGS.

Những thông tin phản biện từ xã hội, cộng đồng các nhà khoa học,… là nguồn thông tin hữu ích giúp các đơn vị chức năng lựa chọn những ứng viên đủ điều kiện và xứng đáng đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019.

 Thùy Dương (tổng hợp) - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   | 253   | 254   | 255   | 256   | 257   | 258   | 259   | 260   | 261   | 262   | 263   | 264   | 265   | 266   | 267   | 268   | 269   | 270   | 271   | 272   | 273   | 274   | 275   | 276   | 277   | 278   | 279   | 280   | 281   | 282   | 283   | 284   | 285   | 286   | 287   | 288   | 289   | 290   | 291   | 292   | 293   | 294   | 295   | 296   | 297   | 298   | 299   | 300   | 301   | 302   | 303   | 304   | 305   | 306   | 307   | 308   | 309   | 310   | 311   | 312   | 313   | 314   | 315   | 316   | 317   | 318   | 319   | 320   | 321   | 322   | 323   | 324   | 325   | 326   | 327   | 328   | 329   | 330   | 331   | 332   | 333   | 334   | 335   | 336   | 337   | 338   | 339   | 340   | 341   | 342   | 343   | 344   | 345   | 346   | 347   | 348   | 349   | 350   | 351   | 352   | 353   | 354   | 355   | 356   | 357   | 358   | 359   | 360   | 361   | 362   | 363   | 364   | 365   | 366   | 367   | 368   | 369   | 370   | 371   | 372   | 373   | 374   | 375   | 376   | 377   | 378   | 379   | 380   | 381   | 382   | 383   | 384   | 385   | 386   | 387   | 388   | 389   | 390   | 391   | 392   | 393   | 394   | 395   | 396   | 397   | 398   | 399   | 400   | 401   | 402   | 403   | 404   | 405   | 406   | 407   | 408   | 409   | 410   | 411   | 412   | 413   | 414   | 415   | 416   | 417   | 418   | 419   | 420   | 421   | 422   | 423   | 424   | 425   | 426   | 427   | 428   | 429   | 430   | 431   | 432   | 433   | 434   | 435   | 436   | 437   | 438   | 439   | 440   | 441   |