Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Hội đồng ĐHQGHN quyết nghị về việc thành lập Trường ĐH Y Dược và các nội dung khác
Ngày 28/12/2019, Hội đồng Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đã họp phiên họp lần thứ III, nhiệm kỳ 2018-2023 dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Kim Sơn, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc ĐHQGHN.

Tham gia phiên họp có các thành viên Hội đồng cùng đại diện lãnh đạo Văn phòng, các ban chức năng và một số đơn vị thuộc ĐHQGHN.

Tại phiên họp, các thành viên Hội đồng ĐHQGHN đã nghe, thảo luận và quyết nghị nhiều nội dung quan trọng về việc kiện toàn công tác nhân sự của Hội đồng; Báo cáo tình hình thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2019 và chỉ tiêu kế hoạch nhiệm vụ năm 2020 của ĐHQGHN; thành lập Ban (Trung tâm) Xúc tiến đầu tư phát triển ĐHQGHN; thành lập Trường Đại học Y Dược trên cơ sở nâng cấp Khoa Y Dược; ghi tên tiếng Anh của các đơn vị trực thuộc ĐHQGHN.

Quyết nghị về dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2019 và chỉ tiêu kế hoạch nhiệm vụ năm 2020 của ĐHQGHN được Hội đồng đánh giá cao và thống nhất thông qua dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2019 và chỉ tiêu kế hoạch nhiệm vụ năm 2020 của ĐHQGHN với 100% ý kiến biểu quyết tán thành. Hội đồng giao Giám đốc ĐHQGHN chỉ đạo nghiên cứu, rà soát điều chỉnh lại một số nội dung, chỉ tiêu quan trọng để phát triển ĐHQGHN theo đại học định hướng nghiên cứu, trong đó đặc biệt lưu ý các vấn đề sau: Chỉ tiêu nghiên cứu khoa học (NCKH), số lượng bài báo ISI/SCOPUS; Chỉ tiêu đăng ký các CTĐT kiểm định trong năm; điều chỉnh bổ sung vấn đề nâng cao khả năng có việc làm của sinh viên trong nhiệm vụ trọng tâm,…

Quyết nghị về việc thành lập Ban (Trung tâm) Xúc tiến đầu tư phát triển ĐHQGHN được Hội đồng thống nhất thông qua với 100% ý kiến biểu quyết nhất trí về việc chủ trương thành lập 01 đơn vị chuyên trách về xúc tiến đầu tư phát triển ĐHQGHN. Hội đồng giao Giám đốc ĐHQGHN hoàn thiện đề án, trình Hội đồng thông qua trước khi ban hành quyết định thành lập Ban (Trung tâm) Xúc tiến đầu tư phát triển ĐHQGHN.

Về việc thành lập Trường Đại học Y Dược trên cơ sở nâng cấp Khoa Y Dược, các thành viên trong Hội đồng đã thảo luận, cho ý kiến về Đề án thành lập Trường Đại học Y Dược trên cơ sở nâng cấp Khoa Y Dược. Đa số các ý kiến tán thành việc thành lập Trường Đại học Y Dược trên cơ sở nâng cấp Khoa Y Dược, một số ý kiến đề nghị bổ sung thuyết minh tính cấp thiết, điểm khác biệt giữa Trường ĐH Y Dược với các đơn vị đào tạo Y, Dược khác. Hội đồng tiến hành bỏ phiếu, kết quả 19/19 thành viên Hội đồng (100%) đồng ý việc thành lập Trường Đại học Y Dược trên cơ sở nâng cấp Khoa Y Dược. Hội đồng giao Giám đốc ĐHQGHN chỉ đạo hoàn thiện Đề án trình Thủ tướng Chính phủ.

Về việc cách ghi tên tiếng Anh của các đơn vị trực thuộc ĐHQGHN đã được Hội đồng thống nhất thông qua với 100% ý kiến biểu quyết nhất trí về việc chủ trương thay đổi cách ghi tên tiếng Anh của các đơn vị trực thuộc ĐHQGHN. Hội đồng giao Giám đốc ĐHQGHN chỉ đạo các ban chức năng hoàn thiện văn bản theo góp ý của các Thành viên Hội đồng và ban hành Quyết định.

 Ngọc Tùng - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   | 253   | 254   | 255   | 256   | 257   | 258   | 259   | 260   | 261   | 262   | 263   | 264   | 265   | 266   | 267   | 268   | 269   | 270   | 271   | 272   | 273   | 274   | 275   | 276   | 277   | 278   | 279   | 280   | 281   | 282   | 283   | 284   | 285   | 286   | 287   | 288   | 289   | 290   | 291   | 292   | 293   | 294   | 295   | 296   | 297   | 298   | 299   | 300   | 301   | 302   | 303   | 304   | 305   | 306   | 307   | 308   | 309   | 310   | 311   | 312   | 313   | 314   | 315   | 316   | 317   | 318   | 319   | 320   | 321   | 322   | 323   | 324   | 325   | 326   | 327   | 328   | 329   | 330   | 331   | 332   | 333   | 334   | 335   | 336   | 337   | 338   | 339   | 340   | 341   | 342   | 343   | 344   | 345   | 346   | 347   | 348   | 349   | 350   | 351   | 352   | 353   | 354   | 355   | 356   | 357   | 358   | 359   | 360   | 361   | 362   | 363   | 364   | 365   | 366   | 367   | 368   | 369   | 370   | 371   | 372   | 373   | 374   | 375   | 376   | 377   | 378   | 379   | 380   | 381   | 382   | 383   | 384   | 385   | 386   | 387   | 388   | 389   | 390   | 391   | 392   | 393   | 394   | 395   | 396   | 397   | 398   | 399   | 400   | 401   | 402   | 403   | 404   | 405   | 406   | 407   | 408   | 409   | 410   | 411   | 412   | 413   | 414   | 415   | 416   | 417   | 418   | 419   | 420   | 421   | 422   | 423   | 424   | 425   | 426   | 427   | 428   | 429   | 430   | 431   | 432   | 433   | 434   | 435   | 436   | 437   | 438   | 439   | 440   | 441   | 442   | 443   | 444   | 445   | 446   | 447   | 448   | 449   |