Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Nhận hồ sơ đăng ký dự thi, ưu tiên xét tuyển và tuyển thẳng vào ĐHQGHN năm 2008
1. Nhận hồ sơ đăng ký dự thi và ưu tiên xét tuyển
HĐTS phụ trách các khối thi nhận hồ sơ ĐKDT và hồ sơ đăng ký ưu tiên xét tuyển (UTXT) của thí sinh từ các Sở GD&ĐT theo lịch của Bộ GD&ĐT.

HĐTS trường Đại học Khoa học Tự nhiên nhận hồ sơ của thí sinh thi khối A, B; HĐTS trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn nhận hồ sơ của thí sinh thi khối C; HĐTS trường Đại học Ngoại ngữ nhận hồ sơ của thí sinh thi khối D.

Trong mỗi túi hồ sơ của thí sinh có 2 ảnh. Một ảnh được dán vào thẻ dự thi. Ảnh trên thẻ dự thi phải đóng giáp lai dấu của trường. Ảnh thứ hai của thí sinh dùng để dán vào album ảnh của phòng thi nhằm thực hiện biện pháp chống thi hộ. Phía trên bản ảnh này có ghi địa điểm thi, số thứ tự của phòng thi, dưới mỗi ảnh ghi họ tên, ngày, tháng, năm sinh và số báo danh của thí sinh.

Thời hạn thu nhận hồ sơ ĐKDT và UTXT thực hiện theo quy định của Bộ GD&ĐT. Tuy nhiên, trong trường hợp thí sinh nộp hồ sơ ĐKDT đúng hạn nhưng do sơ xuất của các bộ phận tuyển sinh của Bộ, địa phương hoặc các đơn vị trong ĐHQGHN chuyển đến muộn thì các HĐTS vẫn chấp nhận hồ sơ ĐKDT này.

HĐTS phụ trách các khối thi cần kiểm tra kỹ và đối chiếu thông tin trong hồ sơ ĐKDT của thí sinh với dữ liệu được nhận truyền qua mạng trước khi gửi giấy báo dự thi cho thí sinh.

2. Nhận hồ sơ tuyển thẳng

- HĐTS các trường đại học thành viên nhận hồ sơ đăng ký tuyển thẳng của các thí sinh đăng ký tuyển thẳng vào đơn vị mình. HĐTS trường Đại học Khoa học Tự nhiên và trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn nhận hồ sơ đăng ký tuyển thẳng của các thí sinh đăng ký tuyển thẳng vào khoa Sư phạm theo các khối thi tương ứng.

- Ban Đào tạo ĐHQGHN nhận hồ sơ đăng ký tuyển thẳng của các thí sinh đăng ký tuyển thẳng vào khoa Luật.

 Đại học Quốc gia Hà Nội - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   |