Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Sáng chế trong trường đại học – từ pháp lý đến thực tế hỗ trợ đơn đăng ký sáng chế, giải pháp hữu ích ở ĐHQGHN
Ngày 09 tháng 11 năm 2021, Ban Khoa học Công nghệ ĐHQGHN và Trung tâm Chuyển giao Tri thức và Hỗ trợ Khởi nghiệp phối hợp tổ chức khóa tập huấn sáng chế trong trường học - từ pháp lý đến thực tế hỗ trợ đơn đăng ký sáng chế, giải pháp hữu ích ở ĐHQGHN.

Tham dự chương trình trực tiếp tại Trung tâm Chuyển giao Tri thức và Hỗ trợ Khởi nghiệp có PGS.TS Vũ Văn Tích - Trưởng ban Khoa học Công nghệ, ông Đặng Thành Đạt - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Chuyển giao Tri thức và Hỗ trợ Khởi nghiệp, đoàn luật sư Công ty Luật TNHH Tilleke & Gibbins Việt Nam. Trên 80 cán bộ, giảng viên, nhà khoa học ĐHQGHN đã tham dự khóa tập huấn qua nền tảng online.

 

PGS.TS. Vũ Văn Tích - Trưởng ban Khoa học và Công nghệ ĐHQGHN phát biểu khai mạc khóa tập huấn

Thông qua khóa tập huấn giúp nhà khoa học ĐHQGHN hiểu rõ hơn về các khía cạnh pháp lý liên quan tới việc xác lập độc quyền sáng chế tại Việt Nam, quy trình tiến hành yêu cầu cấp bằng sáng chế. Đăng ký sáng chế là cách tối ưu để bảo vệ, khai thác, phát triển tài sản trí tuệ phục vụ nhu cầu của đời sống xã hội.

Cùng với quy định quản lý tài sản trí tuệ ở ĐHQGHN vừa được ĐHQGHN ban hành sẽ khuyến khích các nhà khoa học ĐHQGHN quan tâm nhiều hơn tới các hoạt động sở hữu trí tuệ và chuyển giao, thương mại hóa sản phẩm nghiên cứu.

 

Luật sư Lê Xuân Lộc, Công ty Luật TNHH Tilleke & Gibbins Việt Nam chia sẻ tại khóa tập huấn

Được biết hàng năm Trung tâm Chuyển giao Tri thức và Hỗ trợ Khởi nghiệp triển khai chương trình hỗ trợ các nhà khoa học trong ĐHQGHN đăng ký đơn sở hữu trí tuệ. Năm 2021, Trung tâm đã hỗ trợ 12 đơn đăng ký sở hữu trí tuệ cho các nhóm nghiên cứu, cán bộ nhà khoa học trong ĐHQGHN. Bên cạnh đó, Trung tâm triển khai Chương trình VNU-Techgate nhằm ươm tạo, thương mại hóa các sản phẩm khoa học công nghệ của các nhà khoa học ĐHQGHN với mong muốn các kết quả nghiên cứu, sản phẩm khoa học công nghệ của các nhà khoa học ĐHQGHN sẽ được đưa ra thị trường, phục vụ cho cộng đồng và xã hội. Chương trình VNU-Techgate 2021 đã thu hút được 15 sản phẩm KHCN tham gia ươm tạo, chuyển giao, thương mại hóa công nghệ.

Ông Đặng Thành Đạt - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Chuyển giao Tri thức và Hỗ trợ Khởi nghiệp - ĐHQGHN biểu kết thúc khóa tập huấn

 

 VNU -CSK
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   | 253   | 254   | 255   | 256   | 257   | 258   | 259   | 260   | 261   | 262   | 263   | 264   | 265   | 266   | 267   | 268   | 269   | 270   | 271   | 272   | 273   | 274   | 275   | 276   | 277   | 278   | 279   | 280   | 281   | 282   | 283   | 284   | 285   | 286   | 287   | 288   | 289   | 290   | 291   | 292   | 293   | 294   | 295   | 296   | 297   | 298   | 299   | 300   | 301   | 302   | 303   | 304   | 305   | 306   | 307   | 308   | 309   | 310   | 311   | 312   | 313   | 314   | 315   | 316   | 317   | 318   | 319   | 320   | 321   | 322   | 323   | 324   | 325   | 326   | 327   | 328   | 329   | 330   | 331   | 332   | 333   | 334   | 335   | 336   | 337   | 338   | 339   | 340   | 341   | 342   | 343   | 344   | 345   | 346   | 347   | 348   | 349   | 350   | 351   | 352   | 353   | 354   | 355   | 356   | 357   | 358   | 359   | 360   | 361   | 362   | 363   | 364   | 365   | 366   | 367   | 368   | 369   | 370   | 371   | 372   | 373   | 374   | 375   | 376   | 377   | 378   | 379   | 380   | 381   | 382   | 383   | 384   | 385   | 386   | 387   | 388   | 389   | 390   | 391   | 392   | 393   | 394   | 395   | 396   | 397   | 398   | 399   | 400   | 401   | 402   | 403   | 404   | 405   | 406   | 407   | 408   | 409   | 410   | 411   | 412   | 413   | 414   | 415   | 416   | 417   | 418   | 419   | 420   | 421   | 422   | 423   | 424   | 425   | 426   | 427   | 428   | 429   | 430   | 431   | 432   | 433   | 434   | 435   | 436   | 437   | 438   | 439   | 440   | 441   | 442   | 443   | 444   | 445   | 446   | 447   | 448   | 449   | 450   | 451   | 452   | 453   | 454   | 455   | 456   | 457   | 458   | 459   | 460   | 461   | 462   | 463   | 464   | 465   | 466   | 467   | 468   | 469   | 470   | 471   | 472   | 473   | 474   | 475   | 476   | 477   | 478   | 479   | 480   | 481   | 482   | 483   | 484   | 485   | 486   | 487   | 488   | 489   | 490   | 491   | 492   | 493   | 494   | 495   | 496   | 497   | 498   | 499   | 500   | 501   | 502   | 503   | 504   | 505   | 506   | 507   | 508   | 509   | 510   | 511   | 512   | 513   | 514   | 515   | 516   | 517   | 518   | 519   | 520   | 521   | 522   | 523   | 524   | 525   | 526   | 527   | 528   | 529   | 530   | 531   |