Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Hội đồng ĐHQGHN quyết nghị phương hướng nhiệm vụ năm học 2009 - 2010
Phiên họp thường kỳ Hội đồng ĐHQGHN đã diễn ra ngày 22/8/2009 dưới sự chủ trì của GS.TS Mai Trọng Nhuận - Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc ĐHQGHN cùng tham dự có các thành viên Hội đồng và trưởng các ban chức năng của ĐHQGHN.

>>> Danh sách các thành viên Hội đồng ĐHQGHN

GS.TS Nguyễn Hữu Đức - Phó giám đốc đã thay mặt Ban Giám đốc ĐHQGHN báo cáo với Hội đồng về những nội dung cơ bản đã được đưa ra bàn thảo và thống nhất tại hội nghị tổng kết công tác năm học 2008 - 2009 và triển khai kế hoạch nhiệm vụ năm học 2009 - 2010 trong đó tập trung chủ yếu vào các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp tổng thể mà ĐHQGHN cần thực hiện trong năm học mới. Theo GS.TS Nguyễn Hữu Đức thì năm học 2009 - 2010, ĐHQGHN tiếp tục chủ trương phát huy mọi nguồn lực, tạo những bước đột phá về chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học, phát triển ĐHQGHN tiến tới đạt ngang tầm các đại học tiên tiến trong khu vực, trong đó có một số ngành, chuyên ngành khoa học cơ bản, công nghệ cao và kinh tế - xã hội mũi nhọn đạt trình độ quốc tế, nâng cao vị thế và uy tín trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam và trên thế giới. 

GS.TS Mai Trọng Nhuận phát biểu khai mạc phiên họp

Trong công tác đào tạo, ĐHQGHN hướng tới xây dựng và tổ chức đào tạo 3 ngành bậc đại học và 7 chuyên ngành bậc sau đại học mới nhằm đưa quy mô đào tạo sau đại học đạt tỷ lệ 25% tổng quy mô đào tạo chính quy; triển khai đào tạo thêm 5 - 7 ngành, chuyên ngành đạt trình độ quốc tế; triển khai thêm 3 - 5 chuyên ngành đào tạo bằng kép; tích cực chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai thực hiện phần lớn các yếu tố của phương thức đào tạo theo học chế tín chỉ phù hợp với điều kiện của ĐHQGHN từ năm học 2010 - 2011.

Không gian buổi họp

Trong hoạt động khoa học - công nghệ, dự kiến kinh phí hoạt động khoa học công nghệ đấu thầu từ các nhiệm vụ cấp nhà nước và hợp tác quốc tế tăng 25% (so với năm 2008), tăng thu từ hoạt động dịch vụ, chuyển giao khoa học công nghệ lên 6% tổng thu ngoài ngân sách; phấn đấu có 400 bài báo đăng trên tạp chí quốc tế trong đó có 150 bài báo có ISI; đạt tối thiểu 10 cuốn sách chuyên khảo (trong đó có từ 2 cuốn trở lên bằng tiếng Anh); triển khai hiệu quả ít nhất là 3 chương trình hợp tác giữa Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và ĐHQGHN...

Đóng góp ý kiến về vấn đề đào tạo nguồn nhân lực tài năng, chất lượng cao, GS.TSKH Đào Trọng Thi - Ủy viên thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, Ủy viên Hội đồng cho rằng, ĐHQGHN cần phải hướng tới những ngành hoàn toàn đào tạo chất lượng cao để từ đó tiến tới xây dựng các khoa, trường chỉ đào tạo chất lượng cao.

Bên cạnh đó, GS. Đào Trọng Thi còn đề cập đến tỷ lệ đào tạo sau đại học cần phải được nâng lên nhất là ở bậc đào tạo tiến sĩ bởi so với tiêu chuẩn của một đại học đẳng cấp quốc tế thì tỷ lệ nghiên cứu sinh ở ĐHQGHN còn thấp. Theo GS. Thi thì việc củng cố và phát triển các nhóm nghiên cứu mạnh đạt chuẩn quốc tế làm nòng cốt cho hoạt động khoa học công nghệ của ĐHQGHN đóng vai trò rất quan trọng bởi chỉ có như vậy, ĐHQGHN mới có được những sản phẩm khoa học đỉnh cao, đào tạo được những cán bộ có trình độ chuyên môn cao tầm cỡ khu vực và quốc tế, nhanh chóng hội nhập với các hướng nghiên cứu công nghệ hiện đại của thế giới...

GS.TSKH Đào Trọng Thi

và TS. Nguyễn Tiến Dũng phát biểu tại cuộc họp

Một số Ủy viên Hội đồng khác như TS. Nguyễn Tiến Dũng - Phó tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, PGS.TS Phùng Xuân Nhạ - Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế... đưa ra những vấn đề có tính thời sự trong mối quan hệ giữa trường đại học và doanh nghiệp. Các ý kiến đều khẳng định rằng, mối quan hệ này nếu được khai thác tốt sẽ phát huy lợi thế rất lớn cho cả 3 bên là nhà trường - doanh nghiệp - người học. Muốn vậy thì các đề án hợp tác, các chương trình phối hợp giữa các bên cần phải được xây dựng một cách chi tiết, cụ thể và triển khai càng sớm càng tốt...

Mối quan hệ hợp tác giữa trường đại học và doanh nghiệp là nội dung chính trong phát biểu của PGS.TS Phùng Xuân Nhạ

Cũng tại phiên họp, bản tổng hợp ý kiến về phương hướng nhiệm vụ năm học 2009 - 2010 với 3 nhiệm vụ trọng tâm và 4 giải pháp tổng thể do GS.TS Mai Trọng Nhuận - Chủ tịch Hội đồng đưa ra đã nhận được sự nhất trí cao từ phía các đại biểu.

100% ủy viên Hội đồng đã nhất trí ra quyết nghị thông qua báo cáo định hướng về kế hoạch nhiệm vụ, chỉ tiêu năm học 2009-2010 do Ban Giám đốc ĐHQGHN trình bày.

Hội đồng quyết nghị những vấn đề của cuộc họp

3 nhiệm vị trọng tâm và 4 giải pháp tổng thể của ĐHQGHN trong năm học 2009-2010

Nhiệm vụ trọng tâm

1. Tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo về quy mô và giá trị tầm cỡ ở một số ngành, chuyên ngành, từng bước tiếp cận chuẩn quốc tế, nâng cao quy mô giá trị, tầm cỡ và số lượng sản phẩm nghiên cứu KHCN và dịch vụ và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế.

2. Tiếp tục hoàn thiện mô hình đại học đa ngành, đa lĩnh vực theo hướng nghiên cứu về nguồn lực cán bộ đặc biệt là đội ngũ cán bộ có học vị tiến sĩ trở lên, cơ cấu ngành nghề, lĩnh vực...

3. Tăng nguồn lực tài chính, cơ sở vật chất như phòng học, thư viện, phòng thí nghiệm, cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin; góp phần nâng cao điều kiện đảm bảo chất lượng, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ.

Giải pháp tổng thể

1- Thực hiện nhiệm vụ chiến lược “Xây dựng một số ngành/chuyên ngành đạt trình độ quốc tế”, các dự án TRIG, PUF, 322, các chương trình nghiên cứu…; đổi mới công tác tuyển sinh, chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy, kiểm tra - đánh giá, lồng ghép phát triển kỹ năng nghề nghiệp với kỹ năng mềm; áp dụng các yếu tố tích cực trong phương thức đào tạo theo tín chỉ cũng như áp dụng tối đa công nghệ thông tin và truyền thông.

2- Đổi mới quản trị đại học trong đó có phân định thật rõ phát huy cao quyền tự chủ và trách nhiệm của đơn vị theo năng lực; đẩy mạnh liên thông liên kết, đồng thời xây dựng và phát triển các nhóm nghiên cứu mạnh theo kiểu COE; xây dựng và thực hiện đánh giá tất cảc các hoạt động trong đó có cả kế hoạch và chiến lược phát triển đến 2020 tầm nhìn 2030, tất cả các đề tài, dự án, kể cả đánh giá thi đua, khen thưởng theo sản phẩm đầu ra với các tiêu chí đặc thù cho từng lĩnh vực của từng đơn vị và kiểm định chất lượng.

3- Làm tốt công tác chính trị tư tưởng, phát triển tinh thần cộng đồng, thương hiệu của ĐHQGHN, trong đó có tích cực chuẩn bị tham gia các cuộc vận động lớn của ngành, cũng như các hoạt động chuẩn bị cho ĐH Đảng bộ ĐHQGHN lần thứ 4.

4- Đẩy mạnh các hoạt động hợp tác quốc tế.

 N.M.Trường - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   |