Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Kết luận của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội tại buổi làm việc với Viện Công nghệ Thông tin và Trường Đại học Công nghệ
Ngày 14 tháng 5 năm 2008, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) GS.TS Mai Trọng Nhuận làm việc với lãnh đạo Viện Công nghệ Thông tin và Trường Đại học Công nghệ. Cùng chủ trì buổi làm việc với Giám đốc có Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc PGS.TS Phạm Trọng Quát.

Tham gia đoàn công tác của Giám đốc có lãnh đạo Văn phòng, các Ban Tổ chức Cán bộ, Khoa học - Công nghệ, Kế hoạch - Tài chính, Khoa Sau đại học.

Tại buổi làm việc, sau khi nghe các báo cáo của Viện Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Công nghệ, ý kiến trao đổi của các đại biểu, Giám đốc đã kết luận và chỉ đạo thực hiện:

1. ĐHQGHN đánh giá cao sự nỗ lực có hiệu quả trong thời gian gần đây của Viện Công nghệ Thông tin và Trường Đại học Công nghệ trong việc củng cố và phát triển Viện Công nghệ Thông tin, nghiêm túc thực hiện sự chỉ đạo và các kết luận của Giám đốc tại công văn số 1020/KHCN ngày 13 tháng 3 năm 2008.

2. Để thực hiện các mục tiêu củng cố và phát triển Viện Công nghệ Thông tin, cùng với việc tiếp tục thực hiện các kết luận của Giám đốc ĐHQGHN tại công văn 1020/KHCN ngày 13 tháng 3 năm 2008, Viện Công nghệ Thông tin (đầu mối chủ trì) phối hợp với Trường Đại học Công nghệ triển khai khẩn trương một số nhiệm vụ sau đây:

2.1. Xây dựng Quy chế về Tổ chức và Hoạt động của Viện Công nghệ Thông tin phù hợp với Nghị định 115/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ, trình Giám đốc ban hành. Trước mắt, đầu tháng 6 năm 2008, trình Giám đốc phê duyệt đề án tổ chức và hoạt động của Viện như hiện nay.

2.2. Tạo dựng, tái thiết môi trường và điều kiện làm việc, cơ hội cống hiến, tăng nguồn thu nhập để phát triển, thu hút nhiều nhà khoa học, cán bộ giỏi về Viện Công nghệ Thông tin làm việc.

- Môi trường làm việc thuận lợi (môi trường mở, dễ liên thông, liên kết hợp tác, dân chủ, công bằng, khuyến khích sáng tạo, đổi mới, cống hiến v.v.) được thể chế hoá bằng các quy định, hướng dẫn cụ thể của Viện Công nghệ Thông tin, của ĐHQGHN.

- Tạo nhiều cơ hội cho cán bộ phát triển, khẳng định tài năng thông qua thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học (do ĐHQGHN giao, đấu thầu các đề tài, dự án khoa học - công nghệ từ bên ngoài, các dự án hợp tác quốc tế và hợp tác với các Tập đoàn kinh tế quốc gia mạnh trong nước, với các viện khoa học, đại học, trường đại học trong và ngoài nước), đào tạo sau đại học (tham gia thực hiện các chương trình đào tạo của Trường Đại học Công nghệ, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, tiến tới chủ trì thực hiện các chương trình liên kết đào tạo quốc tế, chương trình đào tạo sau đại học của Viện v.v.), các hoạt động dịch vụ (do ĐHQGHN giao như về phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin, tự tạo lập các dịch vụ về công nghệ thông tin v.v. đáp ứng yêu cầu phát triển ĐHQGHN, nhu cầu của xã hội), các hoạt động hợp tác quốc tế với các viện nghiên cứu, đại học uy tín quốc tế hàng đầu ở các quốc gia phát triển.

- Tăng thu nhập phù hợp với kết quả, hiệu quả làm việc, cống hiến (qua các chỉ số bài báo được đăng, số đề tài, dự án khoa học - công nghệ, dịch vụ v.v.) và mức độ hoàn thành các nhiệm vụ được giao v.v.

- Tạo cơ hội để cán bộ nâng cao trình độ chuyên môn (học hàm, học vị), trình độ ngoại ngữ, kỹ năng làm việc, nghiên cứu.

2.3. Củng cố để duy trì và phát triển Trung tâm quản trị mạng ĐHQGHN (mạng VNU-net) để thực hiện các nhiệm vụ do ĐHQGHN giao. Xây dựng đề án thành lập Trung tâm nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin có tư cách pháp nhân, tài khoản, con dấu riêng nhưng trực thuộc Viện Công nghệ Thông tin để đáp ứng các yêu cầu hoạt động của mạng VNU-net, cổng thông tin điện tử, quản lý điện tử và các ứng dụng công nghệ thông tin khác trong và ngoài ĐHQGHN.

2.4. Kiểm kê, đánh giá hiện trạng và hiệu quả sử dụng trang thiết bị, cơ sở vật chất hiện có; đề xuất kế hoạch hiện đại hoá theo từng giai đoạn phát triển Viện Công nghệ Thông tin và tổ chức thực hiện kế hoạch đó thông qua các dự án đầu tư chiều sâu, dự án tăng cường năng lực công nghệ thông tin từ nguồn ngân sách nhà nước, từ các đề tài, hợp đồng nghiên cứu khoa học chuyển giao, hoạt động dịch vụ v.v.

2.5. Phân công trách nhiệm rõ ràng, phối hợp thật tốt giữa các cán bộ lãnh đạo Viện Công nghệ Thông tin trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Viện và các kết luận, các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo ĐHQGHN.

3. Trường Đại học Công nghệ chịu trách trách nhiệm trực tiếp thực hiện các kết luận liên quan của Giám đốc ĐHQGHN tại công văn số 1020/KHCN ngày 13 tháng 3 năm 2008 và phối hợp với Viện Công nghệ Thông tin thực hiện các nhiệm vụ nêu trên.

4. Phó Giám đốc Vũ Minh Giang chỉ đạo Ban Khoa học - Công nghệ, Ban Kế hoạch - Tài chính hỗ trợ Viện Công nghệ Thông tin xây dựng các dự án đầu tư chiều sâu, dự án tăng cường năng lực; chỉ đạo Khoa Sau đại học, Ban Khoa học- Công nghệ hỗ trợ Viện Công nghệ Thông tin xây dựng một số mã ngành đào tạo sau đại học.

5. Phó Giám đốc Phạm Trọng Quát chỉ đạo Ban Tổ chức Cán bộ hỗ trợ Viện Công nghệ Thông tin thực hiện công tác phát triển đội ngũ cán bộ, củng cố và kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng và ban hành đề án, quy chế tổ chức và hoạt động, hoàn thành thủ tục chủ tài khoản của Viện Công nghệ Thông tin theo yêu cầu của Kho bạc Nhà nước.

6. Văn phòng, các Ban chức năng, Khoa Sau đại học, các đơn vị liên quan có trách nhiệm hỗ trợ Viện Công nghệ Thông tin và Trường Đại học Công nghệ thực hiện những nhiệm vụ nêu trên.

 Đại học Quốc gia Hà Nội - Công văn số 1747/VP
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   |