Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
23 nhà giáo của ĐHQGHN được phong tặng Danh hiệu Nhà giáo Nhân dân năm 2008
Ngày 17/11/2008, Chủ tịch nước đã ký Quyết định số 1641/QĐ - CTN về việc phong tặng Danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú năm 2008 cho 78 nhà giáo tiêu biểu của ĐHQGHN trong đó có 23 Nhà giáo Nhân dân và 55 Nhà giáo Ưu tú.

Danh sách 23 Nhà giáo Nhân dân được phong tặng năm 2008.

Số TT

Họ và tên - Chức vụ - Nơi công tác

1.

GS. TSKH Phạm Kỳ Anh
Giảng viên cao cấp
Khoa Toán-Cơ-Tin học; Giám đốc Trung tâm Tính hoán hiệu năng cao, Trường ĐHKHTN; NGƯT năm 2002

2.

GS.TS Nguyễn Tài Cẩn
Nguyên CBGD, Khoa Ngôn ngữ học, Trường ĐHKHXH&NV

3.

PGS. TS Phan Đức Chính
Nguyên CBGD, Khoa Toán-Cơ-Tin học Trường ĐHKHTN; NGƯT năm 1994

4.

GS.TS Phan Hữu Dật
Chủ tịch Hội Cựu giáo chức ĐHQGHN; Nguyên Hiệu trưởng trường Đại học Tổng hợp HN; NGƯT năm 1992

5.

GS Đàm Trung Đồn
Nguyên CBGD; Khoa Vật lý Trường ĐHKHTN; NGƯT năm 1988

6.

GS.TS Đinh Văn Đức
Giám đốc TT Châu Á Thái Bình Dương; Trường ĐHKHXH&NV; NGUT năm 1998

7.

GS.TS Nguyễn Thiện Giáp
Chủ nhiệm Bộ môn Việt ngữ học; Khoa Ngôn ngữ học Trường ĐHKHXH&NV; NGƯT năm 2002

8.

GS. TSKH Đinh Văn Hoàng
Nguyên CBGD; Khoa Vật lý Trường ĐHKHTN; NGƯT năm 1996

9.

CN. GV THPT Nguyễn Xuân Hoè
Nguyên Giám đốc Trung tâm Thực nghiệm GDST&MT Ba Vì; NGƯT năm 1994

10.

GS. TSKH Nguyễn Thừa Hợp
Nguyên CBGD; Khoa Toán-Cơ-Tin học Trường ĐHKHTN; NGƯT năm 1992

11.

PGS.Nguyễn Quốc Hùng
Nguyên CBGD; Khoa Đông phương học Trường ĐHKHXH&NV; NGƯT năm 1997

12.

PGS. TS Hán Văn Khẩn
Nguyên Chủ nhiệm bộ môn Khảo cổ học, Khoa Lịch sử Trường ĐHKHXH&NV; NGƯT năm 1996

13.

GS. TSKH Nguyễn Lai
Nguyên CBGD; Khoa Ngôn ngữ học Trường ĐHKHXH&NV; NGƯT năm 1994

14.

PGS. TS Trần Hữu Mạnh
Giảng viên cao cấp; Khoa Ngôn ngữ và Văn hoá Anh - Mỹ; Trường ĐHNN; NGƯT năm 2000

15.

GS. TS Trần Văn Nhân
Nguyên CBGD; Khoa Hóa học Trường ĐHKHTN; NGƯT năm 1998

16.

GS. TS Hoàng Trọng Phiến
Nguyên CBGD; Khoa Ngôn ngữ học Trường ĐHKHXH&NV; NGƯT năm 1996

17.

CN Lê Hồng Sâm
Nguyên CBGD; Khoa Văn họcTrường ĐHKHXH&NV; GƯT năm 1994

18.

GS. TSKH Phạm Ngọc Thao
Nguyên CBGD; Khoa Toán-Cơ-Tin học Trường ĐHKHTN; NGƯT năm 1992

19.

PGS.Bùi Duy Tân
Nguyên CBGD; Khoa Văn học, Trường ĐHKHXH&NV; NGƯT năm 1997

20.

GS. TSKH Ngô Thị Thuận
Nguyên CBGD; Khoa Hóa học Trường ĐHKHTN; NGƯT năm 1994

21.

GS.TS Nguyễn Trọng Uyển
Nguyên CBGD; Khoa Hóa học Trường ĐHKHTN; NGƯT năm 2000

22.

GS. TSKH Đặng Ứng Vận
Giảng viên cao cấp; Giám đốc Trung tâm ứng dụng Tin học trong Hóa học; Khoa Hoá học Trường ĐHKHTN; NGƯT năm 1996

23.

GS.TS Nguyễn Hữu Vui
Nguyên CBGD; Khoa Triết học Trường ĐHKHXH&NV; NGUT năm 1997

 ĐHQGHN - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   |