Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Kỹ năng phân tích và hoạch định chính sách khoa học và giáo dục
Khoá tập huấn được tổ chức trong 02 ngày 19,20/6/2009 do ĐHQGHN phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu và Phân tích Chính sách, Trường ĐHKHXH&NV tổ chức.

Đến dự khoá tập huấn, gần 70 học viên là các cán bộ quản lý của ĐHQGHN đã được nghe bài giảng của các nhà khoa học, các nhà quản lý trong và ngoài ĐHQGHN: TS. Lê Đình Tiến, Thứ Trưởng Bộ KHCN; GS.TSKH Vũ Ngọc Hải, Nguyên Thứ Trưởng Bộ GD&ĐT; PGS.TS. Vũ Cao Đàm, Trường ĐHKHXH&NV; TS. Mai Hà, Bộ KH&CN về các vấn đề lý luận, thực tiễn của chính sách KH&GD của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Trong phần thảo luận, cùng với sự hướng dẫn của các giảng viên, các học viên đã thảo luận, trao đổi ý kiến về các vấn đề đang thu hút được sự quan tâm hiện nay như: tự chủ và tự chịu trách nhiệm của trường đại học, vai trò của luật pháp đối với chính sách KH&GD….

TS. Lê Đình Tiến, Thứ Trưởng Bộ KHCN

GS.TSKH Vũ Ngọc Hải và 
PGS.TS. Vũ Cao Đàm

 P.H - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   |