Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Thông báo tuyển sinh chương trình phối hợp đào tạo trong lĩnh vực khoa học và công nghệ nanô
Được phép của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đang phối hợp với Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Nhật Bản (JAIST) thực hiện chương trình phối hợp đào tạo Thạc sĩ (2 năm) và Tiến sĩ (4 năm) trong lĩnh vực Khoa học và Công nghệ Nanô từ năm 2007.

Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo kế hoạch tuyển sinh khóa học 2007-2008 cho chương trình phối hợp đào tạo Thạc sĩ và Tiến sĩ nói trên như sau:

1. Chương trình đào tạo:

Thực hiện theo chương trình đào tạo Thạc sĩ và Tiến sĩ của Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Nhật Bản (JAIST).

2. Thời gian đào tạo:

Chương trình Thạc sĩ: kéo dài 2 năm; năm đầu học tại Việt Nam do các giáo sư Nhật Bản và Việt Nam giảng dạy, năm thứ hai học tại Viện JAIST.

Chương trình Tiến sĩ: kéo dài 4 năm; 1 năm đầu học tại Việt Nam do các giáo sư Nhật Bản và Việt Nam giảng dạy; 3 năm tiếp theo bao gồm 2,5 năm học tại Viện JAIST và 0,5 năm học tại Việt Nam (thời điểm cụ thể thích hợp do Giáo sư hướng dẫn phía Nhật Bản và Giáo sư đồng hướng dẫn phía Việt Nam xác định).

3. Ngôn ngữ sử dụng trong giảng dạy và học tập: Tiếng Anh

4. Cấp bằng tốt nghiệp:

- Học viên tốt nghiệp chương trình đào tạo sẽ được Viện JAIST cấp bằng Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ.

- Học viên tốt nghiệp Thạc sĩ loại giỏi và xuất sắc sẽ được xem xét làm chuyển tiếp sinh sang chương trình Tiến sĩ.

5. Thời gian thi tuyển:

Từ ngày 06 đến ngày 08 tháng 09 năm 2007

6. Đối tượng và điều kiện tuyển chọn:

6.1. Điều kiện chung: Người đăng kí dự tuyển là công dân nước CHXHCN Việt Nam có phẩm chất đạo đức tốt, trình độ chuyên môn giỏi; đủ sức khỏe để học tập, cam kết sau khi kết thúc quá trình đào tạo ở nước ngoài trở về phục vụ tại cơ sở đã cử đi học hoặc làm việc theo yêu cầu của Nhà nước. Cam kết phải được bảo lãnh của cơ quan cử đi đào tạo. Người đăng kí dự tuyển phải là cán bộ đang làm việc trong biên chế hoặc hợp đồng dài hạn tại các cơ quan Nhà nước.

6.2. Điều kiện và tiêu chuẩn cụ thể

Đào tạo Thạc sĩ:

a) Có bằng tốt nghiệp đại học các ngành Vật lí, Khoa học Vật liệu, Hóa học, Sinh học, Điện tử viễn thông loại khá trở lên.

b) Có đủ 12 tháng kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực chuyên ngành dự thi, tính đến ngày nộp đơn xét tuyển vào chương trình đào tạo thạc sĩ (trường hợp tốt nghiệp Đại học loại xuất sắc, được các trường đại học hoặc viện nghiên cứu ký hợp đồng lao động được đề nghị Bộ GD & ĐT xem xét châm chước điều kiện này).

c) Tuổi dưới 35 (sinh từ năm 1972 trở lại đây).

d) Được cơ quan quản lí trực tiếp đồng ý và có công văn cử đi dự thi.

e) Có đủ trình độ tiếng Anh để sử dụng trong học tập tại Nhật Bản (có chứng chỉ quốc tế IELTS 6.0, hoặc TOEFL 500 điểm trở lên còn giá trị trong vòng 2 năm tính đến ngày dự thi chương trình này).

Đào tạo Tiến sĩ:

a) Có bằng Thạc sỹ phù hợp với chuyên ngành đăng ký đào tạo Tiến sỹ.

b) Cử nhân tốt nghiệp loại giỏi các ngành Vật lí, Khoa học Vật liệu, Hóa học, Sinh học, Điện tử viễn thông có đủ 24 tháng kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực chuyên ngành dự thi, tính đến ngày nộp đơn xét tuyển đi đào tạo Tiến sỹ 20/8/2007. (Trường hợp tốt nghiệp đại học xuất sắc được các trường đại học hoặc viện nghiên cứu ký hợp đồng lao động được đề nghị Bộ GD & ĐT xem xét châm chước điều kiện này).

c) Có ít nhất 1 bài báo đăng trên tạp chí khoa học hoặc báo cáo tại 1 hội nghị khoa học được đăng trong kỷ yếu của hội nghị, hoặc tham gia đề tài nghiên cứu khoa học từ cấp cơ sở trở lên đã được nghiệm thu.

d) Tuổi dưới 40 (sinh từ năm 1967 trở lại đây).

e) Được cơ quan quản lý trực tiếp đồng ý và có công văn cử đi dự thi.

f) Có đủ trình độ tiếng Anh để sử dụng trong học tập tại Nhật Bản.

g) Có đề cương nghiên cứu chi tiết.

7. Số lượng tuyển sinh:

Dự kiến tuyển sinh 10 học viên cao học và 10 nghiên cứu sinh.

