Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
55 nhà giáo của ĐHQGHN được phong tặng Danh hiệu Nhà giáo Ưu tú năm 2008
Ngày 17/11/2008, Chủ tịch nước đã ký Quyết định số 1642/QĐ - CTN về việc phong tặng Danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú năm 2008 cho 78 nhà giáo tiêu biểu của ĐHQGHN trong đó có 23 Nhà giáo Nhân dân và 55 Nhà giáo Ưu tú.

Danh sách 55 Nhà giáo Ưu tú được phong tặng năm 2008.

Số TT

Họ và tên

chức vụ,

Nơi công tác

1.

GS.TS. Đào Đình Bắc
Nguyên CBGD
Khoa Địa lý Trường ĐHKHTN

2.

PGS.TS Nguyễn Đình Bảng
Trưởng phòng Thí nghiệm
Khoa Hóa học Trường ĐHKHTN

3.

PGS.TS Phùng Quốc Bảo
Giảng viên chính
Giám đốc Nhà Xuất Bản ĐHQGHN

4.

PGS. TSKH Lưu Văn Bôi
Giảng viên chính
Chủ nhiệm Khoa Hóa học Trường ĐHKHTN

5.

PGS.TS Tạ Đình Cảnh
Giảng viên chính
Chủ nhiệm BM VLCR
Khoa Vật lý Trường ĐHKHTN

6.

ThS. GV THPT Nguyễn Thị Chi
GV TTHPT cao cấp, Nguyên Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ, Trường Đại học Ngoại ngữ.

7.

CN Nguyễn Trí Chỉ
Nguyên CBGD
Bộ môn Tiếng nước ngoài Trường ĐH KHXH&NV

8.

GS.TS Ngô Duy Cường
Nguyên CBGD
Khoa Hóa học Trường ĐHKHTN

9.

GS.TS Nguyễn Cao Đàm
Nguyên CBGD
Khoa Ngôn ngữ học Trường ĐHKHXH&NV

10.

GS.TS Nguyễn Hữu Đức
Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ

11.

GS.TS Trương Quang Hải
Giảng viên cao cấp
Phó viện trưởng Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển;
Chủ nhiệm bộ môn Sinh thái cảnh quan và Môi trường, Khoa Địa lý Trường ĐHKHTN

12.

PGS.Đặng Thị Hạnh
Nguyên CBGD
Khoa Văn học Trường ĐHKHXH&NV

13.

PGS.TS Nguyễn Như Hiền
Nguyên CBGD
Khoa Sinh học Trường ĐHKHTN

14.

PGS.TS Đào Hữu Hồ
Giảng viên chính
Khoa Toán-Cơ-Tin học Trường ĐHKHTN

15.

PGS.TS Trần Huy Hổ
Nguyên Phó Hiệu trưởng Trường ĐHKHTN

16.

PGS.TS Nguyễn Xuân Hòa
Nguyên CBGD
Bộ môn Tiếng nước ngoài Trường ĐHKHXH&NV

17.

GS.TS Nguyễn Thế Hoàn
Nguyên CBGD
Khoa Toán-Cơ-Tin học Trường ĐHKHTN

18.

PGS. TS Phạm Văn Huấn
Giảng viên chính
Phó chủ nhiệm Khoa Khí tượng - Thủy văn - Hải dương học Trường ĐHKHTN

19.

GS.TS Nguyễn Cao Huần
Giảng viên cao cấp
Chủ nhiệm Khoa Địa lý Trường ĐHKHTN

20.

PGS.TS Trần Trọng Huệ
Nguyên CBGD
Khoa Toán-Cơ-Tin học Trường ĐHKHTN

21.

CN Trần Hưng
Nguyên CBGD
Bộ môn Tiếng nước ngoài Trường ĐHKHXH&NV

22.

GS.TS Nguyễn Quý Hỷ
Nguyên CBGD
Khoa Toán-Cơ-Tin học Trường ĐHKHTN

23.

PGS.TSKH Nguyễn Hải Kế
Chủ nhiệm Khoa Lịch sử  Trường ĐHKHXH&NV

24.

PGS. TSKH Đỗ Văn Khang
Nguyên CBGD
Khoa Triết học, Trường ĐHKHXH&NV

25.

TS Trịnh Hồ Khoa
Nguyên CBGD
Khoa Báo chí và Truyền thông, Trường ĐHKHXH&NV

26.

