Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
25 học viên đã bảo vệ luận văn thạc sĩ Thẩm định kinh tế và Quản lý dự án quốc tế
Trong 3 ngày 1, 2, 3/11/2007, tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã diễn ra đợt bảo vệ luận văn của các học viên tham gia chương trình đào tạo thạc sĩ Thẩm định Kinh tế và Quản lý dự án Quốc tế.

15/25 học viên tham gia chương trình đã bảo vệ thành công luận văn tốt nghiệp, trong đó học viên Kiều Thị Nam Phương đã đạt điểm giỏi.

Đây là chương trình đào tạo nằm trong khuôn khổ chương trình hợp tác khoa học giáo dục - đào tạo giữa hai nhà nước Việt Nam và Pháp, thông qua Trung tâm Đại học Pháp tại Hà Nội (PUF). Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN là nơi tổ chức khóa học. Đội ngũ giảng viên của Đại học Paris 12 trực tiếp tuyển sinh và tham gia giảng dạy. Văn bằng do Đại học Paris 12 cấp.

Chương trình Thạc sĩ Thẩm định Kinh tế và Quản lý Dự án Quốc tế nhằm