Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
"Nói không với đào tạo không đạt chuẩn, không đáp ứng nhu cầu xã hội" ở ĐHQGHN
I. Ý nghĩa cuộc vận động Bối cảnh quốc tế hiện nay cho thấy, nguồn nhân lực chất lượng cao là nhân tố quyết định sự tồn vong và tốc độ phát triển của mỗi quốc gia. Nhiều nước phát triển đều coi giáo dục là quốc sách hàng đầu, đặc biệt chú trọng và quan tâm tới việc nâng cao chất lượng đào tạo đại học và sau đại học (Higher education).

Trong thời đại toàn cầu hoá ngày càng sâu rộng, khi Việt Nam đã trở thành thành viên của WTO thì việc nâng cao chất lượng đào tạo nói chung và cụ thể hơn là việc cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao đủ sức phục vụ ở bất cứ quốc gia nào đang trở thành một đòi hỏi cấp thiết, trở thành  cuộc chạy đua và cạnh tranh quyết liệt hiện nay.

Sự nghiệp CNH, HĐH đất nước đòi hỏi các đại học Việt Nam phải cung cấp được nguồn nhân lực có chất lượng cao, đủ sức gánh vác và đưa các ngành kinh tế - xã hội phát triển, đảm bảo an ninh quốc phòng, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy “Việt Nam phải sánh vai với các cường quốc năm châu”.

Vì vậy, cuộc vận động "Nói không với đào tạo không đạt chuẩn, không đáp ứng nhu cầu xã hội" (gọi tắt là cuộc vận động “Một không”) có một ý nghĩa hết sức to lớn và sâu sắc cả về mặt chính trị, xã hội và giáo dục đào tạo, tạo tiền đề và cơ hội để các trường đại học tự đánh giá lại mình, có những thay đổi căn bản về nội dung chương trình, phương pháp dạy và học, rà soát hiệu quả đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, điều kiện và phương tiện giảng dạy, hoạt động hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học (NCKH), triển khai ứng dụng... để có những giải pháp tích cực nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội và đòi hỏi của người sử dụng nhân lực trong và ngoài nước, giải quyết một trong những thách thức lớn nhất của đất nước là thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao.

            Với sứ mệnh xây dựng và phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) thành trung tâm đào tạo đại học, sau đại học và nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ đa ngành đa lĩnh vực, từng bước tiếp cận trình độ quốc tế; tiêu biểu cho trí tuệ Việt Nam; đóng vai trò nòng cốt và tiên phong đổi mới trong hệ thống giáo dục đại học nước nhà; là trung tâm giao lưu quốc tế về khoa học, giáo dục, văn hoá của cả nước, những năm vừa qua ĐHQGHN đã tích cực hưởng ứng và đi đầu trong cuộc vận động “Hai không” (nói không với vi phạm kỷ luật trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục đào tạo). Hưởng ứng cuộc vận động “Một không” cùng với thực hiện các chương trình đào tạo tài năng, chất lượng cao và các chương trình đào tạo liên kết quốc tế với các đại học tiên tiến trên thế giới, thông qua các hoạt động kiểm định chất lượng đào tạo, bằng kết quả phong phú và đa dạng của các đề tài NCKH và chuyển giao công nghệ phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và an ninh quốc phòng, ĐHQGHN ngày càng khẳng định, nâng cao vị thế và uy tín của mình là một trong những đại học hàng đầu của Việt Nam.