PGS.TS Nguyễn Thị Mỹ Lộc
Chủ nhiệm Khoa Sư phạm; Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu, ứng dụng Khoa học giáo dục

27.

GS.TS Đỗ Ngọc Liên
Giảng viên cao cấp
Khoa Sinh học Trường ĐHKHTN

28.

PGS.TS Hoàng Lương
Chủ nhiệm bộ môn Nhân học,
Khoa Lịch sử, Trường ĐHKHXH&NV

29.

CN Nguyễn Xuân Lương
Nguyên CBGD
Khoa Ngôn ngữ học Trường ĐHKHXH&NV

30.

PGS.TS Chu Văn Ngợi
Giảng viên chính
Chủ nhiệm
Khoa Địa chất Trường ĐHKHTN

31.

PGS.TS Nguyễn Hữu Ngự
Nguyên CBGD
Khoa Toán-Cơ-Tin học Trường ĐHKHTN

32.

PGS.TS Hoàng Đức Nguyên
Nguyên CBGD
Khoa Toán-Cơ-Tin học Trường ĐHKHTN

33.

GS.TS Hoàng Hữu Như
Nguyên CBGD
Khoa Toán-Cơ-Tin học Trường ĐHKHTN

34.

GS.TS Mai Trọng Nhuận
Giám đốc ĐHQGHN

35.

GS.TS Lê Văn Quán
Nguyên CBGD
Khoa Triết học Trường ĐHKHXH&NV

36.

GS.TSKH Nguyễn Duy Quý
Nguyên Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Giảng viên Lý luận Chính trị.

37.

PGS. TS Trịnh Xuân Sén
Nguyên CBGD
Khoa Hóa học Trường ĐHKHTN

38.

PGS Phạm Thị Tâm
Nguyên CBGD
Khoa Lịch sử Trường ĐHKHXH&NV

39.

GS.TSKH Đặng Hùng Thắng
G
iảng viên cao cấp
Khoa Toán-Cơ-Tin học Trường ĐHKHTN

40.

CN Nguyễn Ngọc Thắng
Giảng viên chính
Khoa Toán-Cơ-Tin học Trường ĐHKHTN

41.

PGS.TS Nguyễn Thủy Thanh
Nguyên CBGD
Khoa Toán-Cơ-Tin học Trường ĐHKHTN

42.

PGS.TS Lâm Ngọc Thiềm
Nguyên CBGD
Khoa Hóa học Trường ĐHKHTN

43.

GS.TSKH Nguyễn Nghĩa Thìn
Giảng viên cao cấp
Khoa Sinh học Trường ĐHKHTN

44.

PGS.TS Lê Đình Thịnh
Nguyên CBGD
Khoa Toán-Cơ-Tin học Trường ĐHKHTN

45.

PGS. TS Hoa Hữu Thu
Giảng viên chính
Khoa Hóa học Trường ĐHKHTN

46.

GS.TS Nguyễn Công Thúy
Nguyên CBGD
Khoa Toán – Cơ – Tin, Trường ĐHKHTN

47.

CN Đặng Đình Thường
Nguyên CBGD
Bộ môn Tiếng nước ngoài Trường ĐHKHXH&NV

48.

GS.TS Đào Đình Thức
Nguyên CBGD
Khoa Hóa học Trường ĐHKHTN

49.

CN Nguyễn Cẩm Tiêu
Nguyên CBGD
Bộ môn Tiếng nước ngoài Trường ĐHKHXH&NV

50.

PGS.TS Hoàng Quốc Toàn
Giảng viên chính
Khoa Toán-Cơ-Tin học Trường ĐHKHTN

51.

PGS. TS Ngô Đăng Tri
Phó chủ nhiệm Khoa Lịch sử
Trường ĐHKHXH&NV

52.

PGS.TS Nguyễn Xuân Trung
Giảng viên chính
Khoa Hóa học Trường ĐHKHTN

53.

GS.TS Phan Văn Tường
Nguyên CBGD
Khoa Hóa học Trường ĐHKHTN

54.

GS.TS Hoàng Văn Vân
Phó Chủ nhiệm Khoa Sau đại học

55.

PGS. TS Phạm Xuân Xanh
Nguyên CBGD
Khoa Lịch sử, Trường ĐHKHXH&NV

 ĐHQGHN - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   |