Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Công tác cán bộ ĐHQGHN: Lấy nền tảng chuyển đổi số để hiện đại hóa công tác quản lý và điều hành
Chiều ngày 24/12/2020, ĐHQGHN tổ chức hội nghị giao ban công tác tổ chức cán bộ năm 2020 với sự chủ trì của Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn. Tham dự hội nghị có hơn 100 đại biểu gồm thủ trưởng các đơn vị, lãnh đạo phụ trách nhân sự, lãnh đạo các Ban chức năng trong toàn ĐHQGHN.

Trong giai đoạn 2015 -2021, ĐHQGHN đã đạt được nhiều thành tựu trong công tác tổ chức cán bộ (TCCB) cũng như thu hút được đội ngũ cán bộ, nhà khoa học có chuyên môn, trình độ cao về công tác và giảng dạy.

Tính đến thời điểm hiện tại, toàn ĐHQGHN có 4.326 cán bộ cơ hữu, 62 nhà giáo nhân dân, 137 nhà giáo ưu tú, 60 giáo sư, 362 phó giáo sư, 1.352 tiến sĩ và tiến sĩ khoa học. Riêng năm 2020, ĐHQGHN đã tuyển dụng được gần 100 cán bộ khoa học trình độ cao, trong đó có 6 PGS – giảng viên cao cấp, trên 80 Tiến sĩ (cao nhất từ trước đến nay). Tỷ lệ GS, PGS, TS cao gần gấp 3 lần trung bình cả nước, đóng góp tích cực vào xếp hạng đại học.

Trong năm 2020, công tác TCCB đã có nhiều thành công như: Chuẩn bị tốt công tác nhân sự Đại hội Đảng các cấp; Thành lập Trường Đại học Y Dược; Dự thảo Nghị định về ĐHQG với nhiều điểm mới quan trọng đã được trình Chính phủ; Kiện toàn nhiều vị trí cán bộ lãnh đạo, quản lý quan trọng; Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát; Đào tạo bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương (105 học viên), cán bộ cấp phòng và tương đương (73 học viên); bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ truyền thông cho 102 học viên là lãnh đạo đơn vị và cán bộ phụ trách công tác truyền thông... Tăng cường kết nối cộng đồng nhà khoa học qua các sự kiện tiêu biểu thuộc chuỗi Câu lạc bộ nhà khoa học và VSL-Workshop do VSL: Workshop về viết hồ sơ sở hữu trí tuệ, Tọa đàm Quản lý hiệu quả trong khu vực công, Tọa đàm Quản trị ĐH trước xu thế tự chủ và hội nhập, Tọa đàm “Nền kinh tế văn hóa ở Việt Nam: Những thách thức và cơ hội”…

Trưởng Ban Tổ chức Cán bộ, ĐHQGHN Nguyễn Hiệu trình bày báo cáo về tình hình hoạt động công tác can bộ trong năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ trong năm 2021

Trưởng Ban TCCB Nguyễn Hiệu nhấn mạnh; trong năm 2021, công tác TCCB sẽ chú trọng vào các nhiệm vụ: Tăng cường bộ chỉ số để đánh giá hiệu quả hoạt động trong toàn ĐHQGHN, vừa đánh giá vừa rà soát trên toàn hệ thống; Triển khai kế hoạch phát triển đội ngũ giáo sư, phó giáo sư; Tăng cường năng lực đội ngũ, trọng tâm là đào tạo bồi dưỡng cán bộ khoa học tiềm năng, hỗ trợ nhóm nghiên cứu để gia tăng công bố quốc tế và nâng cao năng lực lãnh đạo quản lý phù hợp với yêu cầu tự chủ và đổi mới sáng tạo. Xây dựng cơ chế giao quyền tự chủ cho các đơn vị đi liền với cơ chế kiểm tra, đánh giá hiệu quả hoạt động và trách nhiệm giải trình; Kiện toàn hội đồng ĐHQGHN và thành lập hội đồng Trường đại học thành viên; Mô hình Trường trực thuộc; Mô hình liên kết Trường - Viện - Doanh nghiệp; Sửa đổi, thay thế, bổ sung và ban hành các văn bản quản lý, điều hành phù hợp với nghị định và quy chế tổ chức hội đồng mới.

Tại hội nghị đã nghe 02 báo cáo của Phó Trưởng Ban TCCB Nguyễn Tiến Vinh và Trương Thị Huệ về công tác thu hút nhân sự, những chính sách và yêu cầu mới về công tác TCCB.

 

Hiệu trưởng Trường ĐH Giáo dục Nguyễn Quý Thanh chia sẻ về công tác chính sách về thu hút nguồn nhân lực

Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Tự nhiên Vũ Hoàng Linh chia sẻ về công tác quản trị nhân lực tại đơn vị

Lãnh đạo các đơn vị tham dự hội nghị đã có những chia sẻ về công tác TCCB tại đơn vị cũng như các chính sách phát triển đội ngũ cán bộ khoa học xuất sắc, tạo môi trường hoạt động sáng tạo, tăng cường quốc tế hóa đội ngũ giảng viên; đồng thời góp ý, chia sẻ các giải pháp tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động TCCB.

