Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
11 đề tài nghiên cứu khoa học đã nghiệm thu trong tháng 8/2007
Trong tháng 8/2007, có 11 đề tài nghiên cứu khoa học do các tập thể thuộc ĐHQGHN thực hiện đã được nghiệm thu.

1. Đề tài đặc biệt “Mô hình toán học trong bài toán ô nhiễm môi trường”. Mã số: QG.05.03. Chủ trì: PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn, Khoa Toán - Cơ - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Tốt.

2. Đề tài “Chế tạo polyme có khả năng phân hủy sinh học trên cơ sở axit L-lactic”. Mã số: QT.06.44. Chủ trì: TS. Lê Văn Chiều, Trung tâm Công nghệ Môi trường và Phát triển Bền vững, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Tốt.

3. Đề tài trọng điểm “Tìm kiếm các chủng vi sinh vật có hoạt tính sinh học nhằm tạo chế phẩm làm sạch nước nuôi tôm”. Mã số: QGTĐ.05.05. Chủ trì: GG.TS. Phạm Văn Ty, Khoa Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Tốt.

4. Đề tài “Xây dựng bộ kiểm chứng mô hình cho công thức khoảng tuyến tính”. Mã số: QC.05.06. Chủ trì: TS. Phạm Hồng Thái, Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Công nghệ. Xếp loại: Khá.

5. Đề tài đặc biệt “Kiểm kê, đánh giá đa dạng sinh học nhằm đề xuất mô hình phát triển bền vững tại khu tái định cư thung Dzếch thuộc xã Tú Sơn, huyện Kim Bôi, tỉnh Hoà Bình”. Mã số: QG.05.20. Chủ trì: PGS.TS. Nguyễn Xuân Huấn, Khoa Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Tốt.

6. Đề tài “Đa người dùng trong hệ truyền dẫn đa sóng mang”. Mã số: QC.06.21. Chủ trì: PGS.TS. Nguyễn Viết Kính, Trường Đại học Công nghệ. Xếp loại: Khá.

7. Đề tài “Phương pháp đào tạo giáo viên dạy học sinh năng khiếu Toán – Tin ở bậc Trung học phổ thông”. Mã số: QG.06.30. Chủ trì: TS. Nguyễn Vũ Lương, Khối chuyên Toán – Tin, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Tốt

8. Đề tài “Không gian tiểu thuyết của Jean- Marie Gustave le Cleio”. Mã số: QN.0513. Chủ trì: TS. Nguyễn Thị Bình, Khoa Ngôn ngữ và Văn hoá Pháp, Trường Đại học ngoại ngữ. Xếp loại: Tốt

9. Đề tài “Văn hoá chào hỏi trong tiếng Việt và hệ quả Sư phạm”. Mã số: QN.04.13. Chủ trì: TS. Lê Thị Tuyết Hạnh, Bộ môn Cơ sở Văn hoá Việt Nam, Trường Đại học Ngoại ngữ. Xếp loại: Khá

10. Đề tài “Sự hình thành các quốc gia cổ Đông Nam Á và các mối quan hệ khu vực”. Mã số: QGTĐ.04.09. Chủ trì: PGS.TS. Nguyễn Văn Kim, Khoa Lịch sử, Trường Đại học Xã hội và Nhân văn. Xếp loại: Tốt

11. Đề tài “Khảo sát sự chuyển đổi cơ cấu kinh tế – xã hội ở một số làng công giáo thuộc địa phận Hà Nội”. Mã số: QX.05.22. Chủ trì: TS. Nguyễn Quang Hưng, Khoa Triết học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Xếp loại: Khá

 ĐHQGHN - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :