Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Bí thư Đảng ủy và Giám đốc ĐHQGHN làm việc với Ban Thường vụ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ĐHQGHN
Ngày 25/3/2008, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) GS.TS Mai Trọng Nhuận làm việc với Ban Thường vụ Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ĐHQGHN (Đoàn thanh niên).

Cùng chủ trì buổi làm việc với Giám đốc có Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc PGS.TS Phạm Trọng Quát.

Tham dự buổi làm việc của Giám đốc có lãnh đạo Văn phòng, các Ban Chính trị - Công tác Học sinh Sinh viên (HSSV), Đào tạo, Kế hoạch - Tài chính.

Tại buổi làm việc, sau khi nghe Bí thư Đoàn thanh niên báo cáo về kế hoạch công tác trọng tâm và các đề xuất của Ban Thường vụ Đoàn với lãnh đạo ĐHQGHN, các ý kiến trao đổi của các đại biểu, Giám đốc ĐHQGHN đã kết luận như sau:

1. ĐHQGHN đánh giá cao tinh thần chủ động, nhiệt huyết của Đoàn thanh niên, Hội sinh viên trong việc đề xuất các hoạt động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ĐHQGHN lần thứ III, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX, Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội lần thứ XIII, góp phần tích cực nâng cao chất lượng đào tạo, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, phát triển đội ngũ cán bộ của ĐHQGHN.

2. ĐHQGHN ủng hộ về nguyên tắc các đề xuất nêu trên của Đoàn thanh niên, nhưng cần được điều chỉnh cho hiệu quả hơn, đảm bảo liên kết, phối hợp một cách hệ thống hơn với các hoạt động tương ứng của ĐHQGHN và được trình bày dưới dạng các đề án cụ thể, chi tiết theo mẫu quy định. Các ban chức năng liên quan cần chủ động, tích cực hỗ trợ Đoàn thanh niên hoàn thiện các đề án, chi tiết hoá các chương trình hoạt động triển khai thực hiện Kế hoạch chiến lược phát triển ĐHQGHN đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020.

3. Ban Chính trị - Công tác HSSV chủ trì, phối hợp với Văn phòng, các ban chức năng triển khai các đề xuất của Đoàn thanh niên về mảng thi đua - khen thưởng theo hướng: a) bổ sung kết quả, thành tích hoạt động của tổ chức Đoàn tại các đơn vị vào tiêu chuẩn thi đua, khen thưởng của ĐHQGHN; b) hỗ trợ kinh phí cho các giải thưởng phong trào thi đua hàng năm của Đoàn thanh niên có hiệu quả thiết thực, hiệu ứng tác động lớn và đặc thù.

4. Văn phòng và các ban chức năng tạo điều kiện thuận lợi cho Đoàn thanh niên xin các tài trợ hợp pháp để bổ sung các nguồn lực cần thiết cho hoạt động của Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, đăng cai tổ chức (theo đề án cụ thể) các hoạt động lớn của Trung ương Đoàn, Thành Đoàn Hà Nội xứng đáng với vị thế của Đoàn thanh niên ĐHQGHN và góp phần tích cực thúc đẩy phong trào hoạt động Đoàn thanh niên, sinh viên ở ĐHQGHN.

5. Ban Đào tạo chủ trì, phối hợp với Ban Chính trị - Công tác HSSV hướng dẫn Đoàn thanh niên hoàn thiện và triển khai đề án "Phát triển kỹ năng cho sinh viên" ở một đơn vị thí điểm, đánh giá hiệu quả trước khi triển khai ở các đơn vị khác.

6. Ban Khoa học - Công nghệ chủ trì, phối hợp với các ban chức năng liên quan: a) bổ sung trọng số ưu tiên cho việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ trong xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học, xây dựng và triển khai các nhóm nghiên cứu trẻ (đảm bảo yêu cầu trong một nhóm nghiên cứu trẻ phải có các thế hệ khác nhau); b) hướng dẫn Đoàn thanh niên xây dựng và thực hiện đề tài khoa học về cơ sở khoa học, thực tiễn và giải pháp phát huy vai trò hệ thống tổ chức Đoàn thanh niên trong việc nâng cao chất lượng đào tạo toàn diện theo tín chỉ ở ĐHQGHN.

7. ĐHQGHN chủ trương phát triển trang Web ĐHQGHN thành cổng điện tử (Portal) với 3 chức năng chủ yếu là: a) cơ sở dữ liệu tích hợp và tờ báo điện tử; b) kết nối với các trang Web các đơn vị trực thuộc và các trường đại học, viện nghiên cứu ngoài ĐHQGHN, các bộ, ban ngành, tổ chức chính trị - xã hội để hình thành "đại học điện tử"; c) thực hiện dịch vụ điện tử. Các chức năng này sẽ đáp ứng đầy đủ các đề xuất về trang Web của Đoàn thanh niên. Vì thế, Đoàn thanh niên trích chiết các Menu của trang Web mà Đoàn thanh niên đã làm vào các Menu tương ứng và bổ sung các Menu mới trong trang Web (Porstal) ĐHQGHN, phù hợp với yêu cầu đặc thù của Đoàn thanh niên để: tận dụng hiệu ứng siêu thị; sử dụng thương hiệu của ĐHQGHN trong mở rộng giao lưu, hợp tác trong và ngoài nước; tạo sự thống nhất, hệ thống (tránh tình trạng mỗi tổ chức làm một trang Web riêng); thực hành tiết kiệm, dễ duy trì hơn (dựa vào nguồn lực của trang Web ĐHQGHN ...); cử một cán bộ chịu trách nhiệm thu thập, biên tập và cung cấp thông tin về các hoạt động của Đoàn thanh niên, Hội sinh viên cho trang Web ĐHQGHN (qua Ban Chính trị - Công tác HSSV).

8. Văn phòng hướng dẫn, hỗ trợ Đoàn thanh niên sử dụng phần mềm Hệ thống hỗ trợ điều hành tác nghiệp để ứng dụng vào điều hành hệ thống tổ chức Đoàn thanh niên, phần mềm quản lý đào tạo và quản lý sinh viên để triển khai các ứng dụng liên quan cơ sở học liệu, e-learning, hỗ trợ học thuật v.v.

9. Ban Kế hoạch - Tài chính hướng dẫn Đoàn thanh niên xây dựng kế hoạch nhiệm vụ năm học theo kế hoạch chung của ĐHQGHN; nghiên cứu, đề xuất các nguồn kinh phí phù hợp cho các hoạt động nêu trên của Đoàn thanh niên.

10. Đoàn thanh niên cần nghiên cứu bổ sung vào kế hoạch nhiệm vụ các hoạt động hợp tác trong nước, hợp tác quốc tế đảm bảo hiệu quả, khả thi.

Về hợp tác trong các hoạt động Đoàn thanh niên với Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, Đoàn thanh niên đề xuất kế hoạch chi tiết theo hướng hiệu quả, thiết thực, tích hợp lồng ghép với các hoạt động hợp tác về đào tạo, nghiên cứu khoa học, HSSV và khả thi với điều kiện của hai Đại học Quốc gia, có tính đến khoảng cách lớn về địa lý. Ban Chính trị - Công tác HSSV, Đào tạo, Khoa học - Công nghệ hướng dẫn Đoàn thanh niên tích hợp các hoạt động hợp tác nêu trên.

11. Văn phòng ĐHQGHN làm đầu mối đôn đốc, giám sát việc thực hiện các kết luận của Giám đốc, định kỳ báo cáo Giám đốc.

 

 

 TS. Vũ Đình Giáp - Chánh Văn phòng ĐHQGHN - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   |