Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
21 đề tài đã được nghiệm thu trong tháng 3/2008
Trong tháng 3 năm 2008, có 21 đề tài nghiên cứu khoa học do các tập thể thuộc ĐHQGHN thực hiện đã được nghiệm thu.

1. Đề tài “Khảo sát đặc điểm hư từ có nguồn gốc tiếng hán trng tiếng Việt” mã số: QG.05.46. Chủ trì: PGS.TS. Đào Thanh Lan, Khoa Ngôn ngữ, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Xếp loại: Tốt.

2. Đề tài “Nghiên cứu một số phương tiện biểu đạt nghĩa tình thái trong câu phát ngôn tiếng Anh và Việt”. Mã số: QN.07.05. Chủ trì: PGS.TS.. Võ Đại Quang, Phòng Quản lý khoa học, Trường Đại học Ngoại ngữ. Xếp loại: Tốt.

3. Đề tài “Nội dung và phương pháp giảng dạy tiếng Việt như một ngoại ngữ” mã số: QGTĐ.05.07. Chủ trì: PGS.TS. Nguyễn Chí Hòa, Khoa Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam cho người nước ngoài, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Xếp loại: Tốt.

4. Đề tài “Nghiên cứu chữ Hán trong sự phát triển ngành thủ công nghiệp và thương nghiệp cổ đại Trung Quốc” mã số: QN.07.09. Chủ trì: TS. Phạm Ngọc Hàm, Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc,Trường Đại học ngoại ngữ. Xếp loại: Tốt.

5. Đề tài “Nghiên cứu bầu không khí tổ chức và ảnh hưởng của nó tới hiệu quả sản xuất kinh doanh của tập thể” mã số: QX.06.32. Chủ trì: PGS.TS. Nguyễn Hữu Thụ, Khoa Tâm lý học,Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Xếp loại: Khá.

6. Đề tài “Vai trò của tự quản làng xã trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở ” mã số QX.06.01. Chủ trì: ThS. Tống văn Chung, Khoa Xã hội học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Xếp loại: Tốt.

7. Đề tài “Tiểu thuyết Việt Nam 1975 – 2005: Những vấn đề thể loại” mã số: QX.06.29. Chủ trì: GVC. Bùi Việt Thắng, Khoa Văn học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Xếp loại: tốt

8. Đề tài “Nghiên cứu các từ loại tiếng Việt từ bình diện chức năng” mã số QX.07.05. Chủ trì: GS.TS. Đinh Văn Đức, Khoa Ngôn ngữ, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Xếp loại: Tốt.

9. Đề tài “Nghiên cứu ảnh hưởng của chế phẩm vi sinh giữ ẩm Lipomycin M đến khả năng giữ nước dễ tiêu của đất” mã số: QT.07.54. Chủ trì: Ths. Nguyễn Kiều Băng Tâm, Khoa Môi Trường, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Tốt.

10. Đề tài “Destop Grid và ứng dụng” mã số: QT.07.63. Chủ trì: Ths. Trịnh Thị Thúy Giang, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Tốt.

11. Đề tài “Tổng hợp và đặc trưng vật liệu xốp CeO2 mang CuO” mã số: QT.07.28. Chủ trì: Ths. Phạm Anh Sơn, Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên. Xếp loại: Tốt.

12. Đề tài “Nghiên cứu ô nhiễn môi trường nước Huyện Yên Hưng, Tỉnh Quảng Ninh và đề xuất một số biện pháp bảo vệ” mã số: QT.07.50. Chủ trì: PGS.TSKH. Nguyễn Xuân Hải, Khoa Môi trường, Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên. Xếp loại: Tốt.

13. Đề tài “Nghiên cứu hiệu lực phân thể lỏng A, B của Australia (phân mới) đối với một số giống hoa thảm nhập nội phục vụ phát triển nghề trồng hoa thảm tại Việt Nam” mã số: QT.07.48. Chủ trì: TS. Lê Văn Thiện, Khoa Môi trường, Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên. Xếp loại: Tốt.

14. Đề tài “Nghiên cứu đánh giá không gian mở phục vụ quản lý bền vững cảnh quan đô thị Thành phố Hà Nội” mã số: QT.07.38. Chủ trì: TS. Nguyễn An Thịnh, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Tốt.

15. Đề tài “Xây dựng một số mô hình kinh tế trang trại ở huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai và đánh giá hiệu quả của chúng nhằm phục vụ sản xuất nông nghiệp và bảo vệ môi trường” mã số: QT.07.39. Chủ trì: TS. Thái Thị Quỳnh Như, Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên. Xếp loại: Khá.

16. Đề tài “Nghiên cứu khả năng phân giải độc tố vi khuẩn lam của vi khuẩn trong môi trường nước bị phú dưỡng” mã số: QT.07.53. Chủ trì: Ths. Phạm Thị Mai, Khoa Môi trường, Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên. Xếp loại: Khá.

17. Đề tài “Nghiên cứu xác định hàm lượng Axit Folic trong dược phẩm bằng phương pháp Von-ampe hòa tan hấp phụ trên điện cực giọt Hg treo” mã số: QT.07.26. Chủ trì: Ths. Lê Thị Hương Giang, Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên. Xếp loại: Tốt.

18. Đề tài “Ảnh hưởng của chirp tần số đối với sự hình thành xung cực ngắn trong laser màu khóa mode” mã số: QT.07.12. Chủ trì: PGS.TS. Trịnh Đình Chiến, Khoa Vật lý, Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên. Xếp loại: Tốt.

19. Đề tài “Chế tạo và nghiên cứu chất lỏng từ tính” mã số: QT.07.10. Chủ trì: TS. Nguyễn Hoàng Hải, Khoa Vật lý, Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên. Xếp loại: .

20. Đề tài “Nghiên cứu một số tính chất lý hóa học cơ bản của các loại đất chính thuộc tỉnh Quảng Ninh” mã số: QT.07.49. Chủ trì: Ths. Nguyễn Quốc Việt, Khoa Môi trường, Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên. Xếp loại: Tốt.

21. Đề tài “Xây dựng bản đồ môi trường chuyên đề phục vụ nghiên cứu, đánh giá tổng hợp chất lượng môi trường không khí ở Hà Nội trên cơ sở ứng dụng công cụ GIS” mã số: QT.07.51. Chủ trì: Ths. Phạm Thị Việt Anh, Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên. Xếp loại: Tốt.

 Ban Khoa học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   |