Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Đảm bảo đời sống an sinh cho học sinh, sinh viên ĐHQGHN
Sáng 22/9/2021, Trưởng Ban Công tác Học sinh sinh viên, ĐHQGHN Đinh Văn Hường đã chủ trì Hội nghị trực tuyến triển khai công tác sinh viên đầu năm học 2021 – 2022.

 

Tham dự hội nghị có các cán bộ phụ trách mảng Công tác học sinh sinh viên của đơn vị đào tạo thành viên, trực thuộc ĐHQGHN.

Công tác quản lý học sinh, sinh viên góp phần khẳng định thương hiệu nhà trường, là một mắt xích quan trọng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ giáo dục, đào tạo của Nhà trường. Quản lý tốt HSSV sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình trang bị kiến thức, kỹ năng chuyên môn, đồng thời còn tạo ra môi trường tốt cho việc rèn luyện phẩm chất đạo đức, nhân cách và tác phong, lối sống cho HSSV. Những năm qua, công tác này luôn được ĐHQGHN đặc biệt quan tâm và đổi mới. Do vậy đã có những đóng góp nhất định trong quá trình nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của ĐHQGHN.

Năm học 2020 – 2021 vừa qua, công tác HSSV đã được Lãnh đạo ĐHQGHN, Thủ trưởng các đơn vị quan tâm chỉ đạo thường xuyên, trực tiếp thông qua các văn bản quản lý, hướng dẫn được ban hành kịp thời, áp dụng hiệu quả; Công tác hỗ trợ, chăm sóc snh viên tiếp tục được duy trì ổn định, linh hoạt, phù hợp với tình hình diễn biến của dịch Covid-19, đóng góp tích cực cho nhiệm vụ bảo đảm chất lượng đào tạo nhất là khi chuyển từ phương thức đào tạo trực tiếp sang trực tuyến; các đơn vị đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm, quyết liệt, đồng bộ các giải pháp thiết thực, cụ thể, vừa bảo đảm phòng, chống dịch bệnh, vừa giữ vững ổn định, hoàn thành các nhiệm vụ theo kế hoạch, đồng thời cũng quan tâm, chăm sóc tốt đời sống vật chất, tinh thần của HSSV, tiêm phòng vaccine cho sinh viên nội trú tại Hà Nội.

Trong năm học 2021 - 2022, công tác HSSV trong toàn ĐHQGHN đã đề ra các nhiệm vụ mới nhằm đáp ứng, thích ứng nhanh, linh hoạt với thời cuộc, đặc biệt là bối cảnh đại dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Công tác HSSV cũng cần chủ động các phương án để phối hợp kịp thời ứng phó với mọi tình huống diễn biến của dịch bệnh. Các đơn vị bám sát văn bản Hướng dẫn số 2382/HD-ĐHQGHN ngày 16/8/2021của ĐHQGHN về Hướng dẫn công tác sinh viên năm học 2021-2022 để xây dựng kế hoạch tổ chức nhập học cho sinh viên năm thứ nhất (Khóa QH - 2021); Tổ chức Tuần lễ Hội nhập cho sinh viên và tổ chức Lễ khai giảng theo hình thức phù hợp với quy định về phòng, chống dịch Covid-19. Công tác quản lý sinh viên tại đơn vị đào tạo thực hiện nghiêm theo Quy chế công tác Sinh viên, Quy chế Đào tạo đại học tại ĐHQGHN. Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hơn nữa chất lượng của công tác giáo dục chính trị năm học 2021-2022; Tiếp tục đổi mới công tác hỗ trợ sinh viên theo hướng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; Tiếp tục huy động sự quan tâm, ủng hộ, hỗ trợ về vật chất, tài chính của cán bộ, giảng viên, cộng đồng, doanh nghiệp và các nhà tài trợ để có nguồn lực chăm sóc, hỗ trợ HSSV có hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh. 

Hội nghị cũng đã được nghe các tham luận, trao đổi, thảo luận cởi mở, đưa ra những đề xuất, kiến nghị thiết thực, khả thi về những vấn đề rất quan trọng của công tác sinh viên trong năm học 2021-2022, được Ban Giám đốc ĐHQGHN đặc biệt quan tâm đó là: Tiếp nhận hồ sơ SV trúng tuyển trực tuyến; Chăm sóc, hỗ trợ SV gặp khó khăn do dịch Covid-19; Triển khai quy trình hành chính 1 cửa cho SV thông qua phần mềm; Tiếp nhận nhu cầu đăng ký nội trú của sinh viên bằng hình thức trực tuyến  cũng như nhiều vấn đề quan trọng khác.