            Hướng ứng cuộc vận động “Nói không với đào tạo không đạt chuẩn, không đáp ứng nhu cầu xã hội” theo Chỉ thị 33/2006/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ (gọi tắt là Chỉ thị của Thủ tướng) về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục và Chỉ thị số 53/2007/CT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ngày 7/9/2007 (gọi tắt là Chỉ thị của Bộ trưởng) về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục đại học năm học 2007-2008, ĐHQGHN yêu cầu các đơn vị trực thuộc tích cực hưởng ứng, quán triệt đầy đủ và triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch cụ thể sau đây:

II. Mục tiêu của cuộc vận động

- Thúc đẩy các đơn vị đào tạo trong ĐHQGHN tập trung mọi nguồn lực để từng bước nâng cao chất lượng đào tạo, từng bước giảm dần, tiến tới chấm dứt tình trạng đào tạo không đạt chuẩn, sinh viên tốt nghiệp đại học có thể làm việc theo đúng ngành nghề đào tạo hoặc dễ dàng chuyển đổi nghề nghiệp, có khả năng thích ứng với nhu cầu ngày càng cao của thị trường lao động, với môi trường làm việc, đáp ứng yêu cầu cao của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và xã hội;

- Củng cố và tăng cường lòng tin của người học, người sử dụng và toàn xã hội đối với hoạt động giáo dục đại học Việt Nam nói chung và với ĐHQGHN nói riêng;

- Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn về chất lượng giáo dục, đào tạo ở ĐHQGHN để phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH đất nước.

- Tạo nên động lực, nâng cao nhận thức, quyết tâm của mọi cán bộ giảng dạy, cán bộ quản lý, học sinh, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh trong thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, góp phần thực hiện thành công sứ mệnh và kế hoạch chiến lược phát triển của ĐHQGHN đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020.

III. Quan điểm và phương châm thực hiện cuộc vận động

- Chống kết hợp với xây: Gắn kết chặt chẽ cuộc vận động này với việc thực hiện

kế hoạch chiến lược phát triển của ĐHQGHN đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020, thực hiện có hiệu quả kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm năm học 2007-2008 ở ĐHQGHN và triển khai Đề án “Xây dựng và phát triển một số ngành, chuyên ngành khoa học cơ bản, công nghệ cao và kinh tế - xã hội mũi nhọn ở ĐHQGHN đạt trình độ quốc tế” (gọi tắt là Đề án 16 - 23). Triển khai đào tạo đạt các chuẩn tương ứng (chuẩn quốc tế, khu vực, quốc gia, …)

- Nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, phối kết hợp chặt chẽ giữa chính quyền, công đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, hội sinh viên trong đơn vị cùng thống nhất thực hiện cuộc vận động này một cách hiệu quả.

- Mỗi cán bộ lãnh đạo quản lý và cán bộ giảng viên là một tấm gương sáng về đạo đức, tác phong và ý thức chấp hành kỷ luật, nội quy, quy định của ĐHQGHN và của từng đơn vị, kiên quyết chống mọi biểu hiện tiêu cực.

- Liên kết chặt chẽ với các cơ sở sử dụng nhân lực, các cơ sở đào tạo, nghiên cứu trong nước và quốc tế để đào tạo và nghiên cứu phục vụ xã hội.

- Tổ chức triển khai các giải pháp đồng bộ, thiết thực, có sơ kết đánh giá và bình xét danh hiệu thi đua hàng năm của đơn vị, cá nhân theo các tiêu chí của cuộc vận động này.

IV.  Nội dung thực hiện cuộc vận động

            Về vấn đề: thế nào là đạt chuẩn chất lượng đào tạo và nên phân chia thành các chuẩn chất lượng để các đơn vị đào tạo có kế hoạch phấn đấu, ĐHQGHN tạm chia thành một số thứ hạng như sau:

- Đạt chuẩn quốc tế được hiểu là sản phẩm và chất lượng đào tạo tương đương với các đại học tiên tiến trên thế giới hoặc chuẩn do các tổ chức quốc tế quy định. ĐHQGHN đã xây dựng một số ngành đào tạo cử nhân khoa học tài năng mà khởi đầu là Trường Đại học Khoa học Tự nhiên từ năm 1997. Mục tiêu của chương trình đào tạo tài năng bậc đại học là tổ chức đào tạo những sinh viên đặc biệt xuất sắc, có năng khiếu về một ngành khoa học cơ bản thông qua việc ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại và đội ngũ giảng viên giỏi để thực hiện một chương trình đào tạo đặc biệt ngang tầm quốc tế vừa rộng vừa sâu bằng phương pháp dạy và học tiên tiến. Hệ này dành cho các ngành khoa học cơ bản cốt lõi để tạo nguồn nhân tài khoa học.                 

