Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo
Đó là chủ đề của buổi hội thảo do Trường ĐHKHTN tổ chức ngày 6/8/2007.

Tham dự hội nghị có Phó hiệu trưởng GS. Trần Nghi, cùng đại diện lãnh đạo một số phòng chức năng, các thầy cô thuộc các Khoa, bộ môn trong trường…

Tiến sĩ Peter J.Gray

Các đại biểu đã được nghe và trao đổi với Tiến sĩ Peter J.Gray - Quỹ Giáo dục Việt Nam Hoa Kỳ về một số điểm liên quan đến điều kiện giảng dạy và học tập hiện nay, chương trình giảng dạy, hiện đại hóa các phương pháp dạy và học… Qua bài giảng của ông tại hội thảo, người nghe đã được cung cấp thêm nền tảng lý thuyết và thực tiễn cần thiết cho việc phát triển và áp dụng hướng tiếp cận dựa trên kết quả học tập trong các cơ quan giáo dục, các chương trình và các môn học… Đặc biệt ông đã nhấn mạnh, phân tích và đi sâu vào vấn đề “Kết quả học tập của sinh viên”. Ông cho rằng: Kết quả học tập của SV là sự thể hiện những kiến thức, kỹ năng và những giá trị mà SV phải học đồng thời cũng thể hiện kết quả của những kinh nghiệm giáo dục của thầy. Ông chia kết quả học tập thành các loại: Kiến thức chuyên môn; Kỹ năng tư duy; Những kết quả giáo dục phổ thông; Những kết quả chuyên môn và cá nhân… Ông đã giải thích rõ, việc sử dụng những kết quả học tập của sinh viên sẽ đưa đến một sự thay đổi về phương pháp đào tạo từ việc lấy giảng dạy làm trung tâm sang lấy việc học tập làm trung tâm. Mục đích của các đơn vị giáo dục đại học chính là sự hướng dẫn cho việc học tập của sinh viên; Chất lượng của một đơn vị đào tạo là thành công của chính SV trong đơn vị đó. Tiếp đó, ông đã chỉ ra cách xác định mục tiêu học tập cũng như cách phát triển các mục tiêu đó bao gồm những kiến thức chuyên môn (như Thuật ngữ, Khái niệm, Phương pháp, Sự phân loại và Tiêu chuẩn, Công cụ và Công nghệ) và những kỹ năng tư duy (như Ghi nhớ, Lĩnh hội, Vận dụng, Phân tích, Tổng hợp, Đánh giá)…

 Hải Linh - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :