Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
21.675 lượt người dự thi vào ĐHQGHN
Ngày 10/7/2009, theo số liệu do Ban Chỉ đạo tuyển sinh ĐHQGHN, cả 2 đợt thi tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2009 có 21.675 lượt người dự thi vào ĐHQGHN.

Số liệu thống kê từ Ban Chỉ đạo tuyển sinh đại học năm 2009 ĐHQGHN trong cả 2 đợt:

- Số điểm thi: 55 (trong đó khối A: 23, khối B: 9, khối C: 10, khối D: 13)

- Số phòng thi: 1.049 (trong đó khối A: 407, khối B: 138, khối C: 195, khối D: 309)

- Số thí sinh đăng ký dự thi: 37.550 (trong đó khối A: 14.996, khối B: 5.029, khối C: 7.009, khối D: 10.516)

- Tổng số thí sinh dự thi: 21.675 đạt tỷ lệ 57,72% trong đó:

+ Số thí sinh thi khối A: 7.051 đạt 47,02%

+ Số thí sinh thi khối B: 3.623 đạt 72,04%

+ Số thí sinh thi khối C: 4.637 đạt 66,16%

+ Số thí sinh thi khối D: 6.364 đạt 60,52%

Năm nay, mặc dù số lượng thí sinh dự thi khá đông thuộc cả 4 khối A, B, C, D nhưng theo đánh giá của Ban Chỉ đạo tuyển sinh ĐHQGHN thì kỳ thi (gồm cả 2 đợt) đã được tổ chức nghiêm túc theo đúng Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các điểm thi đã đáp ứng yêu cầu về số lượng, chất lượng phòng thi, khu vực thi an toàn. Cán bộ giám sát, cán bộ coi thi được huy động đủ và phân công hợp lý. Cán bộ tham gia công tác coi thi và phục vụ thi có kinh nghiệm, có tinh thần trách nhiệm cao. Không có cán bộ coi thi bị kỷ luật khi làm nhiệm vụ. Công tác bảo mật trong sao in đề thi được thực hiện tốt.

Kết thúc kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2009 vào ĐHQGHN có 18 thí sinh và 1 cán bộ coi thi bị kỷ luật do mang tài liệu, điện thoại di động, làm việc riêng trong phòng thi và 2 thí sinh không được dự thi do đến muộn quá 20 phút.

Tại một phòng thi khối D của Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQGHN

Tuyển sinh đại học năm 2009 vẫn là một kỳ thi căng thẳng

và vẫn có những thí sinh vi phạm quy chế bị kỷ luật

>>> Tin bài lên quan

 N.M.TR - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   |