- Đạt chuẩn khu vực được hiểu là sản phẩm và chất lượng đào tạo tương đương với các đại học trung bình trong khu vực. Từ năm 2002, ĐHQGHN là thành viên của BESETOHA gồm 4 trường đại học Đông Á: Tokyo, Bắc Kinh, Seoul và ĐHQGHN. Từ năm 2000, ĐHQGHN đã triển khai đào tạo chương trình chất lượng cao. Mục tiêu của chương trình đào tạo chất lượng cao bậc đại học là tổ chức đào tạo các sinh viên có học lực giỏi thông qua việc ưu tiên đầu tư điều kiện giảng dạy, học tập và đội ngũ giảng viên, áp dụng phương pháp dạy - học tiên tiến để thực hiện có hiệu quả chương trình đào tạo được nâng cao của một ngành học, đạt chuẩn chất lượng ngang tầm của các nước trong khu vực. Hệ này dành cho các ngành công nghệ cao, các ngành kinh tế - xã hội mũi nhọn để tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Chương trình này dần dần mở rộng áp dụng chung cho hệ chính quy đại trà để đạt được mục tiêu chất lượng cao của toàn ĐHQGHN. Đào tạo chất lượng cao bậc sau đại học nhằm đào tạo những học viên cao học và nghiên cứu sinh (NCS) có năng lực cao đạt chuẩn chất lượng khu vực và từng bước tiếp cận chuẩn quốc tế.

- Đạt chuẩn quốc gia được hiểu là sản phẩm và chất lượng đào tạo đáp ứng đòi hỏi của sự nghiệp CNH, HĐH đất nước. Các chương trình đào tạo đại trà (gọi tắt là chương trình đào tạo chuẩn) ở ĐHQGHN nhằm mục tiêu đạt chuẩn này.

- Ngoài ra, tuỳ đặc thù vùng, miền, điều kiện tự nhiên và xã hội mà chúng ta có thể có những chuẩn vùng, chuẩn miền, chuẩn trường, chuẩn khối ngành, chuẩn lĩnh vực đào tạo,…

            (Bộ GD&ĐT đã ban hành Quy định tiêu chuẩn đánh giá các cơ sở giáo dục đại học tại công văn số 12134/BGDĐT-VP và đưa ra 6 tiêu chuẩn với thang điểm 100 để làm căn cứ xếp loại, bình xét danh hiệu thi đua và khen thưởng cuối năm học).

            Để thực hiện cuộc vận động này và nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục đại học năm học 2007-2008, các đơn vị cần triển khai các nhiệm vụ sau đây:

4.1. Nói không với đào tạo không đạt chuẩn

- Xây dựng tiêu chuẩn chất lượng đào tạo đạt trình độ các đại học tiên tiến trong khu vực, một số ngành, chuyên ngành đạt trình độ quốc tế và lộ trình phấn đấu đến năm 2010. Thực hiện công tác kiểm định chất lượng theo đúng kế hoạch và lộ trình của ĐHQGHN.

- Phấn đấu đào tạo đạt các chuẩn (quốc tế, khu vực, quốc gia) thích ứng với từng ngành, chuyên ngành theo quy hoạch của ĐHQGHN và của mỗi đơn vị thành viên.

- Nâng cao nhận thức cho mọi đối tượng liên quan về cuộc vận động “Nói không với đào tạo không đạt chuẩn, không đáp ứng nhu cầu xã hội” và phát động thi đua thực hiện chương trình hành động của ĐHQGHN và của đơn vị.

- Huy động mọi lực lượng Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể quần chúng hưởng ứng tích cực cuộc vận động.

