Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Ngày Tiến sĩ Khoa học Xã hội lần thứ nhất
Ngày tiến sĩ về khoa học xã hội lần thứ nhất đã diễn ra ngày 30/11/2008 tại Trường ĐHKHXH&NV.

Đây là cuộc gặp gỡ nhằm giới thiệu với những người liên quan hoặc quan tâm về những công trình đang được thực hiện, đặc biệt để những người làm công tác nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học xã hội cùng chia sẻ những ý tưởng, tháo gỡ những khó khăn gặp phải trong lý thuyết và thực hành của lĩnh vực này, đặc biệt nhấn mạnh đến vấn đề chọn đề tài và phương pháp luận.

Các đơn vị gồm: Viện Nghiên cứu và Phát triển (IRD), Viện Khoa học Xã hội và Việt Nam, Cơ quan đại học Pháp ngữ (AUF), Quỹ đoàn kết ưu tiên về khoa học xã hội, Trung tâm Đại học Pháp (PUF) và Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN cùng phối hợp tổ chức hoạt động này với mong muốn hợp sức và cùng chia sẻ những kinh nghiệm để thúc đẩy hoạt động đào tạo đại học và nghiên cứu tại Việt Nam.

Ngày tiến sĩ về khoa học xã hội và nhân văn lần thứ nhất có chủ đề: tính lưu động, di cư và lĩnh vực phi hình. Các đại biểu đã nghe trình bày các tham luận về “Lĩnh vực phi hình tại Việt Nam: vấn đề nghiên cứu” (tác giả Mireille Razafindrakoto - IRD); “Nghề phi hình tại Châu thổ sông Hồng: một phân tích so sánh giữa khu vực thành thị và nông thôn từ cuộc điều tra dư luận VHLSS2004” (tác giả Nguyễn Hữu Chí - NCS tại Đại học Paris 13); “Đô thị hoá của ngoại vi thành phố Hồ Chí Minh và thay đổi trong cách sống của dân cư, trường hợp Vĩnh Lộc A - những kết quả đầu tiên” (tác giả Trương Hoàng Trường – NCS Đại học Univesité de Province); “Nghệ thuật làm luận án” (tác giả Edith Jaillaradon – Đại học Lyon 2 và Dominique Roussillion - Đại học Toulouse 1); “Cơ sở dữ liệu số: lợi ích và cách sử dụng” (tác giả Vũ Đỗ Quỳnh - AUF).

 Thanh Hà - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   |