Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
10 đề tài đã được nghiệm thu trong tháng 10/2008
Trong tháng 10/2008, có 10 đề tài nghiên cứu khoa học do các tập thể thuộc ĐHQGHN thực hiện đã được nghiệm thu.

1.               Đề tài “Quan hệ tam giác Việt Nam – Liên Xô - Trung Quốc trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ (1954 – 1975)” mã số QG.06.33. Chủ trì PGS.TS. Phạm Quang Minh, Khoa Quốc tế, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Xếp loại: Tốt

2.               Đề tài “Tham nhũng – những khía cạnh xã hội – pháp lý và giảI pháp phòng, chống trong giai đoạn hiện nay ở nước ta”, mã số QL.07.02. Chủ trì: PGS.TS .Hoàng Thị Kim Quế , Khoa Luật – ĐHQGHN,  Xếp loại: Tốt.

3.               Đề tài “ Nghiên cứu giảI pháp nâng cao chất lượng dạy học sinh học lớp 12”, mã số QS.06.02. Chủ trì TS. Nguyễn Thế Hưng, Khoa Sư phạm – ĐHQGHN, Xếp loại: Tốt

4.               Đề tài “Chủ thể và hệ thống trong quan hệ quốc tế”, mã số QG.06.23. Chủ trì TS.Hoàng Khắc Nam, Khoa Quốc tế,Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn . Xếp loại: Tốt

5.               Đề tài “Quá trình hình thành và đặc điểm phát triển của thể loại văn xuôI hiện đại Lào”, mã số QX.07.34. Chủ trì GVC. Trần Thúc Việt, Khoa Văn học,Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn . Xếp loại: Tốt

6.               Đề tài “Nội các Trần Trọng Kim và vị trí lịch sử của nó”, mã số QG.06.37. Chủ trì PGS.TS. Phạm Hồng Tung, Ban KHCN – ĐHQGHN. Xếp loại: Tốt

7.               Đề tài “Khảo sát câu hỏi bằng ngôn từ trên bình diện cấu trúc hình thái và giá trị ngữ dụng trong tiếng Việt và tiếng Pháp”, mã số QN.06.11. Chủ trì TS. Đỗ Quang Việt, Trung tâm Nghiên cứu phưong pháp và Kiểm tra chất lượng. Xếp loại: Tốt

8.               Đề tài “Xác định hệ số dãn nở nhiệt của composite cốt sợi đồng phương”, mã số QT.06.68. Chủ trì PGS.TSKH. Nguyễn Đình Đức, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Tốt

9.               Đề tài “Nghiên cứu phân lập, tuyển chọn và phát triển một số chủng loại vi sinh vật ứng dụng trong quá trình xử lý nước thải”, mã số QG.06.11. Chủ trì PGS.TS. Trịnh Lê Hùng, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Tốt

10.           Đề tài “Xây dựng thiết bị chế tạo các hợp chất bán dẫn phát quang vùng cấm rộng và nghiên cứu các tính chất quang từ của chúng”, mã số QG.07.45. Chủ trì TS. Phạm Văn Bền, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Tốt

 Ban Khoa học Công nghệ - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   |