Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Thành lập Trung tâm Quốc tế nghiên cứu biến đổi toàn cầu
Ngày 13/5/2009, Giám đốc ĐHQGHN đã ký Quyết định số 1758/QĐ-TCCB về việc thành lập Trung tâm Quốc tế nghiên cứu biến đổi toàn cầu trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Trung tâm Quốc tế nghiên cứu biến đổi toàn cầu có chức năng: nghiên cứu khoa học, đào tạo, ứng dụng khoa học, công nghệ và cung cấp các dịch vụ khoa học, công nghệ trong lĩnh vực biến đổi toàn cầu.

Trung tâm Quốc tế nghiên cứu biến đổi toàn cầu có một số nhiệm vụ chính: Làm đầu mối xây dựng và tổ chức thực hiện các dự án hợp tác quốc tế liên quan đến các vấn đề biến đổi toàn cầu; Tham gia tuyển chọn, đấu thầu xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, đề tài, dự án do ĐHQGHN, Bộ Khoa học và Công nghệ, các bộ, ban, ngành và các địa phương công bố hàng năm; Tham gia đào tạo sau đại học trong lĩnh vực biến đổi toàn cầu; Cung cấp các dịch vụ ngắn hạn, huấn luyện kỹ năng sử dụng phần mềm xử lý ảnh viễn thám và hệ thông tin địa lý, các dịch vụ khoa học kỹ thuật, dịch vụ tư vấn dự án, tổ chức hội thảo và các sự kiện khoa học, công nghệ; Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc ĐHQGHN giao.

Trung tâm Quốc tế nghiên cứu biến đổi toàn cầu là tổ chức khoa học và công nghệ tự trang trải kinh phí, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, tổ chức và hoạt động theo Nghị định 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn.

>>> Tin liên quan:

 TCCB - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   |