Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
VNU –HUS: Phát triển thành công vật liệu mới chế tạo pin mặt trời có giá thành hợp lý, độ bền cao
Theo đuổi hướng nghiên cứu vật liệu hữu cơ phân tử trong chế tạo pin mặt trời perovskite, TS Đào Quang Duy, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN và nhóm nghiên cứu đã phát triển thành công vật liệu phthalocyanine-tetrabenzoporphyrin với đầy đủ tính chất phù hợp để tạo thành lớp chuyển tiếp lỗ trống trong pin mặt trời perovskite. Nghiên cứu này mở ra hướng phát triển pin mặt trời perovskite có giá thành hợp lý, độ bền cao và không ô nhiễm môi trường. Kết quả nghiên cứu của nhóm tác giả đã được công bố trên 2 tạp chí quốc tế uy tín 1.

Pin mặt trời và nỗ lực tìm kiếm vật liệu mới

Trong năm 1954, những pin mặt trời đầu tiên đã được chế tạo tại phòng thí nghiệm Bell sử dụng các vật liệu tinh thể silicon. Sau nhiều thập kỷ phát triển, công nghệ tinh th