Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Hai bên sẽ cùng nhau xây dựng và thực hiện một hình mẫu theo chuẩn quốc tế về quan hệ hợp tác giữa đại học và doanh nghiệp
(Toàn văn phát biểu của GS.TS Mai Trọng Nhuận - Giám đốc ĐHQGHN tại lễ ký kết văn bản hợp tác giữa ĐHQGHN với Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam).

Kính thưa:

- GS. Nguyễn Thiện Nhân, UV TW Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ

- Đồng chí Đinh La Thăng, UV TW Đảng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam

- Các vị khách quý, các quý vị đại biểu

Trong quá trình toàn cầu hoá diễn ra mạnh mẽ, cùng với sự phát triển hết sức nhanh chóng của khoa học công nghệ, sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế đang làm chuyển biến đất nước từng ngày, từng giờ, tạo những tiền đề, cơ hội quan trọng để phát triển giáo dục đại học, đồng thời tạo ra thị trường lớn đối với nguồn nhân lực và sản phẩm khoa học công nghệ chất lượng cao, trình độ cao. Bên cạnh đó, việc Việt nam ra nhập tổ chức thương mại quốc tế WTO đã đặt ra những yêu cầu hết sức cấp bách về năng lực cạnh tranh, chất lượng nguồn nhân lực đối với đất nước nói chung và đối với lĩnh vực giáo dục đại học nói riêng.

Đáp ứng các nhu cầu cấp thiết của xã hội hiện nay, liên kết chặt chẽ giữa đại học và doanh nghiệp vừa là xu thế tất yếu đồng thời là một trong những giải pháp hữu hiệu góp phần tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao, trình độ cao, tạo ra những kết quả nghiên cứu khoa học hữu ích cho đất nước trên cơ sở sử dụng có hiệu quả sức mạnh và nguồn nhân lực của mỗi bên.

Thực hiện Nghị định 14 của Chính phủ về đổi mới toàn diện giáo dục đại học và sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ phát triển hai đại học quốc gia sớm đạt trình độ quốc tế, ĐHQGHN nhận thức sâu sắc sứ mệnh của mình là: Nhanh chóng phấn đấu trở thành trung tâm đào tạo đại học, sau đại học, nghiên cứu, ứng dụng và triển giao khoa học công nghệ đa ngành, đa lĩnh vực chất lượng cao, ngang tầm các đại học tiên tiến trong khu vực, từng bước tiến tới đạt chuẩn quốc tế. Với thế mạnh về tính đa ngành, đa lĩnh vực của khoa học tự nhiên, khoa học xã hội nhân văn, công nghệ, kinh tế, luật, ngoại ngữ…, thế mạnh về đội ngũ giảng viên và cán bộ nghiên cứu trình độ cao, là nơi hội tụ của những sinh viên xuất sắc, ĐHQGHN đã, đang và tiếp tục phấn đấu là địa chỉ tin cậy của xã hội trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, trình độ cao, xứng đáng với vị trí đầu đàn trong hệ thống giáo dục đại học Việt nam.

Văn bản hợp tác được ký kết hôm nay với Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam mở đầu một hoạt động hợp tác toàn diện của ĐHQGHN với một trong những tập đoàn kinh tế hàng đầu của Việt Nam. Đây là mốc quan trọng mở đầu một kế hoạch hợp tác dài hạn nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học - công nghệ và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và ĐHQGHN nói riêng, của sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và giáo dục đại học, KHCN của đất nước nói chung. Hai bên sẽ cùng nhau xây dựng và thực hiện một hình mẫu theo chuẩn quốc tế về quan hệ hợp tác giữa Đại học và Doanh nghiệp - một mô hình hết sức quan trọng trong thời đại hội nhập, công nghiệp hoá, hiện đại hóa ngày nay. Nội dung hợp tác tập trung vào một số vấn đề quan trọng, cần thiết đối với cả hai bên, như phối hợp thực hiện chương trình triển khai đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng nguồn nhân lực tài năng, phối hợp xây dựng và triển khai Đề án chiến lược để Việt Nam có thể giành được các giải thưởng quốc tế có uy tín về khoa học công nghệ…

Trên cơ sở kế hoạch và trách nhiệm chung được ký kết hôm nay, các chuyên gia, các nhà khoa học, nhà quản lý hai bên sẽ cùng nhau nghiên cứu, cụ thể hoá thành những nhiệm vụ, hoạt động hợp tác và lộ trình thực hiện trong từng giai đoạn, phát huy thế mạnh chung của ĐHQGHN và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, đồng thời khai thác thế mạnh riêng của từng đơn vị đào tạo, cơ sở nghiên cứu thành viên của hai bên trong việc thực hiện hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và các dịch vụ khoa học - công nghệ. ĐHQGHN cam kết sẽ sử dụng các nguồn lực về tài chính, con người, thời gian, cơ sở vật chất để thực hiện một cách có hiệu quả các nội dung hợp tác được ký kết hôm nay.

Cùng với nỗ lực chung của hai bên, chúng tôi hy vọng và mong muốn nhận được sự chỉ đạo chặt chẽ của Chính phủ, sự hỗ trợ, giúp đỡ của các Bộ, Ngành trong quá trình triển khai thực hiện để các nội dung hợp tác được thực hiện thành công và mang lại hiệu quả thiết thực đối với sự phát triển của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và ĐHQGHN nói riêng, đối với nền kinh tế và giáo dục nước nhà nói chung.

Xin trân trọng cảm ơn.

 Đại học Quốc gia Hà Nội - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   |