Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
506 học viên được nhận chứng chỉ chuẩn hoá, bồi dưỡng kiến thức của Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị - ĐHQGHN
Ngày 29/7/2008, Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị - ĐHQGHN đã tổ chức Lễ trao chứng chỉ cho 506 học viên đã tốt nghiệp các lớp chuẩn hoá, bồi dưỡng kiến thức lý luận chính trị tại hai khu vực là Hà Nội và Nghệ An.

Học viên tham gia khóa học này đều là giảng viên lý luận chính trị các trường đại học và cao đẳng trong cả nước.

 

Triển khai thực hiện Quyết định 494/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ tháng 6 năm 2005 đến tháng 2 năm 2008, Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị đã tổ chức được 45 lớp chuẩn hoá, bồi dưỡng cho hơn 2000 lượt giảng viên của gần 300 trường đại học, cao đẳng trong cả nước.

 

 Trường Giang - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   |