- Cán bộ và sinh viên ĐHQGHN ký cam kết thực hiện đúng Quy chế đào tạo của ĐHQGHN và các Chỉ thị của Thủ tướng, của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

- Tổ chức kiểm tra, rà soát lại các chương trình đào tạo của các ngành, chuyên ngành, các bậc, các hệ đào tạo do đơn vị quản lý theo yêu cầu lộ trình nâng cao chất lượng đào tạo của ĐHQGHN, từ đó điều chỉnh mục tiêu đào tạo, nội chung chương trình và phương thức tổ chức đào tạo.

4.2. Nói không với đào tạo không đáp ứng nhu cầu xã hội

- Điều tra khảo sát, đánh giá mức độ thích ứng của sản phẩm đào tạo ở ĐHQGHN với nhu cầu xã hội, dự báo các yêu cầu, đòi hỏi của thực tế đời sống xã hội để có sự điều chỉnh phù hợp nội dung chương trình và phương thức tổ chức đào tạo.

- Quán triệt nhiệm vụ năm học và Quy chế đào tạo đại học, Quy chế đào tạo sau đại học ở ĐHQGHN. Kiên quyết xử lý nghiêm mọi biểu hiện tiêu cực và làm sai Quy chế đào tạo, quy định và hướng dẫn của ĐHQGHN và của đơn vị đào tạo.

- Xây dựng các văn bản hướng dẫn, quy định nhằm mục tiêu thực hiện có hiệu quả cuộc vận động. Đặc biệt chú trọng tới việc thực hiện quy định cấp phát văn bằng, chứng chỉ ở ĐHQGHN.

- Xây dựng kế hoạch cụ thể của đơn vị về tăng quy mô và chất lượng đào tạo bậc sau đại học, giữ ổn định quy mô đào tạo đại học hệ chính quy và giảm quy mô đào tạo đại học không chính quy.

4.3. Nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng yêu cầu xã hội

- Chủ động đề xuất và tham gia Đề án “Xây dựng và phát triển một số ngành, chuyên ngành khoa học cơ bản, công nghệ cao và kinh tế - xã hội mũi nhọn ở ĐHQGHN đạt trình độ quốc tế” (gọi tắt là Đề án 16 - 23).

- Gắn kết với các cơ sở sử dụng sản phẩm đào tạo trong việc phối hợp xây dựng chương trình đào tạo, tổ chức thực tập, thực tế và đào tạo theo địa chỉ. Tăng cường mối liên kết 4 nhà: nhà trường, nhà giáo, nhà doanh nghiệp, nhà quản lý.

- Xây dựng các chương trình đào tạo mới theo hướng hiện đại, thực tiễn đáp ứng yêu cầu của xã hội.

- Triển khai các hoạt động hỗ trợ phát triển các kỹ năng cho sinh viên.

- Nâng cao hiệu quả các hoạt động hợp tác quốc tế về đào tạo và NCKH phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội.

V. Giải pháp triển khai thực hiện

  • Cấp ĐHQGHN

- Thành lập Ban chỉ đạo triển khai cuộc vận động này ở các cấp để theo dõi, đánh giá và tổng kết cuộc vận động cuối năm học (Ban Tổ chức Cán bộ chủ trì triển khai thực hiện trong tháng 11/2007).

- Xây dựng các chỉ tiêu thi đua, chương trình hành động chung phù hợp mục tiêu và nội dung cơ bản cuộc vận động, phổ biến cho các đơn vị thực hiện (Ban Chính trị và Công tác HSSV chủ trì triển khai thực hiện trong tháng 12/2007).

- Xây dựng và ban hành một số hướng dẫn, quy định làm cơ sở để đánh giá chất

lượng đào tạo và kiểm tra sự phù hợp của chương trình đào tạo với yêu cầu của xã hội;

xây dựng quy định cấp phát và sử dụng văn bằng, chứng chỉ ở ĐHQGHN (Trung tâm Đảm bảo chất lượng đào tạo và Nghiên cứu phát triển giáo dục, Ban Đào tạo và Khoa Sau đại học triển khai thực hiện trong tháng 11/2007).

