Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
12 đề tài được nghiệm thu trong tháng 6/2008
Trong tháng 6 năm 2008, có 12 đề tài nghiên cứu khoa học do các tập thể thuộc ĐHQGHN thực hiện đã được nghiệm thu.

 

 

1.       Đề tài “Tác động của Nho giáo đến việc thực hiện quyền con người ở Việt Nam hiện nay” mã số: QL.07.01. Chủ trì: ThS. Bùi Ngọc Sơn, Khoa Luật – ĐHQGHN. Xếp loại: Tốt.

2.       Đề tài “Vận dụng tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh vào xây wdngj đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý ở nước ta hiện nay”. Mã số: QTCT.07.06. Chủ trì: ThS. Nguyễn Mạnh Hùng, Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị – ĐHQGHN. Xếp loại: Khá.

3.       Đề tài “Các chế định trách nhiệm hình sự và miễn trách nhiệm hình sự, hình phạt và miễn hình phạt trong giai đoạn xây dựng nhà nước pháp quyền” mã số: QG.06.28. Chủ trì: ThS.Trịnh Tiến Việt, Khoa Luật – ĐHQGHN. Xếp loại: Tốt.

4.       Đề tài “Phân tích diễn ngôn phê phán: Lý luận, phương pháp và ứng dụng tỏng giáo dục ngoại ngữ” mã số: QG.06.31. Chủ trì: GS.TS. Nguyễn Hòa, Trường Đại học Ngoại ngữ . Xếp loại: Tốt.

5.       Đề tài “Những biến đổi của xã hội ở nông thôn dưới tác động của đô thị hóa và chính sách tích tụ ruộng đất” (nghiên cứu trường hợp tỉnh HảI Dương) mã số: QGTĐ.05.08. Chủ trì: PGS.TS. Vũ Hào Quang, Khoa Xã hội học,Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Xếp loại: Khá.

6.       Đề tài “Khảo sát một số kiểu truyện tiêu biểu về các nhân vật “tứ bất tử” trong truyện kể dân gian Việt Nam” mã số QX.07.23. Chủ trì: TS. Nguyễn Thị Nguyệt, Khoa Việt Nam học và Văn hóa Việt Nam cho người nước ngoài, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Xếp loại: Tốt.

7.       Đề tài “Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo sự nghiệp giáo dục - đào tạo từ năm 1986 đến năm 2006”. Mã số: QTCT.07.10. Chủ trì: TS. Nguyễn Thị Mai Hoa, Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị,– ĐHQGHN. Xếp loại: Tốt.

8.       Đề tài “Những vấn đề lý luận chủ yếu của văn hóa quản lý”. Mã số: QX.06.24. Chủ trì: PGS.TS. Phạm Ngọc Thanh, Khoa khoa học Quản lý, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Xếp loại: Khá.

9.       Đề tài “Nghiên cứu bức xạ và truyền sóng ở dải siêu cao tần, phục vụ cho phát triển thông tin và định vị vô tuyến”. Mã số: QC.06.09. Chủ trì: GS.TSKH. Phan Anh, Trường Đại học Công nghệ, Xếp loại: Khá.

10.   Đề tài “Phân tích các đặc điểm cơ bản và thành lập bản đồ thảm thực vật vườn quốc gia Tam Đảo phục vụ công tác bảo tồn và phát triển bền vững”. Mã số: QG.06.12. Chủ trì: TS. Trần Văn Thụy, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Xếp loại: Tốt.

 

11.   Đề tài “Nghiên cứu quy trình phân lập và khảo sát hoạt tính sinh học của các hợp chất terpenoit và flavonoit từ cây thuốc Việt Nam”. Mã số: QG.06.07. Chủ trì: PGS.TS. Nguyễn Văn Đậu, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Xếp loại: Tốt.

12.   Đề tài “Meson B trong phản ứng proton-proton tại năng lượng 14 Tev”. Mã số: QT.07.11. Chủ trì: TS. Nguyễn Mậu Chung, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Xếp loại: Khá.

 Ban Khoa học Công nghệ - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   |