Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Hội nghị cán bộ công chức Trường ĐHKHXH&NV năm học 2008-2009
Hội nghị cán bộ công chức năm học 2008-2009 Trường ĐHKHXH&NV diễn ra ngày 25/10/2008 với sự tham gia của 221 đại biểu.

Hội nghị đã nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học 2007-2008, báo cáo tài chính và cùng thảo luận về phương hướng nhiệm vụ năm học tới.

 

Về công tác tổ chức cán bộ, Nhà trường đã thành lập bộ môn Nghệ thuận học thuộc khoa Văn học, bộ môn Tâm lí học tham vấn thuộc khoa Tâm lí học, Trung tâm Nghiên cứu Tôn giáo đương đại, Trung tâm tiến Hàn và nghiên cứu Hàn Quốc trực thuộc trường, thành lập Tổ Thông tin, hoàn thành thủ tục đổi tên khoa Tiếng Việt và VHVNCNNN và khoa Báo chí. Ba văn bản về quy chế chi tiêu nội bộ, quy định về công tác xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ khoa học đầu ngành và quy định về việc kí hợp đồng kiêm nhiệm được chỉnh sửa và ban hành. Nhà trường cũng thực hiện tốt các công việc tuyển cán bộ, mở các lớp bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ, thực hiện tốt chế độ chính sách đối với cán bộ.

 

Về công tác đào tạo đại học, sinh viên và thanh tra, nhà trường thực hiện tốt công tác tuyển sinh các hệ, chính thức áp dụng ở tất cả các khoá đào tạo của hệ chính quy những yếu tố tích cực của phương thức đào tạo theo tín chỉ, áp dụng chương trình đào tạo theo tín chỉ cho các khoá QH-2006-X, QH-2007-X. Công tác biên soạn giáo trình bài giảng, đổi mới phương pháp giảng dạy đã có nhiều chuyển biến tích cực. Chế độ chính sách và quyền lợi của sinh viên được đảm bảo.

 

Về đào tạo sau đại học và nghiên cứu khoa học, nhà trường tổ chức tốt 2 đợt thi tuyển sinh sau đại học, thực hiện tốt lộ trình chuyển đổi phương thức đào tạo theo tín chỉ ở bậc đại học, tiếp tục duy trì liên kết đào tạo sau đại học với các đơn vị trong nước, nâng cao chất lượng đào tạo thông qua các chương trình liên kết quốc tế và đạt trình độ quốc tế. Năm học 2007-2008, cán bộ nhà trường công bố 16 giáo trình và sách chuyên khảo, 105 sách tham khảo, 504 bài báo trên các tạp chí trong và ngoài nước. 10% sinh viên toàn trường tham gia nghiên cứu khoa học, có 01 công trình đạt giải nhì, 02 công trình đạt giải ba, 03 công trình đạt giải khuyến khích cấp Bộ.

 

Về công tác hợp tác quốc tế, hoạt động đối ngoại của nhà trường tiếp tục được phát triển thông qua việc duy trì và triển khai các mối quan hệ hợp tác với hơn 100 đối tác là các trường đại học, viện nghiên cứu và các tổ chức quốc tế, kí mới 19 văn bản hợp tác. Các dự án hợp tác quốc tế tiếp tục được triển khai có hiệu quả, việc trao đổi học giả và sinh viên với các trường đại học quốc tế được tăng cường.

 

Năm học 2008-2009, Nhà trường xác định các phương hướng phát triển chính:

- Đẩy nhanh công tác phát triển đội ngũ giảng viên có trình độ tiến sĩ;

- Triển khai đào tạo theo tín chỉ đối với các khoá QH-2007-X và QH-2008-X, áp dụng sâu rộng các yếu tố tích cực của đào tạo theo tín chỉ cho các khoá còn lại, triển khai đào tạo 1 ngành và 2 chuyên ngành đạt trình độ quốc tế, đa dạng hoá các loại hình đào tạo để đáp ứng nhu cầu xã hội;

- Xây dựng và triển khai một số đề tài lớn mang tính liên ngành gắn với đào tạo và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của thủ đô và đất nước;

- Mở rộng các chương trình hợp tác quốc tế về đào tạo và nghiên cứu khoa học, đặc biệt là các chương trình liên kết đào tạo sau đại học;

- Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính;

- Đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” giai đoạn 2, cuộc vận động “Hai không” trong giáo dục, xây dựng môi trường nhà trường văn hoá, chất lượng đảm bảo sự phát triển nhanh và hội nhập quốc tế của nhà trường.

 Thanh Hà - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   |