Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Khai giảng Khóa bồi dưỡng sau đại học về "Tiếp cận sinh thái với việc Quản lý tài nguyên thiên nhiên và Phát triển bền vững"
Ngày 12/3/2008, Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường (CRES) đã tổ chức Lễ Khai giảng Khóa bồi dưỡng sau đại học về "Tiếp cận sinh thái với việc Quản lý tài nguyên thiên nhiên và Phát triển bền vững".

Tham dự buổi lễ có ngài Carlos Lietar - Tham tán Hợp tác Phát triển, Đại sứ quán Vương quốc Bỉ tại Việt Nam, ngài Tom Smis - Trưởng đại diện Cơ quan Hợp tác Kỹ thuật Bỉ, GS.TSKH Vũ Minh Giang - Phó Giám đốc ĐHQGHN cùng đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo, cán bộ Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường và đông đủ các học viên.

Đây là lớp bồi dưỡng sau đại học về “Tiếp cận sinh thái với việc Quản lý tài nguyên thiên nhiên và Phát triển bền vững” khóa 13 được tổ chức tại Trung tâm. Kể từ năm 1989 đến nay, Trung tâm đã đào tạo được 12 khóa với 308 học viên đã tốt nghiệp. Học viên tham gia khóa học chủ yếu là những cán bộ quản lý, nghiên cứu, những người làm việc trong các lĩnh vực liên quan đến bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển bền vững trong cả nước. Nội dung chương trình học này được xây dựng dựa trên chương trình đào tạo thạc sĩ của UNESCO về “Môi trường và phát triển bền vững” và được thích ứng cho điều kiện thực tiễn của Việt Nam.

Mục tiêu của khóa bồi dưỡng là giúp cho các học viên: thu nhận được những thông tin, kiến thức về các khái niệm sinh thái học, các vấn đề môi trường và phát triển bền vững trên toàn cầu, khu vực và quốc gia; hiểu được những nguyên lý và cơ sở của các cách tiếp cận trong quản lý tài nguyên thiên nhiên và môi trường hướng tới phát triển bền vững; có khả năng phân tích, đánh giá mối quan hệ tương hỗ giữa các hệ sinh thái, hệ thống thể chế chính sách và thực tiễn phát triển tại Việt Nam và địa phương. Khóa học tập trung vào 11 chủ đề lớn như sau: Phát triển bền vững với những vấn đề môi trường toàn cầu và Việt Nam; Sinh thái học, Sinh thái nhân văn và Sinh thái chính trị; Xã hội học môi trường; Hệ sinh thái nông nghiệp; Hệ sinh thái rừng; Các hệ sinh thái đất ngập nước; Đa dạng sinh học và bảo tồn ; Quản lý tài nguyên thiên nhiên và môi trường; Đánh giá tác động môi trường và Đánh giá môi trường chiến lược; Kinh tế môi trường và tài nguyên; Giáo dục môi trường và Truyền thông môi trường

Tham gia khóa học lần thứ 13 này có 25 học viên, bao gồm 9 nữ và 16 nam.

Khóa học sẽ kéo dài 5 tháng.

 Vũ Oanh - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   |