Giám đốc ĐHQGHN, Nguyễn Kim Sơn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn đã chia sẻ về tầm quan trọng của công tác TCCB và ghi nhận về những thành quả mà ĐHQGHN đã đạt được trong công tác TCCB trong thời gian qua, đồng thời Giám đốc đã chỉ ra những thách thức, khó khăn, vướng mắc.

Trong thời gian tới, để công tác tổ chức cán bộ được hoàn thiện chuyên nghiệp trong toàn hệ thống ĐHQGHN, Giám đốc yêu cầu Ban TCCB cần đặt ra các mục tiêu cụ thể: Công tác TCCB cần mạnh hóa về mặt tổ chức, xử lý hệ thống bộ máy liên quan quản trị con người “lấy con người làm gốc”; tạo nền tảng để phục vụ mục tiêu đổi mới sáng tạo và nghiên cứu khoa học..

Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn yêu cầu cần quân tâm hơn cơ chế tự chủ và mô hình tự chủ mới trong toàn ĐHQGHN; chuyển đổi số, lấy nền tảng chuyển đổi số để hiện đại hóa công tác quản lý và điều hành nhân lực; chú trọng trong việc tạo dựng các chuyên gia đầu ngành; tăng cường kiểm tra giám sát và tiếp tục đẩy mạnh, đổi mới công tác đào tạo bồi dưỡng cho nhiều đối tượng được tham gia, trong đó cần chú trọng công tác luân chuyển cán bộ và đào tạo bồi dưỡng cho đội ngũ làm công tác tổ chức cán bộ trong toàn ĐHQGHN.

Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn đề nghị Ban Tổ chức Cán bộ triển khai các kế hoạch, đề án cụ thể để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm nêu trên và đề nghị Thủ trưởng các đơn vị cần quan tâm hơn nữa công tác TTCB, quản trị, phát triển nhân lực tại đơn vị cũng như việc thực hiện các mục tiêu chung của ĐHQGHN.

>>> Link tin liên quan:

Công tác tổ chức cán bộ của ĐHQGHN hướng đến quản trị nhân lực tiên tiến

 

 Phạm Thu Lan
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   | 253   | 254   | 255   | 256   | 257   | 258   | 259   | 260   | 261   | 262   | 263   | 264   | 265   | 266   | 267   | 268   | 269   | 270   | 271   | 272   | 273   | 274   | 275   | 276   | 277   | 278   | 279   | 280   | 281   | 282   | 283   | 284   | 285   | 286   | 287   | 288   | 289   | 290   | 291   | 292   | 293   | 294   | 295   | 296   | 297   | 298   | 299   | 300   | 301   | 302   | 303   | 304   | 305   | 306   | 307   | 308   | 309   | 310   | 311   | 312   | 313   | 314   | 315   | 316   | 317   | 318   | 319   | 320   | 321   | 322   | 323   | 324   | 325   | 326   | 327   | 328   | 329   | 330   | 331   | 332   | 333   | 334   | 335   | 336   | 337   | 338   | 339   | 340   | 341   | 342   | 343   | 344   | 345   | 346   | 347   | 348   | 349   | 350   | 351   | 352   | 353   | 354   | 355   | 356   | 357   | 358   | 359   | 360   | 361   | 362   | 363   | 364   | 365   | 366   | 367   | 368   | 369   | 370   | 371   | 372   | 373   | 374   | 375   | 376   | 377   | 378   | 379   | 380   | 381   | 382   | 383   | 384   | 385   | 386   | 387   | 388   | 389   | 390   | 391   | 392   | 393   | 394   | 395   | 396   | 397   | 398   | 399   | 400   | 401   | 402   | 403   | 404   | 405   | 406   | 407   | 408   | 409   | 410   | 411   | 412   | 413   | 414   | 415   | 416   | 417   | 418   | 419   | 420   | 421   | 422   | 423   | 424   | 425   | 426   | 427   | 428   | 429   | 430   | 431   | 432   | 433   | 434   | 435   | 436   | 437   | 438   | 439   | 440   | 441   | 442   | 443   | 444   | 445   | 446   | 447   | 448   | 449   | 450   | 451   | 452   | 453   | 454   | 455   | 456   | 457   | 458   | 459   | 460   | 461   | 462   | 463   | 464   | 465   | 466   | 467   | 468   | 469   | 470   | 471   | 472   | 473   | 474   | 475   | 476   | 477   | 478   | 479   | 480   | 481   | 482   | 483   | 484   | 485   | 486   | 487   | 488   | 489   | 490   | 491   | 492   | 493   | 494   |