Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
31 ứng viên của ĐHQGHN đạt chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2019
Ngày 3-12/2019 vừa qua, Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước đã công bố quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019 cho 31 ứng viên của ĐHQGHN theo quyết định số 68/QĐ-HĐGSNN do Chủ tịch Hội đồng Phùng Xuân Nhạ ký ngày 27-11-2019, về việc công nhận danh sách đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019.

Trong đó, công nhận 06 nhà giáo đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư và công nhận 25 nhà giáo đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư. Đến thời điểm này, toàn ĐHQGHN đã có 81 Giáo sư, 384 Phó Giáo sư đang công tác giảng dạy và nghiên cứu tại ĐHQGHN.

Danh sách ứng viên được HĐGS ngành, liên ngành được HĐGS trao giấy chứng nhận công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019

1. Chức danh Giáo sư

STT

Họ và tên

Năm sinh

HĐGS ngành, liên ngành

Đơn vị

1.      

Nguyễn Thanh Hải

1965

Dược học

Khoa Y Dược

2.      

Lê Thanh Sơn

1970

Hóa học - Công nghệ thực phẩm   

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

3.      

Nguyễn Tiến Thảo

1977

Hóa học - Công nghệ thực phẩm   

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

4.      

Hoàng Anh Tuấn

1976

Sử học-Khảo cổ học-Dân tộc học

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn

5.      

Hoàng Nam Nhật

1962

Vật lý

Trường ĐH Công nghệ

6.      

Chử Đức Trình

1976

Vật lý

Trường ĐH Công nghệ

2. Chức danh Phó Giáo sư

STT

Họ và tên

Năm sinh

HĐGS ngành, liên ngành

Đơn vị

1.      

Nguyễn Hoài Sơn

1976

Công nghệ thông tin

Trường ĐH Công nghệ

2.      

Vũ Việt Vũ

1978

Công nghệ thông tin

Trường ĐH Công nghệ

3.      

Phạm Thị Thanh Hải

1972

Giáo dục học   

Trường ĐH Giáo dục

4.      

Đào Sỹ Đức

1983

Hóa học - Công nghệ thực phẩm   

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

5.      

Nguyễn Minh Phương

1981

Hóa học - Công nghệ thực phẩm   

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

6.      

Nguyễn Thị Kim Thường

1978

Hóa học - Công nghệ thực phẩm   

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

7.      

Trần Mạnh Trí

1981

Hóa học - Công nghệ thực phẩm   

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

8.      

Nguyễn Xuân Viết

1981

Hóa học - Công nghệ thực phẩm   

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

9.      

Nguyễn Thị Hoàng Hà

1982

Khoa học Trái đất - Mỏ

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

10.   

Hoàng Anh Lê

1977

Khoa học Trái đất - Mỏ

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

11.   

Bùi Quang Thành

1981

Khoa học Trái đất - Mỏ

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

12.   

Nguyễn Ngọc Trực

1981

Khoa học Trái đất - Mỏ

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

13.   

Phạm Thế Hải

1979

Sinh học  

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

14.   

Đỗ Thị Phúc

1980

Sinh học  

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

15.   

Nguyễn Đình Thắng

1978

Sinh học  

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

16.   

Phạm Văn Thủy

1982

Sử học-Khảo cổ học-Dân tộc học

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn

17.   

Nguyễn Thị Thái Lan

1974

Tâm lý học

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn

18.   

Ngô Quốc Anh

1983

Toán học

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

19.   

Nguyễn Tiến Dũng

1983

Toán học

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

20.   

Vũ Nhật Huy

1985

Toán học

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

21.   

Phạm Hồng Long

1976

Văn hóa-Nghệ thuật-Thể dục Thể thao

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn

22.   

Bùi Chí Trung

1978

Văn hóa-Nghệ thuật-Thể dục Thể thao

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn

23.   

Trịnh Thị Loan

1980

Vật lý 

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

24.   

Bùi Thanh Tùng

1981

Vật lý 

Trường ĐH Công nghệ

25.   

Nguyễn Việt Tuyên

1984

Vật lý 

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

Năm 2019 là năm đầu tiên thực hiện quyết định số 37/2018/QĐ-TTg (QĐ 37 quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư) yêu cầu các ứng viên GS, PGS phải công khai lý lịch khoa học, từ cơ sở đến cấp ngành và trên cả trang website của HĐ GSNN để các đồng nghiệp và xã hội phản biện.

Theo thống kê, năm 2019, cả nước có 73 nhà giáo đạt chức danh giáo sư và đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư cho 349 nhà giáo được Chủ tịch HĐ chức danh nhà nước ký quyết định công nhận.

 

 Thùy Dương - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   | 253   | 254   | 255   | 256   | 257   | 258   | 259   | 260   | 261   | 262   | 263   | 264   | 265   | 266   | 267   | 268   | 269   | 270   | 271   | 272   | 273   | 274   | 275   | 276   | 277   | 278   | 279   | 280   | 281   | 282   | 283   | 284   | 285   | 286   | 287   | 288   | 289   | 290   | 291   | 292   | 293   | 294   | 295   | 296   | 297   | 298   | 299   | 300   | 301   | 302   | 303   | 304   | 305   | 306   | 307   | 308   | 309   | 310   | 311   | 312   | 313   | 314   | 315   | 316   | 317   | 318   | 319   | 320   | 321   | 322   | 323   | 324   | 325   | 326   | 327   | 328   | 329   | 330   | 331   | 332   | 333   | 334   | 335   | 336   | 337   | 338   | 339   | 340   | 341   | 342   | 343   | 344   | 345   | 346   | 347   | 348   | 349   | 350   | 351   | 352   | 353   | 354   | 355   | 356   | 357   | 358   | 359   | 360   | 361   | 362   | 363   | 364   | 365   | 366   | 367   | 368   | 369   | 370   | 371   | 372   | 373   | 374   | 375   | 376   | 377   | 378   | 379   | 380   | 381   | 382   | 383   | 384   | 385   | 386   | 387   | 388   | 389   | 390   | 391   | 392   | 393   | 394   | 395   | 396   | 397   | 398   | 399   | 400   | 401   | 402   | 403   | 404   | 405   | 406   | 407   | 408   | 409   | 410   | 411   | 412   | 413   | 414   | 415   | 416   | 417   | 418   | 419   | 420   | 421   | 422   | 423   | 424   | 425   | 426   | 427   | 428   | 429   | 430   | 431   | 432   | 433   | 434   | 435   | 436   | 437   | 438   | 439   | 440   | 441   | 442   | 443   | 444   | 445   | 446   | 447   |