Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Tin nhân sự
Ngày 31/7/2008, Giám đốc ĐHQGHN đã ký quyết định số 4363/QĐ-TCCB bổ nhiệm ông Nguyễn Hoài Nam - tiến sĩ, chuyên viên, nguyên Phó Trưởng Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, giữ chức Giám đốc Trung tâm Phát triển và quản lý đô thị đại học tại Hòa Lạc trực thuộc ĐHQGHN.

Ông Nguyễn Hoài Nam được hưởng phụ cấp chức vụ tại Trung tâm Phát triển và quản lý đô thị đại học tại Hòa Lạc theo quy định hiện hành của ĐHQGHN.

 Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 ĐHQGHN - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   |