Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Hội nghị cán bộ công chức Cơ quan ĐHQGHN năm 2008
Hội nghị đã diễn ra ngày 17/1/2009 với sự tham dự của toàn thể cán bộ, viên chức trong Cơ quan.

Các đại biểu đã được nghe Báo cáo tình hình thức hiện công tác năm 2008, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2009 của Cơ quan ĐHQGHN; Báo cáo về tài chính phúc lợi Cơ quan và báo cáo của Ban Thanh tra nhân dân.

Trong năm qua, mặc dù còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục, nhưng có thể khẳng định rằng các nhiệm vụ chủ yếu trên tất cả các mặt hoạt động của Cơ quan ĐHQGHN đã hoàn thành tốt: công tác chính trị tư tưởng, công tác tổ chức và quản lý, đào tạo, nghiên cứu khoa học, tổ chức cán bộ, học sinh - sinh viên, quan hệ quốc tế, kế hoạch - tài chính, xây dựng cơ sở vật chất, thanh tra.

Tại hội nghị, các đại biểu đã sôi nổi thảo luận, đánh giá các hoạt động của Cơ quan ĐHQGHN trong năm 2008, khẳng định những kết quả đã đạt được của các ban chức năng trong công tác tham mưu và giúp việc cho lãnh đạo ĐHQGHN trong công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện chủ trương của ĐHQGHN; làm rõ những tồn tại, hạn chế để rút ra những bài học kinh nghiệm và xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2009.

Phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong năm 2008, toàn thể cán bộ, công chức Cơ quan ĐHQGHN phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2009,
đóng góp tích cực vào việc thực hiện mục tiêu góp phần xây dựng ĐHQGHN ngang tầm với các đại học tiên tiến trong khu vực và quốc tế, khẳng định vai trò nòng cốt trong hệ thống giáo dục đại học của đất nước.

 Văn Trương - Vũ Oanh - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   |