Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Lễ ký biên bản bàn giao Dự án xây dựng ĐHQGHN tại Hoà Lạc
Ngày 20/11/2008 đã diễn ra Lễ ký kết biên bản bàn giao Dự án xây dựng ĐHQGHN tại Hoà Lạc giữa lãnh đạo ĐHQGHN và Bộ Xây dựng với sự chứng kiến của Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thiện Nhân.

Với chủ trương tập trung xây dựng ĐHQGHN thành một trung tâm đào tạo đại học, sau đại học, nghiên cứu khoa học - công nghệ chất lượng cao, trình độ cao ngang tầm với các đại học tiến tiến trong khu vực và trên thế giới, Chính phủ đã quyết định đầu tư, xây dựng khu đô thị ĐHQGHN tại Hoà Lạc hiện đại, tiên tiến, tiêu biểu cho văn hoá và trí tuệ Việt Nam.

 

Trong thời gian vừa qua, mặc dù trong điều kiện hết sức khó khăn, phức