Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy từ ngày 15/12/2007
Ngày 11/12/2007, Chánh Văn phòng ĐHQGHN đã ký công văn số 4595/VP gửi các đơn vị trực thuộc ĐHQGHN về việc bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy.

Thực hiện Nghị quyết số 32/2007/NĐ-CP ngày 29/6/2007 của Chính phủ và các công điện chỉ đạo thực hiện của Thủ tướng Chính phủ, từ ngày 15/12/2007 người đi mô tô, xe gắn máy bắt buộc đội mũ bảo hiểm trên tất cả các tuyến đường (không có ngoại lệ).

Vì sức khoẻ và tính mạng của người đi mô tô, xe gắn máy, đồng thời để thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 32/2007/NĐ-CP của Chính phủ và các công điện chỉ đạo thực hiện của Thủ tướng Chính phủ, Đại học Quốc gia Hà Nội đề nghị thủ trưởng các đơn vị:

1. Triển khai quyết liệt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, viên chức, sinh viên bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy trên tất cả các tuyến đường (kể cả đường nội bộ đơn vị).

2. Xử lý nghiêm khắc đối với cán bộ, viên chức, sinh viên của đơn vị không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy. Trước mỗi phiên họp giao ban thường kỳ của Đại học Quốc gia Hà Nội, báo cáo kết quả xử lý cán bộ, viên chức, sinh viên vi phạm (nếu có).

3. Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm trước Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội nếu có cán bộ, viên chức, sinh viên của đơn vị không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy, bị các cơ quan chức năng xử phạt, thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc thông báo về Đại học Quốc gia Hà Nội.

Trân trọng thông báo và đề nghị các đơn vị thực hiện.

 T.L Giám đốc ĐHQGHN
Chánh Văn phòng
TS. Vũ Đình Giáp
đã ký - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   |