Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Tư tưởng Hồ Chí Minh mãi mãi soi đường chúng ta đi
Sáng 18/5, tại Nhà Văn hóa Lao động ở trung tâm thành phố Vinh (Nghệ An), đã diễn ra Lễ kỷ niệm 117 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 50 năm Bác Hồ về thăm quê hương. Tham dự có các đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa; Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị, lãnh đạo một số Bộ, Ban, ngành trung ương và địa phương, cùng đông đảo đại diện các tầng lớp nhân dân thành phố Vinh và tỉnh Nghệ An.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh bày tỏ niềm vinh dự và phấn khởi trong những ngày tháng Năm lịch sử này được thay mặt Đảng và Nhà nước về dự lễ kỷ niệm 117 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và 50 năm Bác Hồ về thăm quê hương Nghệ An lần thứ nhất. Tổng Bí thư nêu rõ: Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta, là người xây dựng nền Cộng hòa dân chủ Việt Nam, nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Người là linh hồn, là ngọn cờ chói lọi lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đoàn kết một lòng, chiến đấu anh dũng, viết nên những trang sử vẻ vang nhất của Tổ quốc. Tư tưởng Hồ Chí Minh là di sản tinh thần vô giá mà Bác Hồ để lại sẽ mãi mãi soi đường cho sự nghiệp cách mạng của Đảng ta, của nhân dân ta, vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, vì một đất nước phát triển trong thời đại mới. Chúng ta kỷ niệm 117 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh giữa lúc cả nước đang sôi nổi thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Chúng ta phải tiến hành cuộc vận động này một cách sâu rộng, thiết thực, hiệu quả trong hệ thống chính trị và trong toàn xã hội, khơi dậy và phát huy các giá trị đạo đức, truyền thống tốt đẹp, đấu tranh khắc phục sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống; chặn đứng, đẩy lùi tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội. Phải hình thành và phát triển các giá trị đạo đức của CNXH, xây dựng con người Việt Nam XHCN có nhân cách cao đẹp, bản lĩnh chính trị vững vàng, lối sống văn minh, xây dựng các quan hệ xã hội lành mạnh, tiến bộ.

Đồng chí nhấn mạnh, cuộc vận động lớn về đạo đức này phải thực sự góp phần quan trọng vào việc xây dựng Đảng và Nhà nước ta thật sự trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư như Bác Hồ hằng mong muốn.

Tổng Bí thư chỉ rõ, lễ kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh năm nay diễn ra đúng vào lúc toàn dân ta đang tiến tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XII. Đồng chí mong rằng ngày 20/5 này sẽ thật sự là ngày hội của nhân dân, ngày hội thực sự trong lòng mỗi người Việt Nam yêu nước. Trong ngày này, tất cả cử tri hãy đi bỏ phiếu. Mỗi người hãy đến hòm phiếu với tinh thần trách nhiệm cao, với ý thức sâu sắc về quyền và nghĩa vụ công dân; dân chủ lựa chọn, bầu những người xứng đáng, hội đủ đức, tài để gánh vác trách nhiệm trước Tổ quốc và nhân dân. Mỗi lá phiếu phải là một viên gạch xây nên nền dân chủ, nhà nước và chế độ mới của chúng ta.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, cùng với niềm tự hào chung của dân tộc đối với Bác Hồ, Nghệ An có niềm tự hào riêng là quê hương của Người. Trong tình thương yêu bao la của Người đối với đất nước và dân tộc, Người vẫn dành cho quê hương những tình cảm sâu đậm. Bác luôn mong muốn Nghệ An mau chóng trở thành tỉnh khá trong cả nước. Nhắc lại những tình cảm và mong muốn của Bác Hồ đối với quê hương là một dịp để chúng ta nhận thức rằng để đưa Nghệ An thoát nghèo, vươn lên trở thành tỉnh khá của cả nước không chỉ là nhiệm vụ của Đảng bộ và nhân dân Nghệ An, mà còn là trách nhiệm, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự hỗ trợ của các cơ quan trung ương và các tỉnh, thành phố trong cả nước. Trong suốt 50 năm qua, làm theo lời dạy của Bác, Nghệ An đã không ngừng vươn lên, góp phần to lớn vào thắng lợi chung trong cách mạng giải phóng dân tộc, trong kháng chiến cứu nước cũng như trong xây dựng hòa bình. Trong 20 năm đổi mới, tỉnh đã thu được nhiều thành tựu quan trọng và đang phấn đấu để trở thành một trong những tỉnh khá. Đời sống của nhân dân từng bước được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm rõ rệt. Chính trị ổn định; quốc phòng, an ninh được giữ vững, xây dựng Đảng có tiến bộ.

Tuy nhiên, đồng chí lưu ý cần phải nhận thấy rõ rằng cho đến nay, Nghệ An vẫn còn là một tỉnh nghèo. Tăng trưởng kinh tế chưa tương xứng với tiềm năng. Tốc độ xây dựng cơ bản còn chậm. Hiệu quả thu hút đầu tư còn thấp. Nhiều vấn đề xã hội đang trở nên bức xúc như thiếu việc làm, tỷ lệ hộ đói nghèo còn tương đối cao, tệ nạn xã hội chưa được giải quyết triệt để... Công tác xây dựng Đảng có tiến bộ nhưng vẫn còn nhiều vấn đề cần phải được quan tâm đúng mức.

Để biến mong muốn của Bác Hồ thành hiện thực và thực hiện thành công các quyết sách của Trung ương, Tổng Bí thư cho rằng Đảng bộ và nhân dân Nghệ An trong thời gian tới cần nỗ lực nhiều hơn nữa và cần nâng cao tính chủ động, sáng tạo. Tỉnh cần tiếp tục mở rộng thị trường, thu hút đầu tư một cách có quy hoạch, đồng bộ và có chiến lược lâu dài nhằm chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế, tạo ra nhiều việc làm cho người lao động, tăng thu nhập và giá trị sản xuất, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, nhất là đời sống của đồng bào ở các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Cần tăng cường hơn nữa đoàn kết nội bộ, phát huy dân chủ và thống nhất cao trong Đảng; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội X của Đảng và Nghị quyết Đại hội XVI của Đảng bộ tỉnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Tổng Bí thư nhấn mạnh cần gắn nội dung thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với việc thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước với hiệu quả thiết thực. Cần có kế hoạch thực hiện cuộc vận động này một cách khoa học để mọi người, mọi ngành, mọi cấp hiểu rõ về quy mô, nội dung, yêu cầu và các bước tiến hành sao cho phù hợp với đặc thù của ngành mình, đơn vị mình. Kế hoạch đề ra phải thiết thực để đảng viên, công chức và nhân dân dễ phấn đấu thực hiện và đạt được trong từng thời điểm, đồng thời để các tổ chức và quần chúng dễ kiểm tra, giám sát. Đồng chí vạch rõ “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” là cuộc vận động trong toàn bộ hệ thống chính trị và trong toàn xã hội. Cấp ủy và lãnh đạo chủ chốt các cấp, các ngành phải thực sự quan tâm đầy đủ, nêu cao tính gương mẫu và ý thức trách nhiệm trong việc chỉ đạo và tham gia để cuộc vận động đi vào thực chất, có chiều sâu./.

 (Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam)
- Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :