Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Thành lập Trung tâm Nghiên cứu và Phân tích Chính sách thuộc Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN
Ngày 16/3/2007, Hiệu trưởng Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN đã ra quyết định số 775 QĐ/XHNV-TC về việc thành lập Trung tâm Nghiên cứu và Phân tích Chính sách, tên tiếng Anh là "The Center for Policy Studies and Analysis" (CEPSTA). Trung tâm do PGS.TS Vũ Cao Đàm làm Giám đốc.

Trung tâm là đơn vị hoạt động độc lập, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, hoạt động theo nguyên tắc tự hạch toán tài chính.

* Trung tâm có các chức năng nghiên cứu, đào tạo nghiệp vụ và tư vấn về những vấn đề liên quan đến chính sách phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội, bao gồm:

- Nghiên cứu chính sách, phân tích chính sách (phân tích các yếu tố, khía cạnh, tác động của chính sách...);

- Thông tin, tư vấn, hỗ trợ chuyên môn và phối hợp đào tạo nghiệp vụ cho các đối tượng liên quan có nhu cầu;

- Giúp việc Ban giám hiệu và các bộ phận chức năng của nhà trường trong việc phân tích các chính sách có liên quan đến hoạt động nghiên cứu và đào tạo;

- Mở và phối hợp đào tạo các lớp nghiệp vụ về phân tích chính sách, chuẩn bị các quyết định chính sách.

* Hoạt động của Trung tâm thông qua:

- Hợp đồng của các cá nhân và tổ chức trong hoặc nước ngoài;

- Hỗ trợ về tài chính của các tổ chức trong nước hoặc nước ngoài;

- Tham gia dự tuyển hoặc đấu thầu thực hiện các nhiệm vụ có liên quan.

Trung tâm đặc dưới sự quản lý và giám sát của Ban Giám hiệu Nhà trường thông qua các phòng ban chức năng.

* Hoạt động hợp tác:

- Trung tâm được phép lập quan hệ hợp tác trao đổi, giao dịch với các tổ chức nghiên cứu và đào tạo, các tổ chức chính phủ và phi chính phủ trong và ngoài nước để tìm kiếm dự án, đề tài và nguồn tài trợ; thiết lập các quan hệ song phương hoặc đa phương trong hoạt động nghiên cứu và đào tạo phù hợp với chức năng của Trung tâm.

- Trung tâm được phép trao đổi chuyên gia, chủ trì hoặc tham gia phối hợp đào tạo với các đối tác nước ngoài, như trao đổi thực tập sinh, học viên cao học, nghiên cứu sinh.

 Trường ĐHKHXH&NV - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan