Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Thành lập Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao
Từ ngày 13/4/2009 đến ngày 04/5/2009, Giám đốc ĐHQGHN đã ký một số quyết định liên quan đến công tác tổ chức - cán bộ sau:

Ngày 04/5/2009, Giám đốc ĐHQGHN đã ký Quyết định số 1652/QĐ-TCCB về việc thành lập Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao.

Theo đó, Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao được thành lập trên cơ sở sáp nhập và tổ chức lại các Bộ môn Giáo dục Thể chất trực thuộc Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn và Trường Đại học Ngoại ngữ. Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao là đơn vị đào tạo trực thuộc ĐHQGHN, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao có chức năng, nhiệm vụ chính sau đây:

- Giảng dạy môn Giáo dục Thể chất trong tất cả các chương trình đào tạo bậc đại học, trung học phổ thông chuyên thuộc ĐHQGHN và các đơn vị theo yêu cầu và khả năng của Trung tâm; làm đầu mối tổ chức các hoạt động thể dục thể thao, thi đấu thể dục thể thao theo yêu cầu nhiệm vụ.

- Giảng dạy môn Giáo dục Thể chất cho học sinh, sinh viên trong toàn ĐHQGHN theo kế hoạch học tập;

- Tổ chức các hoạt động phong trào thể dục thể thao cho cán bộ, viên chức và học sinh, sinh viên trong ĐHQGHN;

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giảng viên, cán bộ quản lý theo yêu cầu công tác;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ do Giám đốc ĐHQGHN giao.

Ngày 27/4/2009, Giám đốc ĐHQGHN đã ký Quyết định số 1596/QĐ-TCCB bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Nội, phó giáo sư, tiến sĩ, Phó Chủ nhiệm Khoa Hóa học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.

Ngày 14/4/2009, Giám đốc ĐHQGHN đã ký Quyết định số 1469/QĐ-TCCB về việc sáp nhập Bộ môn Lý luận chính trị trực thuộc Trường Đại học Ngoại ngữ vào Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị, ĐHQGHN.

Ngày 14/4/2009, Giám đốc ĐHQGHN đã ký Quyết định số 1468/QĐ-TCCB về việc sáp nhập Trạm Y tế trực thuộc Trường Đại học Ngoại ngữ vào Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên, ĐHQGHN.

Ngày 13/4/2009, Giám đốc ĐHQGHN đã ký Quyết định số 1460/QĐ-TCCB bổ nhiệm bà Vũ Thị Kim Anh, thạc sỹ, chuyên viên chính, Phó Trưởng Phòng Hành chính - Tổng hợp, Trung tâm Thông tin - Thư viện, giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin - Thư viện.

Ngày 13/4/2009, Giám đốc ĐHQGHN đã ký Quyết định số 1459/QĐ-TCCB bổ nhiệm lại ThS. Phạm Thị Yên giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin - Thư viện.

Ngày 13/4/2009, Giám đốc ĐHQGHN đã ký Quyết định số 1458/QĐ-TCCB điều động và bổ nhiệm ông Phí Mạnh Hồng, phó giáo sư, tiến sỹ, nguyên Chủ nhiệm Khoa Kinh tế trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị.

Ngày 13/4/2009, Giám đốc ĐHQGHN đã ký Quyết định số 1457/QĐ-TCCB bổ nhiệm bà Nguyễn Quang Hòa Bình, tiến sỹ, Phó Giám đốc, giữ chức Giám đốc Trung tâm Công nghệ đào tạo và Hệ thống việc làm.

Ngày 13/4/2009, Giám đốc ĐHQGHN đã ký Quyết định số 1456/QĐ-TCCB về việc miễn nhiệm cán bộ. Theo đó, TS. Trịnh Văn Tùng, Phó Chủ nhiệm Khoa Xã hội học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, thôi kiêm giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ đào tạo và Hệ thống việc làm để làm công tác chuyên môn và quản lý tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

>>> Tin liên quan:

 P.V tổng hợp - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   |