Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Tin tổ chức, nhân sự
Vừa qua, Giám đốc ĐHQGHN GS.TS Mai Trọng Nhuận đã ký một số quyết định về bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển, điều động cán bộ ĐHQGHN.

* Ngày 03/9/2008, Giám đốc ĐHQGHN GS.TS Mai Trọng Nhuận đã ký Quyết định số 4722/QĐ-TCCB về việc điều động, luân chuyển cán bộ. Theo đó, TS. Phạm Văn Ngọc thôi giữ chức Trưởng Ban Kế hoạch - Tài chính, thôi làm Kế toán trưởng ĐHQGHN để giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ kể từ ngày 08/9/2008.

* Ngày 03/9/2008, Giám đốc ĐHQGHN GS.TS Mai Trọng Nhuận đã ký Quyết định số 4721/QĐ-TCCB về việc điều động, luân chuyển cán bộ. Theo đó, ThS. Nguyễn Văn Lợi thôi giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ để giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Nội trú sinh viên kể từ ngày 15/9/2008.

* Ngày 03/9/2008, Giám đốc ĐHQGHN GS.TS Mai Trọng Nhuận đã ký Quyết định số 4720/QĐ-TCCB về việc bổ nhiệm ông Đào Văn Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Nội trú sinh viên, giữ chức Giám đốc Trung tâm Nội trú sinh viên.

* Ngày 03/9/2008, Giám đốc ĐHQGHN GS.TS Mai Trọng Nhuận đã ký Quyết định số 4719/QĐ-TCCB về việc miễn nhiệm cán bộ. Theo đó, ông Nguyễn Văn Lam thôi giữ chức Giám đốc Trung tâm Nội trú sinh viên để nhận nhiệm vụ mới.

* Ngày 01/9/2008, Giám đốc ĐHQGHN GS.TS Mai Trọng Nhuận đã ký Quyết định số 4717/QĐ-TCCB về việc điều động cán bộ. Theo đó, ông Vũ Đức Hảo thôi giữ chức Phó Chánh Văn phòng để giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển và Quản lý đô thị đại học tại Hoà Lạc.

* Ngày 01/9/2008, Giám đốc ĐHQGHN GS.TS Mai Trọng Nhuận đã ký Quyết định số 4716/QĐ-TCCB về việc điều động, luân chuyển cán bộ. Theo đó, PGS.TS. Vũ Ngọc Tú thôi giữ chức Trưởng Ban Quan hệ Quốc tế để giữ chức Phó Chủ nhiệm Khoa Quốc tế kể từ ngày 09/9/2008.

* Ngày 28/8/2008, Giám đốc ĐHQGHN GS.TS Mai Trọng Nhuận đã ký Quyết định số 4698/QĐ-TCCB về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Lam, Giám đốc Trung tâm Nội trú sinh viên, giữ chức Trợ lý Giám đốc về Công tác đầu tư, xây dựng ĐHQGHN và nhà ở cán bộ tại Hoà Lạc.


 

 Đại học Quốc gia Hà Nội - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   |