Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Cơ quan ĐHQGHN tổng kết năm học 2008-2009
Hội nghị tổng kết công tác năm học 2008 - 2009 và triển khai kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2009 - 2010 đã được Cơ quan ĐHQGHN tổ chức ngày 19/8/2009.

GS.TS Mai Trọng Nhuận - Giám đốc ĐHQGHN, các Phó giám đốc, đại diện lãnh đạo và cán bộ, chuyên viên các phòng, ban chức năng trong Cơ quan ĐHQGHN đã tham dự.

Trong năm học 2008-2009, Cơ quan ĐHQGHN đã tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp mọi nguồn lực, đặc biệt là trí tuệ, tâm huyết của cán bộ, viên chức, công nhân viên nhằm hoàn thành nhiệm vụ được giao, làm tốt công tác tham mưu và giúp việc cho lãnh đạo ĐHQGHN trong công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành cũng như tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trong từng lĩnh vực công tác của ĐHQGHN.

 

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với cán bộ, nhân viên trong khối Cơ quan được triển khai hiệu quả; phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động đoàn thể, các cuộc vận động lớn của ngành giáo dục trong ĐHQGHN đã được triển khai sâu rộng và nhận được sự hưởng ứng tích cực. Công tác chỉ đạo áp dụng các giải pháp mang tính đột phá nhằm nâng cao chất lượng đào tạo đại học và sau đại học được đẩy mạnh; công tác học sinh, sinh viên được đổi mới với những hình thức, nội dung phong phú, đa dạng; hoạt động khoa học - công nghệ được nâng cao về chất lượng khoa học và giá trị thực tiễn; cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của các phòng, ban, bộ phận chức năng tiếp tục được hoàn thiện; nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ khoa học, quản lý được quan tâm đúng mức; công tác hợp tác quốc tế phát triển có chọn lọc và hiệu quả không ngừng được nâng cao; công tác hành chính, thanh tra được đảm bảo về chất lượng...

Đặc biệt, năm học vừa qua cũng là năm triển khai thí điểm quản lý và điều hành ở Cơ quan ĐHQGHN và một số đơn vị trực thuộc theo các chuẩn ISO, đẩy mạnh công tác tin học hóa quản lý và điều hành đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế...

GS.TS Mai Trọng Nhuận phát biểu chỉ đạo hội nghị 

Trên cơ sở những thành tích đã đạt được, trong năm học 2009 - 2010, trọng tâm công tác của khối Cơ quan ĐHQGHN sẽ tập trung vào một số nội dung cơ bản như: Cụ thể hóa kế hoạch, nhiệm vụ năm học của ĐHQGHN thành kế hoạch triển khai cụ thể, chi tiết, hợp lý của Văn phòng và các ban chức năng; Hỗ trợ thường xuyên, chỉ đạo quyết liệt, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các đơn vị triển khai các nhiệm vụ trọng tâm và kế hoạch nhiệm vụ năm học 2009 - 2010; Cải cách và tin học hóa công tác hành chính của Cơ quan ĐHQGHN (áp dụng ISO trong quy trình làm việc ở Văn phòng cũng như tất cả các ban chức năng, thực hiện giao dịch qua mạng 9 dịch vụ công tại cơ quan ĐHQGHN, xây dựng mạng Think client, IP phone, áp dụng “văn hóa chất lượng” trong tất cả các hoạt động của cơ quan...)

Các cá nhân nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp ĐHQGHN

Tại hội nghị tổng kết, các đại biểu đã được nghe và thảo luận về những nội dung cơ bản trong 3 bản báo cáo gồm: “Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác cơ sở vật chất, phục vụ hoạt động công tác điều hành Cơ quan ĐHQGHN” (do TS. Phạm Tất Thắng - Quyền Chánh Văn phòng ĐHQGHN trình bày); “Xây dựng văn hóa công sở, kỷ cương lao động và tinh thần đoàn kết trong Cơ quan ĐHQGHN” (do TS. Vũ Viết Bình - Phó trưởng Ban Đào tạo ĐHQGHN trình bày); “Xây dựng văn hóa thương hiệu, văn hóa cộng đồng ĐHQGHN” (do PGS.TS Phạm Hồng Tung - Phó trưởng Ban Khoa học công nghệ ĐHQGHN trình bày).

Tham luận của TS. Phạm Tất Thắng về vấn đề cơ sở vật chất đảm bảo phục vụ các hoạt động tại Cơ quan ĐHQGHN

Cũng trong dịp này, GS.TS Mai Trọng Nhuận cùng lãnh đạo ĐHQGHN đã trao tặng bằng khen, phần thưởng và các danh hiệu thi đua cho các tập thể và cá nhân bao gồm: Bằng khen của Giám đốc ĐHQGHN cho 2 tập thể và 1 cá nhân, danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp ĐHQGHN cho 8 cá nhân, chiến sĩ thi đua cấp cơ sở cho 22 cá nhân, ngoài ra 7 tập thể được tặng danh hiệu lao động xuất sắc, 7 tập thể khác được nhận danh hiệu lao động tiên tiến.

PGS.TS Vũ Đức Minh (thứ 2 bên trái) và đại diện 2 tâp thể được nhận bằng khen của Giám đốc ĐHQGHN

 Trương Minh - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   |