Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
5 đề tài đã được nghiệm thu trong tháng 7/2008
Trong tháng 7/2008, có 5 đề tài nghiên cứu khoa học do các tập thể thuộc ĐHQGHN thực hiện đã được nghiệm thu.

1. Dự án sản xuất thử nghiệm “Hoàn thiện công nghệ sản xuất màng lọc dịch tiêm truyền composite” mã số SXT.06.03. chủ trì: PGS.TS Bùi Duy Cam; PGS.TS Lê Viết Kim Ba, trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Tốt

2. Đề tài “Nghiên cứu, thiết kế bộ lọc Kalman cải tiến” mã số: QC.07.17. Chủ trì: ThS Trần Đức Tân, trường Đại học Công nghệ. Xếp loại: Tốt.

3. Đề tài “Vấn đề kết hợp lợi ích kinh tế giữa các giai cấp, tầng lớp xã hội ở nước ta hiện nay”, mã số QTCT.07.07. Chủ trì ThS. Trần Thanh Giang, Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị. Xếp loại: Khá

4. Đề tài “Mối quan hệ giữa lợi ích cá nhân và lợi ích xã hội trong điều kiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay”, mã số QTCT.07.09. Chủ trì ThS. Nguyễn Thị Thu Hường, Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị. Xếp loại: Khá

5. Đề tài “Sự thâm nhập của đạo Thiên chua vào Việt Nam và chính sách của các chính quyền phong kiến Việt Nam”, mã số QX.06.05. Chủ trì ThS. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Khoa Quốc tế học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Xếp loại: Tốt

 Ban Khoa học Công nghệ - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   |