Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Tổ chức khóa huấn luyện các dự án khởi nghiệp cho sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội
Ngày 12/9/2021, Trung tâm Chuyển giao Tri thức và Hỗ trợ Khởi nghiệp, ĐHQGHN đã tổ chức khai giảng khóa huấn luyện cho các dự án khởi nghiệp sinh viên ĐHQGHN tham gia Cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” năm 2021 (SV_STARTUP-2021) do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức quy mô toàn quốc với mục tiêu thúc đẩy tinh thần học tập, rèn luyện, tinh thần đổi mới sáng tạo dựa trên giải quyết các vấn đề xã hội của tất cả các bạn học sinh, sinh viên trong toàn quốc.

Khóa huấn luyện được Trung tâm Chuyển giao Tri thức và Hỗ trợ Khởi nghiệp tổ chức qua nền tảng trực tuyến với sự tham gia của hơn 60 bạn sinh viên là thành viên trong 15 dự án khởi nghiệp sinh viên được các Trường thành viên, Khoa trực thuộc ĐHQGHN lựa chọn đăng ký tham gia Cuộc thi SV_STARTUP-2021.

Khóa huấn luyện sẽ diễn ra từ ngày 12/9/2021 đến ngày 25/9/2021 nhằm giúp cho các bạn sinh viên hoàn thiện ý tưởng khởi nghiệp và kế hoạch kinh doanh, nâng cao tính khả thi của dự án tham gia Cuộc thi SV_STARTUP-2021. Ngoài ra, các dự án khởi nghiệp có tiềm năng sẽ được Trung tâm Chuyển giao Tri thức và Hỗ trợ Khởi nghiệp bảo trợ, giới thiệu tham gia các cuộc thi khởi nghiệp uy tín khác trong, ngoài nước và được tham gia vào chương trình huấn luyện chuyên sâu phát triển dự án khởi nghiệp do Trung tâm Chuyển giao Tri thức và Hỗ trợ Khởi nghiệp tổ chức.

Cùng với sự ủng hộ, tạo môi trường học tập phát huy đổi mới sáng tạo và khuyến khích tinh thần khởi nghiệp cho các bạn sinh viên đang diễn ra mạnh mẽ ở các Trường thành viên, Khoa trực thuộc của ĐHQGHN hiện nay, các khóa đào tạo khởi nghiệp được tổ chức sẽ tạo cơ hội để các bạn sinh viên tích lũy được kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn cho hành trình khởi nghiệp của các bạn sau này.

 Nội dung Khóa huấn luyện như sau:

Huấn luyện tham gia vòng loại:

Buổi 1: Xây dựng mô hình kinh doanh. Khám phá thị trường và chân dung khách hàng mục tiêu. (12/09/2021)

Buổi 2: Xây dựng sản phẩm mẫu, thiết lập các giá trị của sản phẩm. (14/09/2021)

Buổi 3: Xây dựng bản: Kế hoạch kinh doanh, Kế hoạch tài chính, Kế hoạch Marketing, Kế hoạch sản xuất. (16/09/2021)

Buổi 4: Kết nối Mentor. Định hướng chiến lược, tầm nhìn, phát triển quy mô cho dự án, phát triển đội nhóm. (19/09/2021)

Huấn luyện tham gia vòng chung kết:

Buổi 5: Huấn luyện kỹ năng Pitching, hoàn thiện bản Pitching, Pitching demo, hướng dẫn hoàn thiện sản phẩm mẫu MPV cho dự án vào chung kết. (20/10/2021)

 

 

 Tuấn Nghĩa
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   | 253   | 254   | 255   | 256   | 257   | 258   | 259   | 260   | 261   | 262   | 263   | 264   | 265   | 266   | 267   | 268   | 269   | 270   | 271   | 272   | 273   | 274   | 275   | 276   | 277   | 278   | 279   | 280   | 281   | 282   | 283   | 284   | 285   | 286   | 287   | 288   | 289   | 290   | 291   | 292   | 293   | 294   | 295   | 296   | 297   | 298   | 299   | 300   | 301   | 302   | 303   | 304   | 305   | 306   | 307   | 308   | 309   | 310   | 311   | 312   | 313   | 314   | 315   | 316   | 317   | 318   | 319   | 320   | 321   | 322   | 323   | 324   | 325   | 326   | 327   | 328   | 329   | 330   | 331   | 332   | 333   | 334   | 335   | 336   | 337   | 338   | 339   | 340   | 341   | 342   | 343   | 344   | 345   | 346   | 347   | 348   | 349   | 350   | 351   | 352   | 353   | 354   | 355   | 356   | 357   | 358   | 359   | 360   | 361   | 362   | 363   | 364   | 365   | 366   | 367   | 368   | 369   | 370   | 371   | 372   | 373   | 374   | 375   | 376   | 377   | 378   | 379   | 380   | 381   | 382   | 383   | 384   | 385   | 386   | 387   | 388   | 389   | 390   | 391   | 392   | 393   | 394   | 395   | 396   | 397   | 398   | 399   | 400   | 401   | 402   | 403   | 404   | 405   | 406   | 407   | 408   | 409   | 410   | 411   | 412   | 413   | 414   | 415   | 416   | 417   | 418   | 419   | 420   | 421   | 422   | 423   | 424   | 425   | 426   | 427   | 428   | 429   | 430   | 431   | 432   | 433   | 434   | 435   | 436   | 437   | 438   | 439   | 440   | 441   | 442   | 443   | 444   | 445   | 446   | 447   | 448   | 449   | 450   | 451   | 452   | 453   | 454   | 455   | 456   | 457   | 458   | 459   | 460   | 461   | 462   | 463   | 464   | 465   | 466   | 467   | 468   | 469   | 470   | 471   | 472   | 473   | 474   | 475   | 476   | 477   | 478   | 479   | 480   | 481   | 482   | 483   | 484   | 485   | 486   | 487   | 488   | 489   | 490   | 491   | 492   | 493   | 494   | 495   | 496   | 497   | 498   | 499   | 500   | 501   | 502   | 503   | 504   | 505   | 506   | 507   | 508   | 509   | 510   | 511   | 512   | 513   | 514   | 515   | 516   | 517   | 518   | 519   | 520   | 521   | 522   | 523   |