Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Hội nghị giao ban giữa hai Đại học Quốc gia
Thực hiện văn bản thoả thuận hợp tác giữa ĐHQGHN và ĐHQG TP.HCM ký ngày 4/1/2003, một chương trình hợp tác chặt chẽ, toàn diện giữa hai ĐHQG nằm ở hai đầu đất nước đã được thực hiện. Hàng năm, theo thông lệ, một cuộc họp giao ban giữa hai Đại học quốc gia được tổ chức luân phiên dưới sự chủ trì của một trong hai đại học nhằm tổng kết những kết quả hợp tác đã đạt được trong năm trước và cùng nhau thống nhất các nội dung hợp tác trọng tâm trong năm tiếp theo.

Ngày 25/8, Hội nghị giao ban giữa ĐHQGHN và ĐHQG TP.HCM năm 2007 đã được tổ chức dưới sự chủ trì của ĐHQGHN. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban giám đốc, lãnh đạo các Ban chức năng và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc của hai ĐHQG. GS.VS Đào Trọng Thi, Giám đốc ĐHQGHN và PGS.TS Phan Thanh Bình, Giám đốc ĐHQG TP. HCM đồng chủ trì Hội nghị.

Thay mặt lãnh đạo hai ĐHQG, GS.TS Mai Trọng Nhuận, Phó Giám đốc ĐHQGHN đã trình bày báo cáo về hoạt động hợp tác giữa hai ĐHQG năm học 2006 - 2007 và kế hoạch nhiệm vụ hợp tác năm học 2007 - 2008.

Trong năm học 2006 - 2007, thực hiện kế hoạch đã được thống nhất tại Hội nghị giao ban tháng 8/2006, các hoạt động hợp tác giữa hai ĐHQGHN tiếp tục được thực hiện và ngày càng đi vào chiều sâu. Các hoạt động tập trung vào một số lĩnh vực chủ yếu nhằm đẩy nhanh lộ trình nâng cao chất lượng đào tạo hướng tới chuẩn đại học tiên tiến khu vực và quốc tế; đẩy mạnh hợp tác trong hoạt động khoa học công nghệ theo hướng nâng cao chất lượng khoa học và giá trị thực tiễn, gắn kết chặt chẽ với đào tạo và nghiên cứu khoa học. Ngoài ra, một số hoạt động hợp tác, trao đổi kinh nghiệm trên một số lĩnh vực như tổ chức cán bộ, hợp tác quốc tế,… cũng được tiến hành khá có hiệu quả trên cơ sở phát huy thế mạnh của mỗi bên.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về kế hoạch hợp tác giữa hai ĐHQG trong năm 2007 - 2008. Lãnh đạo hai ĐHQG thống nhất xác định ưu tiên, tạo mọi điều kiện cho các hoạt động liên kết giữa hai ĐHQG nói chung và các đơn vị trực thuộc nói riêng về đào tạo (đặc biệt là đào tạo sau đại học) và khoa học công nghệ. Hai bên cùng hợp tác theo hướng triển khai thực hiện các chương trình đào tạo đạt trình độ quốc tế, các đề tài, dự án liên kết về khoa học công nghệ có giá trị tầm khu vực và quốc tế, khuyến khích các đơn vị đẩy mạnh trao đổi học thuật, hình thành các nhóm nghiên cứu chung... Một số nội dung hợp tác xuất phát từ tình hình, nhiệm vụ thực tế như: trao đổi kinh nghiệm trong quản lý, tổ chức đào tạo tín chỉ, khả năng xây dựng quỹ hợp tác phát triển hai ĐHQG, khả năng phối hợp trong hoạt động hợp tác quốc tế, kiểm định chất lượng, sử dụng nguồn nhân lực để phục vụ có hiệu quả công tác đào tạo, NCKH, từng bước tiến tới xây dựng "văn hoá ĐHQG"... đã được Hội nghị thảo luận sôi nổi với nhiều ý kiến tâm huyết và trong bầu không khí cởi mở, thân mật.

Thay mặt lãnh đạo ĐHQG TP. HCM, PGS.TS Phan Thanh Bình, Giám đốc đã tặng GS.VS Đào Trọng Thi – Giám đốc ĐHQGHN bức tranh lưu niệm nhân sự kiện GS.VS được Quốc hội tín nhiệm bầu làm Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội kiêm Chủ nhiệm uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh thiếu niên nhi đồng của Quốc hội.

 Tin & ảnh:Thanh Lan - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   |