Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Các ứng viên của ĐHQGHN đủ phiếu tín nhiệm chức danh GS, PGS năm 2020
Ngày 5/12/2020, Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước đã công bố danh sách các ứng viên đủ phiếu tín nhiệm chức danh GS, PGS năm 2020.

Đến thời điểm này, toàn ĐHQGHN có 73 Giáo sư, 387 Phó Giáo sư đang công tác tại các cơ sở đào tạo, nghiên cứu thuộc ĐHQGHN.

Danh sách 19 ứng viên của ĐHQGHN đạt đủ số phiếu tin nhiệm của Hội đồng Giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2018-2023:

STT

Họ và Tên

Năm sinh

Hội đồng Ngành

Đơn vị

1

Lâm Minh Châu

1986

Dân tộc học

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN

2

Bạch Hương Giang

1982

Vật lý

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

3

Nguyễn Minh Hải

1985

Hóa học

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

4

Mai Hồng Hạnh

1984

Vật lý

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

5

Nguyễn Thu Hiền

1980

Văn học

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN

6

Nguyễn Thị Thu Hoài

1976

Kinh tế

Trường ĐH Kinh tế, ĐHQGHN

7

Nguyễn Thị Hương

1972

Giáo dục học

Trường ĐH Giáo dục, ĐHQGHN

8

Vũ Đức Lợi

1983

Dược học

Trường ĐH Y Dược, ĐHQGHN

9

Nguyễn Minh Ngọc

1978

Hóa học

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

10

Phạm Chiến Thắng

1987

Hóa học

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

11

Nguyễn Trần Thuật

1980

Vật lý

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

12

Phạm Thị Thúy

1980

Khoa học Trái đất

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

13

Lê Quý Thường

1981

Toán học

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

14

Phạm Trọng Tiến

1985

Toán học

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

15

Trần Đình Trinh

1978

Hóa học

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

16

Bùi Nguyên Quốc Trình

1980

Vật lý

Trường ĐH Việt Nhật, ĐHQGHN

17

Trần Thanh Tuấn

1980

Cơ học

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

18

Trần Văn Tuấn

1978

Sinh học

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

19

Nguyễn Tài Tuệ

1981

Khoa học Trái đất

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

Theo thông tin từ Văn phòng Hội đồng GSNN, năm 2020, có 87 Hội đồng GS cơ sở có ứng viên đăng ký và nộp hồ sơ xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS với 542 hồ sơ ứng viên, trong đó có 77 hồ sơ ứng viên GS, 465 hồ sơ ứng viên PGS.

Trong quá trình rà soát, 14 ứng viên xin rút hồ sơ không đề nghị xét tiếp (1 ứng viên GS và 13 ứng viên PGS). Như vậy, số ứng viên chính thức được xét tại Hội đồng GSNN là 343 ứng viên (đạt 76,2%), trong đó có 39 ứng viên GS (đạt 59,1%) và 304 ứng viên PGS (đạt 79,2%).

Kết quả xét của Hội đồng GSNN đã có 339 ứng viên đạt đủ số phiếu tín nhiệm theo quy định, trong đó 39 ứng viên GS, 300 ứng viên PGS. Tỷ lệ đạt so với tổng số ứng viên đăng ký nộp hồ sơ tại các Hội đồng GS cơ sở cho đến thời điểm này là 62,55%.

Tại phiên họp lần thứ VI, Hội đồng GSNN đã thảo luận công khai hồ sơ từng ứng viên và tiến hành bỏ phiếu đối với kết quả xét của Hội đồng GS ngành, liên ngành. Đối với những trường hợp có đơn thư, Hội đồng xem xét rất kỹ lưỡng và bỏ phiếu cho từng trường hợp.

.

 Hồ Thị Trang
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   | 253   | 254   | 255   | 256   | 257   | 258   | 259   | 260   | 261   | 262   | 263   | 264   | 265   | 266   | 267   | 268   | 269   | 270   | 271   | 272   | 273   | 274   | 275   | 276   | 277   | 278   | 279   | 280   | 281   | 282   | 283   | 284   | 285   | 286   | 287   | 288   | 289   | 290   | 291   | 292   | 293   | 294   | 295   | 296   | 297   | 298   | 299   | 300   | 301   | 302   | 303   | 304   | 305   | 306   | 307   | 308   | 309   | 310   | 311   | 312   | 313   | 314   | 315   | 316   | 317   | 318   | 319   | 320   | 321   | 322   | 323   | 324   | 325   | 326   | 327   | 328   | 329   | 330   | 331   | 332   | 333   | 334   | 335   | 336   | 337   | 338   | 339   | 340   | 341   | 342   | 343   | 344   | 345   | 346   | 347   | 348   | 349   | 350   | 351   | 352   | 353   | 354   | 355   | 356   | 357   | 358   | 359   | 360   | 361   | 362   | 363   | 364   | 365   | 366   | 367   | 368   | 369   | 370   | 371   | 372   | 373   | 374   | 375   | 376   | 377   | 378   | 379   | 380   | 381   | 382   | 383   | 384   | 385   | 386   | 387   | 388   | 389   | 390   | 391   | 392   | 393   | 394   | 395   | 396   | 397   | 398   | 399   | 400   | 401   | 402   | 403   | 404   | 405   | 406   | 407   | 408   | 409   | 410   | 411   | 412   | 413   | 414   | 415   | 416   | 417   | 418   | 419   | 420   | 421   | 422   | 423   | 424   | 425   | 426   | 427   | 428   | 429   | 430   | 431   | 432   | 433   | 434   | 435   | 436   | 437   | 438   | 439   | 440   | 441   | 442   | 443   | 444   | 445   | 446   | 447   | 448   | 449   | 450   | 451   | 452   | 453   | 454   | 455   | 456   | 457   | 458   | 459   | 460   | 461   | 462   | 463   | 464   | 465   | 466   | 467   | 468   | 469   | 470   | 471   | 472   | 473   | 474   | 475   | 476   | 477   | 478   | 479   | 480   | 481   | 482   | 483   | 484   | 485   | 486   | 487   | 488   | 489   | 490   | 491   | 492   |