Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
13 tập thể và cá nhân của ĐHQGHN được tặng thưởng Huân chương lao động hạng Ba
Ngày 27/8/2008, Chủ tịch nước đã ký quyết định số 1131/QĐ-CTN tặng thưởng Huân chương lao động hạng Ba cho 07 tập thể và 06 cá nhân của ĐHQGHN vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm học 2002 - 2003 đến năm học 2006 - 2007, góp phần vào sự nghiệp dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

1.

Bộ môn Văn học Việt Nam hiện đại, Khoa Văn học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn;

2.

Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn;

3.

Công đoàn Đại học Quốc gia Hà Nội;

4.

Bộ môn Văn học Việt Nam trung đại, Khoa Văn học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn;

5.

Khoa Lưu trữ học & Quản trị văn phòng, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn;

6.

Phòng Tổ chức Cán bộ, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn;

7.

Ban Thanh tra, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn;

8.

GS.TSKH Nguyễn Hữu Việt Hưng, Khoa Toán - Cơ - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên;

9.

ThS. Phạm Văn Hùng, Phó chủ nhiệm Khối THPT chuyên Toán - Tin, Khoa Toán - Cơ - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên;

10.

PGS.TS Lê Hùng, Khoa Hoá học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên;

11.

Bà Nguyễn Thị Hồng, Giáo viên THPT chuyên Ngoại ngữ, Trường ĐH Ngoại ngữ;

12.

Ông Nguyễn Ngọc Thắng, Cán bộ giảng dạy, Khoa Toán - Cơ - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên;

13.

PGS.TS Trần Ninh, Khoa Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.

 Đại học Quốc gia Hà Nội - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   |