- Triển khai công tác Kiểm định chất lượng, tổ chức đánh giá ngoài ở 4 đơn vị: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Công nghệ, Khoa Sư phạm và Khoa Luật theo 10 tiêu chuẩn và 53 tiêu chí.

- Lập kế hoạch tổ chức kiểm tra, rà soát các chương trình, loại hình đào tạo theo yêu cầu của các văn bản hướng dẫn, quy định của ĐHQGHN (Ban Thanh tra chủ trì lập kế hoạch trong tháng 12/2007, thực hiện cả năm học).

- Thành lập Trung tâm Hỗ trợ phát triển kỹ năng sinh viên theo đề nghị của Đoàn TNCS HCM của ĐHQGHN. Tổ chức cho đoàn viên ký cam kết thực hiện nghiêm túc cuộc vận động và viết bài về cuộc vận động này (BCH Đoàn TNCS HCM - ĐHQGHN chủ trì).

- Tổ chức tìm hiểu nhu cầu của các nhà sử dụng sản phẩm đào tạo; phối hợp tổ chức Diễn đàn “Xích lại gần nhà tuyển dụng nhân lực” (Ban Chính trị & Công tác HSSV chủ trì).

- Tổ chức khảo sát và đánh giá hiệu quả đào tạo giai đoạn 2000 - 2007 và đề xuất các giải pháp (Trung tâm giới thiệu việc làm sau tốt nghiệp, thực hiện tháng 12/2007).

  • Cấp đơn vị trực thuộc ĐHQGHN

Ngay từ đầu năm học 2007 - 2008, thủ trưởng đơn vị cần phân công cho các phòng, ban liên quan triển khai các công việc cụ thể sau:

- Cấp ủy ra Nghị quyết cụ thể về việc triển khai cuộc vận động này ở đơn vị. Thủ trưởng đơn vị xây dựng kế hoạch, đề xuất giải pháp và cách thức tổ chức thực hiện Nghị quyết trên.

- Tiến hành một đợt sinh hoạt sâu sắc ở từng bộ môn, khoa, phòng, ban, trung tâm về xây dựng quyết tâm nâng cao chất lượng đào tạo đạt trình độ quốc tế.

- Tổ chức tự đánh giá và cho điểm theo 6 tiêu chuẩn được nêu tại Quy định tiêu chuẩn đánh giá các cơ sở giáo dục đại học theo Công văn số 12134/BGDĐT-VP của Bộ GD&ĐT ngày 16/11/2007.

- Chủ động tổ chức các hoạt động thanh tra, kiểm tra chất lượng đào tạo ở một số ngành, hệ đào tạo (đặc biệt là hệ đào tạo không chính quy) báo cáo ĐHQGHN kết quả và kiến nghị giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo của đơn vị. Có biện pháp kiên quyết xử lý kỷ luật nghiêm khắc đối với các sai phạm dưới bất kỳ hình thức nào.

         - Đổi mới nội dung và phương thức xây dựng các chương trình đào tạo có sự tham gia tích cực của các cơ sở sử dụng nhân lực nhằm đáp ứng thiết thực nhu cầu xã hội.

- Các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên CSHCM và Hội sinh viên tổ chức các hoạt động thiết thực để thực hiện các cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Chống tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục”, “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục” và “Nói không với đào tạo không đạt chuẩn, không đáp ứng nhu cầu xã hội”.

- Phát động đợt sinh hoạt sâu rộng trong học sinh, sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh theo chủ đề “Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” - xây dựng các giải pháp bồi dưỡng gương mặt điển hình và tuổi trẻ tiên tiến.

- Kiểm tra, rà soát và đổi mới chương trình đào tạo theo hướng tăng phần kiến thức ngành, chuyên ngành và tăng cường đào tạo kỹ năng cho sinh viên, cải tiến quy trình cấp phát, quản lý văn bằng chứng chỉ trong các đơn vị đào tạo của ĐHQGHN. Lý giải về chỉ tiêu tuyển sinh từng ngành, chuyên ngành do đơn vị phụ trách.

