Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ đấu thầu
Chương trình tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu do ĐHQGHN tổ chức nhằm nâng cao kiến thức chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, tổ chức bộ máy có đủ năng lực để thực hiện công tác đấu thầu theo ủy quyền dành cho các cá nhân, đơn vị trực thuộc ĐHQGHN diễn ra trong 3 ngày từ 16 - 18/3/2009.

Khóa học đã củng cố và nâng cao tính chuyên môn hóa trong khâu quản lý các dự án đầu tư xây dựng và tính chuyên nghiệp trong đấu thầu phù hợp với quy định của Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn. Đến với khóa bồi dưỡng, 71 học viên đã được nghe TS. Nguyễn Việt Hùng - nguyên Vụ trưởng Vụ Quản lý Đấu thầu, Bộ Kế hoạch & Đầu tư trình bày về các nội dung cơ bản liên quan đến nghiệp vụ đấu thầu gồm: Hệ thống các văn bản pháp quy; Phân cấp chức năng, nhiệm vụ; Các nội dung phục vụ đấu thầu; Trình tự thực hiện; Đảm bảo cạnh tranh trong đấu thầu; Chuyên môn, chuyên nghiệp trong đấu thầu; Những kiến nghị; Xử lý vi phạm trong đấu thầu và Những mội dung mới của Nghị định 58/CP về hướng dẫn thi hành luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo luật xây dựng.

Cuối khóa bồi dưỡng, các học viên phải trải qua một kỳ kiểm tra trắc nghiệm về luật đấu thầu và NĐ 58/CP với thời gian làm bài 1 giờ 30 phút, nếu ai đạt 50% điểm chuẩn sẽ đủ điều kiện để được cấp chứng chỉ.

TS. Phạm Quang Hưng - Phó giám đốc ĐHQGHN phát biểu tại lễ khai giảng chương trình bồi đưỡng

 Trương Huyền - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   |