Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Hội nghị công tác học sinh sinh viên trong đào tạo theo học chế tín chỉ
Ngày 6/5/2008, ĐHQGHN đã tổ chức Hội nghị công tác học sinh sinh viên trong đào tạo theo học chế tín chỉ.

PGS.TS Phạm Trọng Quát - Phó Giám đốc ĐHQGHN đã chủ trì hội nghị.

 

Đào tạo theo học chế tín chỉ là một trong những chủ trương lớn của ĐHQGHN giai đoạn 2007-2015 nhằm nâng cao chất lượng và hội nhập quốc tế. Để thực hiện chủ trương này, ĐHQGHN đã xác định các giải pháp, lộ trình tổ chức đào tạo theo tín chỉ. Được triển khai theo 2 giai đoạn: Giai đoạn I - Áp dụng các yếu tố tích cực của phương thức đào tạo theo tín chỉ phù hợp với điều kiện hiện nay; Giai đoạn II - Áp dụng hoàn toàn, triệt để đào tạo theo học chế tín chỉ ở ĐHQGHN. Qua một học kỳ (học kỳ I năm học 2007-2008) áp dụng các yếu tố tích cức của phương thức đào tạo theo tín chỉ, ĐHQGH đã thu được một số kết quả nhất định cũng như những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại. Một trong các công tác có liên quan trực tiếp đến việc thực hiện chuyển đổi này là công tác học sinh sinh viên.

 

Trên cơ sở lý luận và thực tiễn, kinh nghiệm của các trường đại học trong và ngoài nước, điều kiện cụ thể của ĐHQGHN, PGS. Lê Đức Ngọc (Trung tâm Đảm bảo chất lượng đào tạo và Nghiên cứu phát triển giáo dục) và PGS. Nguyễn Văn Nhã (Trưởng Ban Đào tạo) đã mang đến hội nghị 2 báo cáo “Công tác học sinh sinh viên trong học chế tín chỉ” và “Công tác học sinh sinh viên qua lăng kính đào tạo”. Tuy khác nhau về hướng tiếp cận  nhưng cả hai tác giả đều đã khẳng định rằng: Công tác HS-SV là hết sức quan trọng, nhiều vất vả và khó khăn; có quan hệ mật thiết với công tác đào tạo nhất là khi thực hiện chuyển đổi theo phương thức đào tạo tín chỉ; đòi hỏi phải đổi mới nhằm nâng cao chất lượng và hội nhập quốc tế...

 

Với tinh thần trách nhiệm và cởi mở, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến nhằm đẩy mạnh hơn nữa chất lượng đào tạo cũng như việc phát triển công tác HS-SV. Nhiều vấn đề đã được đưa ra trao đổi như: Những tiêu chí và giải pháp cụ thể trong công tác quản lý HS-SV phù hợp với đào tạo theo tín chỉ; cần phải xác định một số giải pháp phù hợp thực hiện ở những giai đoạn nhất định trong lộ trình  chuyển đổi; có cơ chế phối hợp giữa các đơn vị đào tạo và đơn vị phục vụ; lựa chọn phương thức tổ chức quản lý người học (theo lớp học, theo ngành học hay theo khóa học); mở rộng ký kết hợp tác với các doanh nghiệp nhằm tạo cơ hội việc làm, địa bàn thực tập cho sinh viên sau khi tốt nghiệp; thành lập đầu mối trung tâm tư vấn cho HS-SV (về lựa chọn môn học, phương pháp học tập, nghiên cứu khoa học, sưu tầm tư liệu, hướng nghiệp)...

 

Phát biểu kết luận, Phó Giám đốc Phạm Trọng Quát đã đánh giá cao ý nghĩa của buổi hội thảo lần này cũng như kết quả đã đạt được trong học kỳ I năm học 2007-2008 khi áp dụng các yếu tố tích cực của phương thức đào tạo theo tín chỉ. Phó Giám đốc cũng đã nhấn mạnh đến vai trò đặc biệt quan trọng của công tác HS-SV và việc đổi mới công tác này cho phù hợp: ĐHQGHN cần xây dựng và ban hành Quy chế HS-SV và các văn bản hướng dẫn có liên quan; Hiểu và sử dụng thành thạo phần mềm quản lý đào tạo và quản lý HS-SV; Thiết kế và phát hành thẻ SV; Phối hợp với Đoàn TN tổ chức hoạt động tập thể của SV; Phối hợp với cố vấn học tập giúp SV lựa chọn và đăng ký lịch học phù hợp...

 Tin&ảnh: Vũ Oanh - Ngọc Diệp - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   |