Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Tổ chức lớp bồi dưỡng cho giảng viên các trường đại học và cao đẳng trong cả nước theo chương trình, giáo trình mới về các môn lý luận chính trị
Được sự ủy nhiệm của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị - ĐHQGHN sẽ triển khai các lớp bồi dưỡng cho các đối tượng:

- Giảng viên các trường đại học, cao đẳng khu vực Hà Nội bắt đầu học từ ngày 27/10/2008 đến ngày 20/11/2008, địa điểm tại Hà Nội.

- Giảng viên các trường đại học, cao đẳng các tỉnh phía Bắc (từ Thừa Thiên Huế trở ra) bắt đầu học từ ngày 1/11/2008 đến ngày 25/11/2008, địa điểm tại Nghệ An.

- Giảng viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu học vào cuối tháng 11/2008 đến giữa tháng 12/2008, địa điểm học tại TP.HCM.

- Giảng viên các trường đại học, cao đẳng thuộc các tỉnh phía Nam bắt đầu học vào tháng 12/2008, địa điểm học tại thành phố Cần Thơ.

* NỘI DUNG CÁC LỚP BỒI DƯỠNG

Trên cơ sở Chương trình và Giáo trình mới các môn như: Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin; Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tài liệu phục vụ các lớp bồi dưỡng bao gồm 5 bộ sách do Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị - ĐHQGHN biên soạn.

Giảng viên các trường đại học, cao đẳng sau khi học xong các lớp bồi dưỡng do Trung tâm tổ chức sẽ triển khai giảng dạy các môn học này ở các trường vào học kỳ 3 năm học 2008 - 2009.

 Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   |