- Xây dựng chế độ, chính sách tuyển dụng và sử dụng cán bộ giảng dạy giỏi, bồi dưỡng cán bộ đầu đàn, đầu ngành phù hợp phương thức đào tạo theo tín chỉ.

- Đổi mới và nâng cao công tác quản lý, điều hành và triển khai công tác đào tạo theo tín chỉ, ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong hoạt động chuyên môn và hoạt động quản lý điều hành có hiệu quả. Tổ chức định kỳ các buổi đối thoại với sinh viên để có những thông tin kịp thời đáp ứng nguyện vọng chính đáng của người học.

- Tổ chức kiểm tra các điều kiện cần thiết của đơn vị đào tạo đáp ứng nâng cao chất lượng đào tạo, chuyển đổi phương thức đào tạo theo tín chỉ và các điều kiện cơ bản đáp ứng yêu cầu của Đề án 16 + 23, chủ động đăng ký tham gia Đề án.

VI. Lộ trình triển khai thực hiện

- Các đơn vị xây dựng chương trình và kế hoạch hành động cụ thể báo cáo ĐHQGHN về nội dung, giải pháp triển khai cuộc vận động này trước 30/12/2007.

- Các đơn vị triển khai theo kế hoạch và định kỳ báo cáo ĐHQGHN về tình hình thực hiện cuộc vận động, vào dịp kết thúc học kỳ (tháng 06/2008 và tháng 12/2008).

- Ban Thanh tra chủ trì, phối hợp với Ban Chính trị & Công tác HSSV, Ban Đào tạo, Ban Khoa học Công nghệ và Khoa Sau đại học tổ chức kiểm tra, giám sát và định kỳ báo cáo Ban Giám đốc ĐHQGHN và Bộ GD&ĐT về việc thực hiện cuộc vận động ở ĐHQGHN và các đơn vị trực thuộc.

VII. Kiến nghị

7.1. Kiến nghị chung

* Để các đại học Việt Nam đào tạo đạt chuẩn nói chung, từng bước đạt chuẩn quốc tế (như đã nêu ở trên), chúng tôi đề nghị cách tiếp cận là “Một không + một có”:

  1. Các đơn vị đào tạo trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam cần được tăng cường tính tự chủ và chủ động hơn nữa trong việc xây dựng và nâng cấp các chương trình đào tạo, mở ngành đào tạo mới thí điểm, phát triển các điều kiện đảm bảo chất lượng nhằm đáp ứng đòi hỏi của xã hội và các tiêu chí đạt chuẩn do Bộ GD&ĐT ban hành.
  2. Nhà nước, Bộ GD&ĐT và các bộ ngành liên quan có cơ chế, chính sách cụ thể về trách nhiệm, nghĩa vụ của người sử dụng nhân lực đóng góp cho các cơ sở đào tạo; đồng thời có cơ chế ràng buộc, yêu cầu không sử dụng những nhân lực không đạt chuẩn, như vậy sẽ hạn chế việc tuyển dụng tuỳ tiện, thiếu trách nhiệm, đôi khi là những đòi hỏi bất cập cho sinh viên mới tốt nghiệp như hiện nay.
  3. Bộ GD&ĐT giúp cho các trường đại học xác định những điều kiện cần thiết, bắt buộc phải có để đạt chuẩn theo các tiêu chí cụ thể nêu trên. Đây là một sự thống nhất chung để toàn ngành có tiếng nói chung, tạo điều kiện cho các cơ sở đào tạo định hướng phấn đấu và kiểm định chất lượng.