Để nâng cao hiệu quả và tính chuyên nghiệp trong công tác HSSV tại ĐHQGHN và các đơn vị đào tạo thành viên, trực thuộc, trong thời gian tới; Trưởng ban Công tác Chính trị HSSV ĐHQGHN Đinh Văn Hường đề nghị tập trung vào một số giải pháp trọng tâm sau: Tiếp tục nâng cao hơn nữa nhận thức về vai trò, trách nhiệm và tầm quan trọng của công tác HSSV trong đội ngũ lãnh đạo và chuyên viên, đặc biệt phải quán triệt nhận thức coi công tác HSSV là trách nhiệm chung của từng đơn vị mà đầu mối chính là Ban CT&CTHSSV, ĐHQGHN; Tăng cường hơn nữa năng lực, nghiệp vụ chuyên môn của cán bộ, chuyên viên trong công tác HSSV thông qua đào tạo, bồi dưỡng và đặc biệt là dưới hình thức những hội nghị, tọa đàm, thảo luận theo chủ đề với sự tham dự của đông đảo các bộ làm công tác HSSV các cấp do ĐHQGHN chủ trì hoặc đơn vị thành viên, trực thuộc đăng cai tổ chức.

Trưởng Ban Đinh Văn Hường nhấn mạnh, trong thời gian tới, các đơn vị đào tạo, hỗ trợ đào tạo cần chủ động hơn nữa trong việc đề xuất những sáng kiến để triển khai hiệu quả, sát với thực tiễn công tác HSSV đồng thời tích cực phổ biến, chia sẻ nhân rộng những sáng kiến hữu ích phục vụ cho công tác HSSV trong ĐHQGHN.

Các đơn vị cần ưu tiên, chủ động tập trung đầu tư nhiều hơn cho cơ sở vật chất, chất lượng các dịch vụ chăm sóc, hỗ trợ đời sống vật chất, tinh thần cho HSSV ở bên ngoài giảng đường, nhất là những hệ lụy do dịch bệnh Covid-19; Công tác HSSV cần tiếp tục theo sát, gắn với các nhiệm vụ trọng tâm năm học của ĐHQGHN và các đơn vị. Đó là các nhiệm vụ đổi mới hoạt động giảng dạy ở ĐHQGHN trong đó công tác HSSV phải tăng cường, mở rộng các hình thức tuyên truyền, phổ biến, cung cấp thông tin về kế hoạch, lộ trình, nội dung cụ thể của nhiệm vụ này. Các đơn chú trọng quan tâm nhiều đến công tác chuyển đổi số (số hóa các hoạt động, tin học hóa quản lý hành chính, đào tạo trực tuyến, chuyển tải kiến thức tới người học đảm bảo chất lượng), tăng cường kiểm tra giám sát để nâng cao chất lượng đào tạo và theo kịp định hướng chiến lược phát triển của ĐHQGHN.

 Bảo Trâm
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   | 253   | 254   | 255   | 256   | 257   | 258   | 259   | 260   | 261   | 262   | 263   | 264   | 265   | 266   | 267   | 268   | 269   | 270   | 271   | 272   | 273   | 274   | 275   | 276   | 277   | 278   | 279   | 280   | 281   | 282   | 283   | 284   | 285   | 286   | 287   | 288   | 289   | 290   | 291   | 292   | 293   | 294   | 295   | 296   | 297   | 298   | 299   | 300   | 301   | 302   | 303   | 304   | 305   | 306   | 307   | 308   | 309   | 310   | 311   | 312   | 313   | 314   | 315   | 316   | 317   | 318   | 319   | 320   | 321   | 322   | 323   | 324   | 325   | 326   | 327   | 328   | 329   | 330   | 331   | 332   | 333   | 334   | 335   | 336   | 337   | 338   | 339   | 340   | 341   | 342   | 343   | 344   | 345   | 346   | 347   | 348   | 349   | 350   | 351   | 352   | 353   | 354   | 355   | 356   | 357   | 358   | 359   | 360   | 361   | 362   | 363   | 364   | 365   | 366   | 367   | 368   | 369   | 370   | 371   | 372   | 373   | 374   | 375   | 376   | 377   | 378   | 379   | 380   | 381   | 382   | 383   | 384   | 385   | 386   | 387   | 388   | 389   | 390   | 391   | 392   | 393   | 394   | 395   | 396   | 397   | 398   | 399   | 400   | 401   | 402   | 403   | 404   | 405   | 406   | 407   | 408   | 409   | 410   | 411   | 412   | 413   | 414   | 415   | 416   | 417   | 418   | 419   | 420   | 421   | 422   | 423   | 424   | 425   | 426   | 427   | 428   | 429   | 430   | 431   | 432   | 433   | 434   | 435   | 436   | 437   | 438   | 439   | 440   | 441   | 442   | 443   | 444   | 445   | 446   | 447   | 448   | 449   | 450   | 451   | 452   | 453   | 454   | 455   | 456   | 457   | 458   | 459   | 460   | 461   | 462   | 463   | 464   | 465   | 466   | 467   | 468   | 469   | 470   | 471   | 472   | 473   | 474   | 475   | 476   | 477   | 478   | 479   | 480   | 481   | 482   | 483   | 484   | 485   | 486   | 487   | 488   | 489   | 490   | 491   | 492   | 493   | 494   | 495   | 496   | 497   | 498   | 499   | 500   | 501   | 502   | 503   | 504   | 505   | 506   | 507   | 508   | 509   | 510   | 511   | 512   | 513   | 514   | 515   | 516   | 517   | 518   | 519   | 520   | 521   | 522   | 523   | 524   |