Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Chương trình Tây Bắc: Chuẩn bị kế hoạch tổng kết 5 năm thực hiện
Ngày 7/2/2020, tại ĐHQGHN đã diễn ra phiên họp thường kì của Ban Chủ nhiệm Chương trình Tây Bắc, nhằm đánh giá các hoạt động của chương trình trong thời gian qua đồng thời bàn thảo nội dung hoạt động trong 6 tháng năm 2020.

Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn - Chủ nhiệm Chương trình Tây Bắc chủ trì phiên họp. Cùng dự phiên họp có Phó Giám đốc ĐHQGHN Phạm Bảo Sơn.

Chánh Văn phòng Chương trình Tây Bắc Nguyễn Thị Minh Phương đã trình bày kết quả hoạt động của hình triển khai các hoạt động khoa học đến tháng 12 năm 2019, kế hoạch năm 2020. Theo đó, đến hết năm 2019, Chương trình Tây Bắc đã triển khai 58 nhiệm vụ bao gồm 55 đề tài và 03 dự án sản xuất thử nghiệm; đến nay đã hoàn thành đánh giá nghiệm thu cấp quốc gia 49/58 nhiệm vụ được phê duyệt triển khai; 09 nhiệm vụ chuẩn bị nghiệm thu cấp quốc gia. Các đề tài nghiệm thu đáp ứng đầy đủ sản phẩm về chất lượng và số lượng theo đúng hợp đồng, trong đó có 13/49 nhiệm vụ đã nghiệm thu được đánh giá xuất sắc.

Tính đến nay, các nhiệm vụ thuộc Chương trình đã công bố 328 bài báo, trong đó có 35 bài trên tạp chí quốc tế và 18 bài trên các tạp chí thuộc hệ thống ISI/Scopus; 01 bài đăng tạp chí quốc tế Nature; 25 sách chuyên khảo; và có 02 Bằng độc quyền sáng chế, 02 Tiến bộ Khoa học Kỹ thuật được công nhận, 01 đăng ký quyền tác giả, 08 đăng ký sở hữu trí tuệ, giải pháp hữu ích được chập nhận đơn hợp lệ.

Trong khuôn khổ của phiên họp, các thành viên Ban Chủ nhiệm đánh giá cao việc triển khai đề tài “Luận cứ khoa học và thực tiễn, đề xuất định hướng nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và chuyển giao tri thức phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc giai đoạn 2019-2025” do GS.TS Mai Trọng Nhuận chủ trì.

Chủ nhiệm Chương trình cho biết, thời gian qua, các nhiệm vụ thuộc chương trình đã triển khai theo kế hoạch đề ra, trong đó có một số đề tài được các hội đồng nghiệm thu đánh giá tốt, có nhiều tiềm năng ứng dụng, chuyển giao. Thời gian tới, Ban Chủ nhiệm Chương trình cần quan tâm đến báo cáo tổng kết 5 năm và thuyết minh cho giai đoạn 2; nhóm hoạt động tổng kết và chuyển giao; tiếp tục nghiệm thu cấp quốc gia các nhiệm vụ còn lại; tổ chức thanh quyết toán, xử lý tài sản của các nhiệm vụ sau nghiệm thu; tổ chức các hoạt động truyền thông sản phẩm/ kết quả nghiên cứu và chuyển giao từng phần các kết quả nghiên cứu của các nhiệm vụ khoa học đã được đánh giá nghiệm thu cho các tỉnh thụ hưởng; Tổ chức triển khai tư vấn góp ý cho dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng các địa phương vùng Tây Bắc nhằm xây dựng chiến lược phát triển bền vững vùng Tây Bắc giai đoạn 2021-2025, phối hợp tổ chức Hội nghị chuyển giao các kết quả/sản phẩm nghiên cứu của Chương trình cho các tỉnh Tây Bắc, ... 

TS. Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI: Tôi đánh giá cao hoạt động nghiên cứu của Chương trình Tây Bắc. Tôi mong muốn Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp tục ủng hộ chương trình này.

GS.TSKH Dương Ngọc Hải, nguyên Phó Chủ tịch Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam: Tôi cho rằng hoạt động chuyển giao là rất quan trọng. Cây macca đã được trồng rất lâu ở Tây Bắc song chưa trở thành hàng hóa mang thương hiệu mạnh của vùng này.

TS. Trương Xuân Cừ - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương:  Nghiên cứu khoa học thực hiện ở Tây Bắc là rất khó, cần có sự tham gia tích cực hơn nữa của đội ngũ khoa học địa phương. Thời gian tới, Chương trình cần quan tâm hơn đến một số khâu như xác định các đề tài, nhiệm vụ thành phần, những bất cập về thời gian thực hiện, ...

>>> Các tin bài liên quan:

Chương trình Tây Bắc: các dự án khoa học công nghệ đi sâu vào giải quyết các nhu cầu thực tiễn của địa phương

VNU-YÊN BÁI. Chung tay phát triển bền vững Tây Bắc

Chương trình Tây Bắc: chuyển giao các sản phẩm khoa học công nghệ lần thứ nhất

Tưới nước bằng năng lượng mặt trời

Chung sức phát triển bền vững Tây Bắc

 Đỗ Ngọc Diệp - VNUMedia
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   | 253   | 254   | 255   | 256   | 257   | 258   | 259   | 260   | 261   | 262   | 263   | 264   | 265   | 266   | 267   | 268   | 269   | 270   | 271   | 272   | 273   | 274   | 275   | 276   | 277   | 278   | 279   | 280   | 281   | 282   | 283   | 284   | 285   | 286   | 287   | 288   | 289   | 290   | 291   | 292   | 293   | 294   | 295   | 296   | 297   | 298   | 299   | 300   | 301   | 302   | 303   | 304   | 305   | 306   | 307   | 308   | 309   | 310   | 311   | 312   | 313   | 314   | 315   | 316   | 317   | 318   | 319   | 320   | 321   | 322   | 323   | 324   | 325   | 326   | 327   | 328   | 329   | 330   | 331   | 332   | 333   | 334   | 335   | 336   | 337   | 338   | 339   | 340   | 341   | 342   | 343   | 344   | 345   | 346   | 347   | 348   | 349   | 350   | 351   | 352   | 353   | 354   | 355   | 356   | 357   | 358   | 359   | 360   | 361   | 362   | 363   | 364   | 365   | 366   | 367   | 368   | 369   | 370   | 371   | 372   | 373   | 374   | 375   | 376   | 377   | 378   | 379   | 380   | 381   | 382   | 383   | 384   | 385   | 386   | 387   | 388   | 389   | 390   | 391   | 392   | 393   | 394   | 395   | 396   | 397   | 398   | 399   | 400   | 401   | 402   | 403   | 404   | 405   | 406   | 407   | 408   | 409   | 410   | 411   | 412   | 413   | 414   | 415   | 416   | 417   | 418   | 419   | 420   | 421   | 422   | 423   | 424   | 425   | 426   | 427   | 428   | 429   | 430   | 431   | 432   | 433   | 434   | 435   | 436   | 437   | 438   | 439   | 440   | 441   | 442   | 443   | 444   | 445   | 446   | 447   | 448   | 449   | 450   | 451   | 452   | 453   | 454   |