* Về mặt đào tạo đáp ứng đòi hỏi của xã hội, ĐHQGHN có kiến nghị như sau:

  1.  Nhà nước và Bộ GD&ĐT có một kế hoạch sử dụng nguồn nhân lực, quy hoạch đội ngũ cán bộ cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, trong đó nêu rõ ngành nào cần bao nhiêu cử nhân, kỹ sư, thạc sĩ, tiến sĩ, ngành nào sẽ phát triển nhanh cần nhiều nhân lực chất lượng cao… để các đại học có định hướng xây dựng và phát triển quy mô đào tạo phù hợp.
  2. Bộ GD&ĐT chủ trì và phối hợp với các bộ, ban ngành đề ra được cơ chế phối kết hợp giữa các đơn vị đào tạo với nhau, giữa đơn vị đào tạo với nhà sử dụng nhân lực để hai bên xích lại gần nhau, cùng đóng góp cho việc nâng cao chất lượng đào tạo. Các nhà sử dụng nhân lực góp ý cho chương trình đào tạo, nhận xét sản phẩm, tạo môi trường thực tập, giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng, tổ chức đào tạo theo địa chỉ, theo đơn đặt hàng, cấp học bổng, học phí cho sinh viên giỏi…
  3. Để tiết kiệm kinh phí và thời gian, đề nghị Bộ GD&ĐT chủ trì và tổ chức việc điều tra khảo sát nhu cầu của thực tiễn xã hội, những đòi hỏi và biến động nhân lực của nền kinh tế, cơ cấu nhân lực các ngành nghề và thông tin cập nhật cho các đại học biết thường xuyên tình hình để các đại học kịp thời điều chỉnh các quy trình đào tạo cho phù hợp. (Bộ GD&ĐT có thể giao cho một vài đơn vị thực hiện hoặc thành lập một bộ phận chuyên đảm nhận nhiệm vụ này).
  4. Đề nghị Bộ GD&ĐT chỉ đạo các đơn vị cùng xây dựng cơ sở dữ liệu về sinh viên tốt nghiệp, chất lượng đào tạo của các đơn vị từng năm và các thông tin liên quan khác, trên một “Web-based” để phục vụ cho cuộc vận động quan trọng này.

7.2. Kiến nghị cụ thể

- ĐHQGHN kính đề nghị Bộ GD&ĐT quan tâm ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi để triển khai thành công cuộc vận động này cũng như có được điều kiện thuận lợi để thực hiện sứ mệnh của mình, hoàn thành được nhiệm vụ đã nêu trong chiến lược phát triển ĐHQGHN đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020.

- Đề nghị Chính phủ, các bộ ngành liên quan ủng hộ, giúp đỡ để ĐHQGHN triển khai Đề án “Xây dựng và phát triển một số ngành, chuyên ngành khoa học cơ bản, công nghệ cao và kinh tế - xã hội mũi nhọn ở ĐHQGHN đạt trình độ quốc tế”.

- Các bộ, ban, ngành và các tổ chức liên quan hỗ trợ, ủng hộ ĐHQGHN tổ chức hội thảo, hội nghị với các nhà tuyển dụng nhân lực góp ý vế chất lượng đào tạo của các ngành, các bậc đào tạo; xây dựng các “Phiếu đặt hàng” đối với đơn vị đào tạo của ĐHQGHN về yêu cầu tiêu chuẩn, số lượng, chất lượng và cam kết hỗ trợ, phối hợp để có sản phẩm đào tạo chất lượng cao.

 

                                                     *  *  *  *  *

 

         Đề nghị các thủ trưởng đơn vị đào tạo thuộc ĐHQGHN có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc cuộc vận động; hướng dẫn, kiểm tra và đôn đốc các bộ phận liên quan thực hiện tốt cuộc vận động này. Bắt đầu từ năm học 2007 - 2008, sau mỗi học kỳ có sơ kết kiểm điểm và đánh giá kết quả thực hiện đợt vận động.

         Mọi cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh có trách nhiệm và nghĩa vụ thực hiện tốt đợt vận động quan trọng này. Đề nghị các tổ chức chính trị, đoàn thể, hội sinh viên và học sinh phối hợp chặt chẽ với tổ chức chính quyền để triển khai thực hiện có hiệu quả cao đợt sinh hoạt chính trị và cuộc vận động quan trọng này.

 KT. Giám đốc ĐHQGHN
Phó Giám đốc
PGS.TS Phạm Trọng Quát đã ký - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :