Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
ĐHQGHN tổng kết công tác năm học 2008 - 2009
Hội nghị đã được tổ chức ngày 21/8/2009 nhằm tập trung đánh giá kế hoạch năm học 2008 - 2009 và triển khai kế hoạch nhiệm vụ của năm học 2009 - 2010.

GS.TS Mai Trọng Nhuận - Giám đốc ĐHQGHN, các Phó giám đốc, lãnh đạo Văn phòng, các ban chức năng cùng thủ trưởng các đơn vị thành viên, các giáo sư, Nhà giáo Nhân dân trong ĐHQGHN đã tham dự hội nghị.

Thay mặt lãnh đạo ĐHQGHN, PGS.TS Phạm Trọng Quát - Phó giám đốc đã trình bày trước hội nghị bản dự thảo báo cáo tổng kết năm học 2008 - 2009. Với chủ trương “Phát huy mọi nguồn lực, tạo những bước đột phá về chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học, phát triển ĐHQGHN tiến tới đạt ngang tầm các đại học tiên tiến trong khu vực, trong đó có một số ngành, chuyên ngành khoa học cơ bản, công nghệ cao và kinh tế - xã hội mũi nhọn đạt trình độ quốc tế, nâng cao vị thế và uy tín trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam và trên thế giới” năm học 2008-2009, ĐHQGHN đã đạt được những thành tựu nổi bật rất quan trọng.

Đoàn chủ tịch hội nghị

Những thành tựu đó được thể hiện trên các mặt như chất lượng đào tạo không ngừng được nâng cao theo hướng tiếp cận trình độ quốc tế, mở rộng liên thông, liên kết; đi tiên phong trong việc mở và tổ chức đào tạo bằng kép, ngành kép, xây dựng và phát triển ngành, chuyên ngành đạt trình độ quốc tế...

ĐHQGHN đã tăng cường liên thông, liên kết về tổ chức cán bộ và đã đi tiên phong trong việc triển khai mạnh mẽ công tác điều động, luân chuyển cán bộ;

Hoạt động khoa học công nghệ có những chuyển biến tích cực theo hướng chú trọng sản phẩm đầu ra, gắn kết chặt chẽ với đào tạo và với các cơ sỏ sử dụng sản phẩm nghiên cứu;

Hoạt động hợp tác quốc tế đã có những bước phát triển mạnh góp phần đưa ĐHQGHN lên một vị thế quốc tế mới.

Quang cảnh hội nghị

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt mà ĐHQGHN đã đạt được, bản báo cáo tổng kết cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế như việc áp dụng các yếu tố tích cực của phương thức đào tạo theo tín chỉ chưa được quán triệt một cách sâu rộng ở các đơn vị; các đề tài, đề án trọng điểm còn chậm tiến độ; chậm giải ngân kinh phí, số dư quyết toán hàng năm còn cao; thu nhập của cán bộ còn thấp; công tác cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học còn gặp nhiều khó khăn; thương hiệu và văn hóa cộng đồng chưa thực sự thấm sâu vào nhận thức của cán bộ ở một số đơn vị...

Những tồn tại và hạn chế này cũng chính là chủ đề được rất nhiều đại biểu thảo luận sôi nổi tại hội nghị để cùng tìm ra nguyên nhân từ đó đề xuất giải pháp khắc phục trong năm học tới.

Theo PGS.TS Hà Quang Thụy - Phó hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ thì “vấn đề quan trọng trong thời điểm hiện tại đối với ĐHQGHN nói chung, các đơn vị thành viên nói riêng đó là phải chỉ ra được những nhiệm vụ trọng tâm ngắn hạn và dài hạn, những ngành, chuyên ngành mũi nhọn quyết định đến thương hiệu của nhà trường để từ đó có chính sách chỉ đạo, đầu tư một cách tập trung, tránh hiện tượng dàn trải, vừa mang tính chất hình thức, vừa tốn kém mà không đạt hiệu quả như mong muốn...”.

PGS.TS Phạm Gia Lâm - Phó hiệu trưởng Trường ĐHKHXH&NV phát biểu: “Áp dụng những yếu tố tích cực của phương thức đào tạo theo tín chỉ trong ĐHQGHN là một chủ trương đúng đắn tuy nhiên quá trình triển khai cần phải đồng bộ ở tất cả các đơn vị đào tạo thì mới đảm bảo được hiệu quả của sự liên thông, liên kết, tương trợ lẫn nhau trong một cộng đồng đại học thống nhất. Bên cạnh đó, lãnh đạo ĐHQGHN cần phải quan tâm hơn nữa đến chính sách đầu tư, quản lý lĩnh vực công nghệ thông tin cũng như những phần mềm hỗ trợ cho phương thức đào tạo theo tín chỉ...”.

PGS.TS Hà Quang Thụy

và PGS.TS Phạm Gia Lâm phát biểu tại hội nghị

Về vấn đề thu hút nguồn nhân lực tài năng và hạn chế hiện tượng "chảy máu chất xám" ở ĐHQGHN, cả GS.TS Phạm Hùng Việt - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ Môi trường và Phát triển bền vững )Trường ĐHKHTN) và GS.TSKH Nguyễn Hữu Công - Chủ nhiệm Khoa Sau đại học đều đề nghị cần phải có chính sách để khuyến khích, tạo môi trường thuận lợi hơn nữa về thủ tục hành chính, cơ sở vật chất, điều kiện làm việc để các nhà khoa học của ĐHQGHN yên tâm công tác và số lượng các bài báo khoa học đạt chuẩn quốc tế ngày càng tăng.

Đối với một đại học muốn vươn lên đẳng cấp quốc tế thì số lượng, chất lượng các công trình, bài báo khoa học được đăng tải ở các tạp chí uy tín, được cộng đồng các nhà khoa học trên thế giới thừa nhận cũng là một tiêu chuẩn rất quan trọng!” - GS.TS Phạm Hùng Việt khẳng định.

Không chỉ thảo luận về lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu khoa học mà cũng tại hội nghị, căn cứ trên những kết quả được trình bày trong báo cáo tổng kết, nhiều đại biểu đã nêu ý kiến về các vấn đề khác như thi đua khen thưởng, giáo dục chính trị - tư tưởng, kiểm định chất lượng giáo dục đào tạo...

Các đơn vị được tặng cờ thi đua của ĐHQGHN

Trên cơ sở báo cáo tổng kết công tác năm học 2008 - 2009 và sau khi nghe những ý kiến đóng góp, thảo luận của các đại biểu, GS.TS Nguyễn Hữu Đức - Phó giám đốc ĐHQGHN đã trình bày kế hoạch nhiệm vụ năm học 2009-2010 trong đó nhấn mạnh đến 9 nhiệm vụ trọng tâm cũng như giải pháp chủ yếu mà ĐHQGHN sẽ thực hiện gồm: Tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo đại học và sau đại học, bồi dưỡng nhân tài, hướng tới đạt chuẩn quốc tế đáp ứng tốt hơn yêu cầu của xã hội; Nâng cao chất lượng khoa học và giá trị thực tiễn của hoạt động khoa học - công nghệ; Hoàn thiện cơ cấu tổ chức, cơ chế hoạt động, mô hình đại học nghiên cứu đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao, xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ khoa học, quản lý, từng bước đạt chuẩn khu vực; Đổi mới công tác quản lý học sinh sinh viên, nâng cao hiệu quả giáo dục chính trị, đạo đức đối với cán bộ và sinh viên; Phát triển có chọn lọc và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, phục vụ nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học; Đẩy mạnh công tác kiểm định chất lượng và xếp hạng trường đại học, triển khai thực hiện văn hóa chất lượng; Xây dựng cơ sở vật chất đảm bảo yêu cầu chất lượng, đúng quy hoạch và khai thác hiệu quả, hợp lý liên thông trong ĐHQGHN; Triển khai quản lý và điều hành ở Cơ quan ĐHQGHN và các đơn vị thành viên theo chuẩn ISO, đẩy mạnh công tác tin học hóa quản lý và điều hành đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế; Tăng cường công tác kế hoạch - tài chính; quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn đầu tư đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học.

GS.TS Nguyễn Hữu Đức trình bày kế hoạch nhiệm vụ năm học 2009-2010

Cũng tại hội nghị này, 3 đơn vị có thành tích nổi bật trong năm học 2008 - 2009 đã vinh dự được nhận cờ thi đua của ĐHQGHN, 11 đơn vị được tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, 9 đơn vị khác được nhận danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, riêng Trường ĐHKHTN được tặng Bằng khen của Giám đốc ĐHQGHN vì thành tích có nhiều bài báo đạt chuẩn quốc tế được công bố.

Phát biểu tổng kết, GS.TS Mai Trọng Nhuận - Giám đốc ĐHQGHN đã khái quát lại những vấn đề có tính chất then chốt được hội nghị bàn bạc trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến 3 nhiệm vụ trọng tâm mà ĐHQGHN cần thực hiện trong năm học 2009-2010, cụ thể:

- Tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo ở một số ngành, chuyên ngành, từng bước tiếp cận chuẩn quốc tế, nâng cao quy mô giá trị, tầm cỡ và số lượng sản phẩm nghiên cứu khoa học công nghệ, dịch vụ đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế.

- Tiếp tục hoàn thiện mô hình đại học đa ngành, đa lĩnh vực theo hướng nghiên cứu. Chú trọng về nguồn lực cán bộ, đặc biệt là đội ngũ cán bộ có học vị tiến sĩ trở lên.

- Tăng nguồn lực tài chính, cơ sở vật chất như phòng học, thư viện, phòng thí nghiệm, cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin; góp phần nâng cao điều kiện đảm bảo chất lượng, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ...

 Trường N.M - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   |