8. Thi tuyển:

- Thí sinh dự thi tuyển đào tạo Thạc sĩ phải làm 1 bài thi toán cao cấp (môn cơ bản), 1 bài thi về môn cơ sở tương ứng với ngành mà thí sinh đã tốt nghiệp bậc cử nhân và 2 bài thi tiếng Anh (TOEFL và phỏng vấn tiếng Anh). Đề thi và chấm thi sẽ do Viện JAIST chịu trách nhiệm.

- Thí sinh đã có bằng Thạc sĩ dự thi tuyển đào tạo Tiến sĩ phải làm 1 bài thi môn cơ sở tương ứng với ngành mà thí sinh đã tốt nghiệp thạc sĩ, 1 bài thi môn chuyên ngành và 2 bài thi tiếng Anh (TOEFL và phỏng vấn tiếng Anh). Đề thi và chấm thi sẽ do Viện JAIST chịu trách nhiệm.

- Thí sinh đã tốt nghiệp Cử nhân loại giỏi dự thi tuyển đào tạo Tiến sĩ phải làm 1 bài thi toán cao cấp (môn cơ bản), 1 bài thi về môn cơ sở tương ứng với ngành mà thí sinh đã tốt nghiệp bậc cử nhân, 1 bài thi môn chuyên ngành và 2 bài thi tiếng Anh (TOEFL và phỏng vấn tiếng Anh). Đề thi và chấm thi sẽ do Viện JAIST chịu trách nhiệm.

- Những trường hợp sau đây được miễn thi viết tiếng Anh, nhưng vẫn phải tham gia phỏng vấn: có bằng tốt nghiệp đại học ở nước sử dụng tiếng Anh, có chứng chỉ quốc tế IELTS 6.0, hoặc TOEFL 500 điểm trở lên còn giá trị (02 năm) tính đến ngày dự thi chương trình này.

- Điều kiện trúng tuyển là các môn thi phải đạt điểm tối thiểu, cụ thể như sau: tiếng Anh IELTS đạt 6.0 hoặc TOEFL đạt 500 điểm, bài thi toán cao cấp và môn cơ sở chuyên ngành, hoặc môn chuyên ngành đạt 7/10. Hội đồng tuyển sinh tuyển chọn những người kết quả thi từ cao trở xuống cho đến đủ chỉ tiêu quy định.

 

9. Học bổng:

- Trong thời gian học tại Việt Nam, các học viên cao học trúng tuyển do Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt sẽ được nhận học bổng theo quy định của Nhà nước.

- Để được học tiếp tại Nhật Bản, các học viên phải đạt được 7/10 điểm ở tất cả các môn học. Trong thời gian học tập tại Nhật Bản: các học viên sẽ được cấp học bổng theo quy định của Nhà nước. Ngoài ra, các học viên sẽ được thêm một khoản kinh phí tùy thuộc vào mức độ tham gia nghiên cứu trong các đề tài của các giáo sư hướng dẫn phía Nhật Bản.

10. Hồ sơ dự tuyển gồm có:

a) Phiếu đăng kí dự thi (có mẫu kèm theo), có xác nhận của cơ quan chủ quản.

b) Ảnh thí sinh 4 x 6 cm mới nhất (04 chiếc), trong đó 01 ảnh dán vào phiếu đăng kí dự thi.

c) Bản sao có công chứng các văn bằng, chứng chỉ sau: Bằng tốt nghiệp đại học và bảng điểm đại học toàn khóa học cho chương trình thạc sĩ; Bằng tốt nghiệp thạc sĩ và bảng điểm thạc sĩ cho chương trình tiến sĩ.

d) Bản sao có công chứng giấy khai sinh.

e) Giấy chứng nhận đủ sức khỏe học tập, công tác của một bệnh viện đa khoa.

f) Công văn cử đi dự thi của cơ quan quản lí có thẩm quyền quyết định nhân sự.

g) Bản sao tất cả các hợp đồng lao động đã có, các quyết định tuyển dụng biên chế và bản sao có công chứng bảo hiểm xã hội để chứng minh thời gian công tác chuyên môn.

h) Bản cam kết trở về phục vụ cơ quan, có xác nhận bảo lãnh của cơ quan.

i) Bản kê danh mục các công trình khoa học đã được công bố trên các tạp chí khoa học kèm bản chụp các công trình đó (gồm toàn bộ bài viết của tác giả, trang bìa, trang mục lục của tạp chí).

j) Sơ yếu lí lịch (dán ảnh, đóng dấu giáp lai) có xác nhận của cơ quan công tác hoặc chính quyền địa phương.

k) Đề cương nghiên cứu bằng tiếng Anh được đóng thành quyển bìa mềm và 1 đĩa mềm 1,44 MB (đối với đào tạo bậc Tiến sĩ).

l) Ba phong bì có dán sẵn tem trong nước, ghi rõ tên, địa chỉ của người nhận và của thí sinh để nhà trường gửi giấy báo thi và giấy báo kết quả, giấy triệu tập trúng tuyển.

11. Địa chỉ nộp hồ sơ và liên hệ:

- Nhận hồ sơ thi tuyển từ ngày 15/06/2007 đến ngày 20/08/2007

- Mọi chi tiết, xin liên hệ:

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Long, Phòng 205, Tầng 2, Nhà T2, Trung tâm Khoa học Vật liệu, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: 04-558-2216, số máy lẻ: 205; Email: longnn@vnu.edu.vn.

 ĐHQGHN - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   |