Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Nhìn lại công tác kế hoạch, tài chính, xây dựng cơ sở vật chất của ĐHQGHN năm 2007
1. Một số ghi nhận
Năm 2007, công tác kế hoạch, tài chính, xây dựng cơ sở vật chất của ĐHQGHN tiếp tục có những bước chuyển biến tích cực, góp phần vào thực hiện mục tiêu chung của ĐHQGHN giai đoạn năm 2006 - 2010. Một trong những công việc trọng tâm được hầu hết các đơn vị thực hiện trong năm qua là hoàn thiện kế hoạch chiến lược và kế hoạch nhiệm vụ năm học, gắn kết nhiệm vụ của từng đơn vị với kế hoạch, nhiệm vụ chung của ĐHQGHN.

Trong công tác tài chính, ĐHQGHN đảm bảo nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của năm học như: áp dụng các yếu tố tích cực của đào tạo tín chỉ, khởi động nhiệm vụ xây dựng và phát triển các ngành, chuyên ngành đạt trình độ quốc tế, đối ứng dự án Trung tâm Đại học Pháp tại Hà Nội, tiếp tục thực hiện các dự án đầu tư chiều sâu đã được phê duyệt.

 

Năm 2007 cũng là năm ĐHQGHN thực hiện việc điều chỉnh phương án phân bổ ngân sách chi thường xuyên cho đào tạo đại học theo trọng số ngành đào tạo đồng thời chuẩn hóa công tác quản lý các nguồn thu phí, lệ phí theo quy định của nhà nước (giao dự toán, ghi thu, ghi chi ngân sách nhà nước,…). Nhìn chung, công tác quản lý tài chính năm qua của ĐHQGHN đã có chuyển biến theo hướng tăng hiệu quả quản lý và sử dụng ngân sách, tăng tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị và vai trò quản lý của ĐHQGHN.

Công tác xây dựng cơ sở vật chất của ĐHQGHN trong năm 2007 chưa có được những chuyển biến mạnh mẽ mặc dù 3 công trình thuộc dự án Khu ký túc xá sinh viên QG - HN 05 đã được khởi công. Đây chỉ là một phần nhỏ trong tổng số các công việc mà công tác xây dựng cơ sở vật chất của ĐHQGHN cần phải thực hiện. 12 dự án thành phần dẫu đang được triển khai song vẫn cần sự nỗ lực không ngừng của các chủ đầu tư và ban quản lý dự án để ĐHQGHN sớm có một khu đô thị đại học tại Hòa Lạc, sánh kịp các đại học tiên tiến trong khu vực.

2. Ngổn ngang trăm mối...

Tại hội nghị tổng kết công tác năm 2007 và triển khai công tác năm 2008 được ĐHQGHN tổ chức ngày 26/3/2008 đã tổng kết một số thành quả mà công tác kế hoạch, tài chính, xây dựng cơ bản đã thực hiện được đồng thời chỉ ra một số khó khăn, tồn tại cần được khắc phục, giải quyết trong thời gian tới.

Theo ý kiến của PGS.TS Vũ Đức Minh, Trường ĐHKHTN thì nhiều cán bộ hiện nay chưa hiểu đúng bản chất của việc tự chủ tài chính nên việc tuyên truyền các chính sách, cơ chế về tự chủ tài chính cần được tổ chức phổ biến rộng rãi và mạnh mẽ hơn. Việc tính nhân lực và ngân sách chi thường xuyên hiện nay theo ông Minh cũng là chưa thỏa đáng. Ngoài căn cứ là số sinh viên đại học hệ chính quy, ĐHQGHN nên xem xét việc tính nhân lực và ngân sách chi thường xuyên cho các đơn vị dựa vào số học viên, nghiên cứu sinh và số sinh viên hệ không chính quy. Bên cạnh đó, việc thanh toán tiền giờ dạy cho giảng viên giữa các đơn vị trong ĐHQGHN hiện nay vẫn còn chưa hợp lý.

Đồng tình với ý kiến của ông Minh, PGS.TS Vũ Đức Nghiệu, Trường ĐHKHXH&NV cho rằng ĐHQGHN nên có một quy định mới về việc thanh toán giờ dạy cho giảng viên nhằm giải quyết dứt điểm việc nợ tiền giờ giảng giữa các đơn vị trong ĐHQGHN hiện nay.

Về tiến độ thực hiện công tác đầu tư xây dựng cơ sở vật chất tại Hòa Lạc còn chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn, ông Nguyễn Văn Lam, Giám đốc Trung tâm Nội trú Sinh viên cho rằng ĐHQGHN nên giao đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền hạn cho chủ đầu tư và tăng cường vai trò của các cá nhân. Về nội dung này, tại hội nghị ông Vũ Đức Minh cũng thẳng thắn nêu ý kiến là ĐHQGHN nên xem xét lại mức độ ủy quyền cho chủ đầu tư; nâng cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho mỗi đơn vị và cá nhân.

3. Hướng đến năm 2008

TS. Phạm Văn Ngọc, Trưởng ban Kế hoạch Tài chính, ĐHQGHN đã tiếp thu những ý kiến của đại diện các đơn vị tham gia hội nghị đồng thời trao đổi một số nội dung liên quan đến kế hoạch, phương hướng thực hiện công tác kế hoạch, tài chính, xây dựng cơ sở vật chất năm 2008.

Năm 2008, mục tiêu của ĐHQGHN là đáp ứng nguồn lực tài chính cho việc thực hiện nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học, phát triển đội ngũ cán bộ, cơ sở vật chất trên cơ sở sử dụng hết và hiệu quả nguồn vốn do ngân sách nhà nước cấp đúng theo cơ chế tài chính quy định của Nhà nước đồng thời đảm bảo tính thông thoáng, thủ tục đơn giản, thuận tiện; tăng nguồn thu bổ sung khoảng 15%/năm nhằm đạt mục tiêu đề ra trong kế hoạch phát triển chiến lược của ĐHQGHN.

Đối với Dự án xây dựng ĐHQGHN tại Hòa Lạc, năm 2008, ĐHQGHN tiếp tục triển khai đồng bộ một số hạng mục ưu tiên đảm bảo tính khả thi và hiệu quả khai thác, sử dụng vốn đầu tư của nhà nước; bàn giao nhà công vụ số 1 và hoàn thành một phần hệ tầng kỹ thuật của dự án khu nhà công vụ; cơ bản hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư của các dự án thành phần; giới thiệu một số địa điểm xây dựng Dự án nhà ở cán bộ ĐHQGHN và xây dựng các tiêu chí phân loại diện tích dất sử dụng để lập hồ sơ thiết kế và dự toán, xác định nguồn vốn và hình thức đầu tư để xây dựng hạ tầng,…

Để đạt được mục tiêu đề ra đòi hỏi sự nỗ lực không ngừng của các cơ quan quản lý và các đơn vị thực hiện,…

 Đỗ Ngọc - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   |