Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
2 tập thể và 18 cá nhân thuộc ĐHQGHN được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen
Ngày 3/7/2007, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 838/QĐ-TTg tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 tập thể và 18 cá nhân thuộc ĐHQGHN đã có thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Theo đó, các tập thể và cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ gồm:

1. Bộ môn Kinh tế Chính trị, Trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội;

2. Khoa Toán – Cơ - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Đại học Quốc gia Hà Nội;

3. Bà Trần Thuý Anh, Thạc sĩ, Khoa Du lịch học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội;

4. Ông Đặng Văn Cúc, Tiến sĩ, Trưởng Bộ môn Tâm lý giáo dục, Trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội;

5. Ông Trịnh Ngọc Châu, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Phó chủ nhiệm Khoa Hoá học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Đại học Quốc gia Hà Nội;

6. Ông Đào Xuân Chúc, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Chủ nhiệm Khoa Lưu trữ học và Quản trị Văn phòng, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội;

7. Ông Nguyễn Đăng Lâm, Thạc sĩ, Phó chủ nhiệm khoa Vật lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Đại học Quốc gia Hà Nội;

8. Ông Nguyễn Hoàng Lương, Giáo sư, Tiến sĩ Khoa học, Khoa Vật lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Đại học Quốc gia Hà Nội;

9. Ông Đặng Lê Minh, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Khoa Vật lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Đại học Quốc gia Hà Nội;

10. Bà Trần Thị Nga, Thạc sĩ, Chủ nhiệm Bộ môn Ngoại ngữ, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội;

11. Ông Nguyễn Văn Nhã, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Trưởng Ban Đào tạo Đại học Quốc gia Hà Nội;

12. Bà Nguyễn Thị Quỳ, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Chủ nhiệm bộ môn Tế bào, Mô phôi và Lý sinh, Khoa Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Đại học Quốc gia Hà Nội;

13. Ông Phạm Văn Riện, Phó trưởng phòng Hành chính Tổng hợp, Trung tâm Thông tin Thư viện Đại học Quốc gia Hà Nội;

14. Ông Trịnh Ngọc Thạch, Thạc sĩ, Trưởng Ban Tổ chức Cán bộ Đại học Quốc gia Hà Nội;

15. Ông Trần Khánh Thành, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Phó chủ nhiệm Khoa Sau đại học Đại học Quốc gia Hà Nội;

16. Bà Bùi Thanh Thuỷ, Thạc sĩ, Trường THPT chuyên Ngoại ngữ, Trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội;

17. Ông Đỗ Quang Việt, Tiến sĩ, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu phương pháp và Kiểm tra chất lượng, Trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội;

18. Ông Lê Văn Vũ, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Phó Giám đốc Trung tâm Khoa học Vật liệu, Khoa Vật lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Đại học Quốc gia Hà Nội;

19. Ông Phạm Xuân Xanh, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Chủ nhiệm bộ môn Lịch sử Việt Nam cận hiện đại, Khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội;

20. Bà Mai Thị Thanh Xuân, Tiến sĩ, Trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội.

 ĐHQGHN - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :